STUDIER

STUDIER 

Karlstads Universitet

vt 2023  KBGAT1 - Skissteknik I   min egna skisskurs sida

Botanikkurs 2023 för nybörjare >>

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen bildades 1907. Idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Föreningens syfte är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Det görs genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag.

Varje år ordnas aktiviteter så som botanikdagar i något av Sveriges vackra landskap, botaniska resor och exkursioner samt “De vilda blommornas dag”. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter.

Höstterminen 2023
1. SU-07970 - Dante och Den gudomliga komedin 7,5hp KVÄ, >>  Distans, Kvartsfart (25%), Fristående kurs,  2023-08-28 - -2024-01-14  Stockholms universitet, Studieort: Ortsoberoende

2. GU-13900 - Äldre litteratur från Homeros till Petrarca 7,5hp BLA, >> Distans, Kvartsfart (25%), Fristående kurs, 28 aug 2023-14 jan 2024    [obs! GES ÄVEN VT 2024: 15 jan 2024-2 jun 2024 ]    Göteborgs universitet, Studieort: Ortsoberoende


3. LU-30740 -  Sveriges berggrundsgeologi   3hp BLA, >>   Distans, Kvartsfart (25%), Fristående kurs, 30 oktober 2023 - 22 december 2023   Lunds universitet, Studieort: Ortsoberoende

Språk? Italienska för Lena och finska för Per >>

Höstterminen 2023

1.) Dante och Den gudomliga komedin

Ett av de största bidragen till litteraturhistorien under medeltiden är Dantes

Den gudomliga komedin (Divina commedia) >>

Tzortzis Ikonomou presenterar kursen på Youtube ovan 


fler introduktioner

Litteraturbanken, Svenskt översättarlexikon, Den gudomliga komedin i svensk översättning >>


Recension. Staffan Bergsten, Olof Lagercrantz: Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi. 1964. — Gustaf Fredén : Dante. 1965. (I serien »Världsförfattare».)
SAMLAREN Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning, s.195, årgång 86 1965 >>


UR Play  6 min. Den gudomliga komedin förklarad | SVENSKA | Gymnasienivå  >>

Den gudomliga komedin är en berättelse där vi får följa med på en resa på andra sidan graven - genom helvetet, skärselden och paradiset. Men vad händer egentligen på färden genom dödsriket? Vad gör verket till en komedi? Och hur kan en bok från medeltiden fortfarande vara intressant idag? 


Overly Sarcastic Productions 12 min.

Grab your nearest Virgil, because we're about to dive into Dante's complex afterlife and learn how a Florentine poet used an ancient genre of poetry to kickstart what would become the Renaissance.

Further Reading: I would highly recommend Allen Mandelbaum's translation of the Divine Comedy (Bantam Classics makes it), specifically because it features an opposite-facing translation, so the English appears directly adjacent to the original Italian. Regardless of your familiarity with Italian, Dante's use of language is beautiful to listen to. It's also just a good translation in general. Please do yourself a favor and read through some Dante.

Our content is intended for teenage audiences and up. >>En animerad 5 min. Youtube : Why should you read Dante’s “Divine Comedy”? - Sheila Marie Orfano >>


Kurser på universitet: Uppsala Universitet, Karlstads Universitet,Umeå Universitet, Linnéuniversitetet


Folkhögskolor: Åredalens och Malmfältens, PRO Gysinge, Folkuniversitetet Uppsala, Wik fhsk


2023

KBGAT1 - Skissteknik I min egna skisskurs sida


2022

Renässansens perspektiv 

Illustration Kurs, grundnivå • 7,5 hp • ht 2022

Praktisk arkitekturhistoria. Bebyggelseutvecklingen från 1800-talet till idag. Kurs, grundnivå • 7,5 hp • vt 2022

B-kursen konstvetenskap Teori, metod och uppsats (Saklighet och symbol: två landskapsmotiv av Gunnar Svenson m.m. dokument)


2021

Konst- och bildvetenskap II: Konst- och bildvetenskap – Konstliv, konstmuseer, konstpedagogik och offentlig konst. (dokument)

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

B-kursen Konst och visuell kultur 1870-1950.


