dokument

DOKUMENT

Konstvetenskap - konsthistoria

Syskonen Cecilia, Per o Hans Enflo berättar

minnen om konstnären Gunnar Svenson

Konst och visuell kultur 1870-1950 ht 2021 Umeå univ.

  • En kanonisk målning, Pierre-Auguste Renoir ”Bal du moulin de la Galette” från 1876 >>
  • Kampen om en plats i solen, Ester Almqvist >>
  • Illustrationens kraft, Bertil Bull Hedlund >>


Konstvetenskap A, Uppsala

Antiken till och med europeisk medeltid, cirka 1300 >>

Grekisk skulptur. Från arkaisk tid till och med hellenistisk tid, cirka 700–30 f Kr
Grekisk arkitektur. Akropolis
Romersk porträttskulptur. Från kejsar Augustus tid och framåt
Medeltidens kyrkliga bildkonst: tradition och förändringar
Från romanskt till gotiskt. Medeltida arkitektur i Sverige

Västerländska bild- och byggnadskulturer, ca 1350-1750 >>

1400-talets måleri i Italien och Flandern
Från renässans till barock i italiensk arkitektur
Bildkonst och kyrkopolitik på det sena 1500- och 1600-talets bildkonst i Europa
Drottningholms slott: konst och arkitektur i 1600- och 1700-talets Sverige

Europeiska bild- och byggnadskulturer 1750-1900 >>

Nyklassicism och romantik i bildkonsten
Impressionismen och realismen
Symbolismen i svensk 1890-talskonst
Det sena 1800-talets arkitektur och dess förutsättningar

1900-talet och det begynnande 2000-talet >>

Expressionismen inom 1900-talets bildkonst
Gaudí, Wagner och Gropius  >>

Svensk modernism i mellankrigstidens bildkonst
Postmodernism i arkitekturen

Raphaël Collins "Sommar"  och  "Pastoral" av Pierre Puvis de Chavannes >>Samtidskonst, Åredalens fhsk lå 2019/20  

DEBATTER, STROUNTES, 1900-talets duchamptråd, Neo-expressionism [Linn Carlsen: Vincent Van Gogh], performance, Hatoum och Grosse, Light Sentence:Mona Hatoum, The Blue Orange:Katharina Grosse, Douglas Coupland, Video,Tony Oursler, FOTON och RECENSIONER, SLUTUPPGIFT  >>

Ett konstnärskap på 1900-talet, Greta Knutson Tzara >>

Konsthistorienedslag: 1400 - 1600 - 1700Donatello, Rembrandt, Chardin >>

Marcel Duchamp >>

Järnvägsstation som konstverk, Katharina Grosse  >>


JAKTEN PÅ ETT SAMTIDA KONSTVERK >>

Arkitektur - bebyggelsehistoria  >>>

Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag, Linnéuniv. Kalmar

Två hus - stilanalyser 

Göra ett utsnitt av en stad i lera på en grundplatta som är ca 20x20 cm.  RÖDA BERGEN i Stockholm

Markera hur vägarna går genom att dra lätt med en kniv så att det bildas ett spår på vardera sidan av vägen. Därefter de enskilda husen. Studera strukturen på kvarteren och de olika byggnadernas former och placering. Lägg särskilt märke till storleksförhållandena mellan gatorna och kvarteren och mellan byggnaderna och gårdarna. Placera ut byggnaderna på lerplattan i relation till varandra och vägnätet. Ta med ev. offentliga byggnader, parker och alléer. 

Lägenhet med två dörrar till varje rum 

Modell över ett hus i formen av sk markboende med balkongerna med plank som skiljer de två balkongerna och terrasserna åt.

Konstliv, ~museer, ~pedagogik, offentlig ~ Karlstad univ.

© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 3 juni 2022