STUDIER

STUDIER

Hösten 2022


Praktisk arkitekturhistoria.

Landsbygdens och den förindustriella stadens bebyggelse

7,5 hp Linnéuniversitetet

HT 2022, 25 %, Distans

Startdatum: 29 augusti 2022

Slutdatum: 15 januari 2023

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar  >>Renässansens perspektiv, 7,5 hp UU

HT 2022, 50 %, Distans

Startdatum: 29 augusti 2022

Slutdatum: 30 oktober 2022


Damisch, Hubert - The origin of perspective - pdf


Panofsky, Erwin Perspektivet som symbolisk form,

Kulturhistoriskt bibliotek - Symposium 1994 


On painting
London: Penguin, 1991, cop. 1972

(finns även på svenska med titeln Om målarkonsten, Kulturhistoriskt bibliotek - Symposium 1996)

av K Nyberg — Leon Battista Alberti, Om målarkonsten,


Digital Space and Architecture

Ingår i:  International journal for digital art history

2015-  vol. vol. 3 (2018)

(finns även som pdf  https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/dah/index

Våren  2023Hösten  2023

Kursplan för Konstvetenskap C i Uppsala


KURSLITTERATUR


Moment 1: Teori och metod

      • Gombrich, E. HArt and illusion : a study in the psychology of pictorial representation

       6. ed.: London: Phaidon Press, 2002

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

      • Kjørup, Søren Torhell, Sven-Erik Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

       2., [rev. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

Kompendium 1: Ett antal vetenskapliga recensioner om ca. 20 sidor. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.
Kompendium 2: Studenten läser antingen ett bildinriktat eller ett arkitekturinriktat kompendium med texter som har olika metodologiska och teoretiska utgångspunk-ter men med ett likartat tema. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.


Moment 2: Läsmoment

A. Studenten väljer två titlar ur nedanstående lista. Verken finns i många utgåvor, sidantalet varierar.

      • On the art of building in ten books Alberti, Leon Battista Rykwert, Joseph; Leach, Neil; Tavernor, Robert

       Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 1991

       (De Re Aedificatoria) (1485).

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

      • Alberti, Leon Battista On painting

       London: Penguin, 1991, cop. 1972

       (Della pittura) (1436).

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

      • Cennini, Cennino Mottez, Victor; Möller, Sigurd Boken om målarkonsten

       [Ny utg.]: Stockholm: Till & från förl., 2000

       (Il libro dell'arte della pittura) (1437).

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

      • Josephson, Ragnar Konstverkets födelse

       Stockholm: Natur o. Kultur, 1940

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

      • Ruskin, JohnThe seven lamps of architecture : [Illustr.]

       London: 1849

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

      • Vitruvius, ; Mårtelius, Johan Dalgren, BirgittaOm arkitektur : tio böcker

       Rev. pocket utg.: Stockholm: Dymling, 2009

       Se bibliotekets söktjänst

       Obligatorisk

Ytterligare valbara titlar kan tillkomma.

B. Studenten väljer utöver vad som nämnts under A två svenska doktorsavhandlingar i konstvetenskap.


Moment 3: Uppsats

Kurslitteratur bestäms av ansvarig handledare efter samråd med studenten och i enlighet med vad genomförandet av uppsatsarbetet kräver.