2020

Konstvetenskap - A-kursen Kurs, grundnivå • 30,0 hp [lå 2020 - 2021]

Malmfältens Folkhögskola -Konst fortsättning VT-20

Åredalens Folkhögskola -Samtidskonst 2019-2020


2014 - 2019

PRO Gysinge Folkhögskola konsthistorskt måleri, 2 veckors påskkurser 

____________________________________________

Till minne av en stor man (To the Memory of a Great Man)

545 Youtube visningar, 16 min.,  sedan 8 maj 2014 >>

Film om dr John Löwenskjöld,

producerad till utställningen över hans minne och gärning av

International Life Assurance Company 1972.


Idé, manus, regi: Björn Lövin


Producenter: Roy Andersson och Kalle Boman

Projektledare: Bo Jonsson

Foto: Lasse Swanberg

Klippning: Kalle Boman

Medverkande:

Olle Björklund,

Peter Cowie,

Lars-Olof Löthwall,

Björn Lövin,

Peter Starck,

Anita Wall
En idé för C uppsats:

BJÖRN LÖVIN

Klas Östergrens "Större trygghet aldrig fanns" är mycket underhållande och träffsäker." "En bruten kanslisvenska" som erbjuder en påfrestande men i längden fullständigt fängslande läsning." ""Större trygghet aldrig fanns" är en finurligromansom avtäcker det moderna Sveriges inte alltid trevliga aspekter."


Man kunde kalla romanen för en adaption, baserad som den är på en utställning av konstnären Björn Lövin, först visad på Göteborgs konsthall 1972. Utställningen In Memoriam kretsade kring det fiktiva försäkringsföretaget ILAC och dess grundare John Löwenskjöld. I en kortfilm beskrev Lövin hur denna kontroversiella entreprenör hade organiserat en kooperativ gemenskap, för att sedan falla offer för en lönnmördares kulor på Bremens flygplats. Aftonbladet >>Klas Östergren: "Björn Lövins konst har satt spår i mig" SR  35 min - lör 15 okt 2022 kl 06.00
Konstnären Björn Lövins sätt att skapa fiktiva verkligheter har fascinerat Klas Östergren ända sedan första gången han såg "In memoriam" 1973: "Jag har insett, att det är så har jag skrivit många av mina böcker!" >>Moderna Museet >>

Konstnären Björn Lövin var tidigt ute med konceptkonst och stora installationer, varav tre omfattande miljöer nu har återskapats på Moderna museet. DN >>PRESSMEDDELANDE -12 NOVEMBER 2008

IN MEMORIAM
Lördag 15 november, 14:00
Björn Lövins installationer från det tidiga 1970-talet är unika
för svensk konst från denna tid. Trots detta är kunskapen om
honom och hans verk liten. Till utställningen History Acts har
Göteborgs Konsthall rekonstruerat verket In Memoriam.
Denna process inleddes med en jakt på information men det
skulle visa sig att det fanns väldigt lite dokumentation att ta
del av. Andréas Hagström, som lett researcharbetet, pratar
om Björn Lövin, verket In Memoriam och arbetet med att
rekonstruera detta verk, som första gången visades på
Göteborgs Konsthall 1972. >>PRESSMEDDELANDE - 6 AUGUSTI 2014 

Avesta Art Academy Afton om Björn Lövin med Kalle Boman >>


Jakob Zetterström som kände Björn och hans kontnärskap väl var curator.Om Björn Lövin på Konst i Gryt sommaren 2014 av Jakob Zetterström


kommande planer för fortsättnig till nästa nivå: 

Konstvetenskap C distans i Uppsala

Moment 1: Teori och metod

Gombrich, E. HArt and illusion : a study in the psychology of pictorial representation

6. ed.: London: Phaidon Press, 2002

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Kjørup, Søren Torhell, Sven-Erik Människovetenskaperna : problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori

2., [rev. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk


Kompendium 1: Ett antal vetenskapliga recensioner om ca. 20 sidor. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.
Kompendium 2: Studenten läser antingen ett bildinriktat eller ett arkitekturinriktat kompendium med texter som har olika metodologiska och teoretiska utgångspunk-ter men med ett likartat tema. Kompendiet ställs samman ur Högskolebibliotekets fulltextdatabaser.


Moment 2: Läsmoment

A. Studenten väljer två titlar ur nedanstående lista. Verken finns i många utgåvor, sidantalet varierar.

On the art of building in ten books Alberti, Leon Battista Rykwert, Joseph; Leach, Neil; Tavernor, Robert

Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 1991

(De Re Aedificatoria) (1485).

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Alberti, Leon Battista On painting

London: Penguin, 1991, cop. 1972

(Della pittura) (1436).

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Cennini, Cennino Mottez, Victor; Möller, Sigurd Boken om målarkonsten

[Ny utg.]: Stockholm: Till & från förl., 2000

(Il libro dell'arte della pittura) (1437).

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Josephson, Ragnar Konstverkets födelse

Stockholm: Natur o. Kultur, 1940

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

J: s originellaste arbete är nog ändå Konstverkets födelse (1940). Han företog sig här att följa konstverks tillblivelse inom skulptur och måleri från tidiga skisser fram till det färdiga verket. Skisser av ofärdiga verk, som strömmat till hans stiftelse Arkiv för dekorativ konst, gav honom till en del material; eljest gav honom konsthistorien rika ämnen till betraktelse. Den konstnärliga och vetenskapliga arbetsprocessen hade tidigare varit föremål för föga intresse. En sådan undersökning hotade omhuldade deterministiska principer. Tidigare hade visserligen romantiska kritiker patetiskt talat om snille och inspiration, men de hade inte brytt sig om att fråga efter, hur det gick till. J fann, att där förekom åtskilliga former av psykisk aktivitet. Han konstaterade, att under det konstnärliga arbetet skedde plötsliga tillskott av nya och besläktade känslor, former, tankar som gav större klarhet, insikt eller djup, en utbrytning av det mindre samhöriga, en sammansmältning — av Freud kallad förtätning — av besläktade gestalter och känslor. Han betonar, att i det konstnärliga arbetet föreligger från början en konstnärlig avsikt, som skiljer det från det övriga psykiska skeendet. Två grundfakta förekommer vid ett konstnärligt verks tillblivelse, dels traditionens makt, dels ett nytt inslag. Var konstnär utgår från en given artistisk form eller tradition, men han blir likväl konstnär först genom införandet av nyhet, nyskapelse i den förefintliga formen. Konstnären stannar eljest vid kopia. SBL


Ruskin, John The seven lamps of architecture : [Illustr.]

London: 1849

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk

Vitruvius, ; Mårtelius, Johan Dalgren, Birgitta Om arkitektur : tio böcker

Rev. pocket utg.: Stockholm: Dymling, 2009

Se bibliotekets söktjänst

Obligatorisk


Ytterligare valbara titlar kan tillkomma.


B. Studenten väljer utöver vad som nämnts under A två svenska doktorsavhandlingar i konstvetenskap.1. Sagan i nordisk sekelskifteskonst: en motivhistorisk och ideologisk undersökning

Rossholm Lagerlöf, Margaretha

Stockholms universitet. 1974 (Svenska) Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)Ort, förlag, år, upplaga, sidorStockholm: Stockholms universitet , 1974. , s. 395  PDF (Not accessible to users outside Sweden)


2. Föreningen Original-Träsnitt. Grafik och grafiker på ett tidigt modernistiskt konstfält,

Wallin Wictorin, Margareta, 1958- (författare)
ISBN 9173464929, Publicerad: Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 2004 Svenska 448 s. Bok Avhandling (Diss. Göteborg : Univ., 2004)


Tidigt nätverk för trägrafiker Träsnittskonstnären Anna Sahlström från Utterbyn utanför Torsby i Värmland deltog i början av 1900-talet i träsnittsutställningar i olika svenska och utländska städer som t.ex. Stockholm, Göteborg, München, Paris, Wien och San Francisco, och hennes bilder spreds över världen. Hur kunde Anna kunde hålla så livlig kontakt med konstvärlden trots att hon bodde långt från den tidens konstcentra? Margareta Wallin Wictorin fann förklaringen i att hon var medlem i Föreningen Original-Träsnitt.Detta nätverk bildades år 1912 på initiativ av stockholmskonstnärerna Harriet Sundström och Artur Sahlén. Fram till år 1947, då nätverket uppgick i Grafiska Sällskapet, kom föreningen att omfatta totalt 27 medlemmar från olika delar av landet. Relativt många var kvinnor, och flera av dem, t.ex. Elsa Björkman-Goldschmidt och Ragnhild Nordensten, hörde även ihop med den informella gruppering som brukar kallas Klaraparnassen. Bland de tidiga medlemmarna återfanns även Elsa Nordström (dotter till Karl och Tekla Nordström), göteborgskonstnärinnan Siri Magnus-Lagercrantz och värmlänningen Sigge Bergström. Med tiden tillkom bland annat skåningarna Gerda Nordling, Hugo Gehlin och Pär Siegård, samt dalkarlen Jerk Werkmäster. Föreningen Original-Träsnitt utgjorde en del av den europeiska originalgrafik-rörelsen. Man lanserade sina bilder som konst med hänvisning till att man gjorde originalgrafik, inte reproduktioner av andras bilder. Tidigare hade träsnitt i stor utsträckning använts som reproduktionsteknik för illustrationer i tidningar och tidskrifter, men den funktionen hade nu tagits över av fotografiska metoder. Detta var utgångspunkt för Föreningen Original-Träsnitts lansering av träsnittet på det svenska konstfältet. Hur man gick tillväga, och huruvida man lyckades, framgår av avhandlingen, som även ger en karaktärisering av det svenska konstfältet under ett tidigt modernistiskt skede.1910-talet var ett årtionde då flera olika modernistiska konstriktningar lanserades i Sverige. Att även det svenska träsnittet var ett medium för utövande av tidiga modernistiska formspråk har knappast uppmärksammats tidigare. Ofta har konsthistorieskrivningen koncentrerat sig på måleriets roll inom modernismen, och när det gäller bilden av den svenska konstgrafiken under 1900-talet har den ofta präglats av etsning och litografi. I avhandlingen visas hur Föreningen Original-Träsnitts medlemmar utformade sina bilder, och i vilka sammanhang de förekom. Den ger också en inblick i hur det kunde vara att arbeta och uppträda som konstnär vid den här tiden, särskilt som kvinna.Avhandlingens titel: Föreningen Original-Träsnitt. Grafik och grafiker på ett tidigt modernistiskt konstfält.


Disputationen äger rum fredagen den 7 maj 2004 kl. 13.15 Opponent: Dr. phil. Cecilia Lengefeld Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6 Närmare upplysningar kan fås av Margareta Wallin Wictorin, mobil 073-930 79 48,e-post margareta.wallin.wictorin@arthist.gu.se

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/16172/gupea_2077_16172_2.txt?sequence=2&isAllowed=y3. Det mångfaldigade originalet : studier i originalgrafikbegreppets uppkomst, teori och användning / Jan af Burén.Burén, Jan af,1942- (författare)ISBN9177985559Publicerad: Stockholm : Carlsson, 1992Tillverkad: Borås : Centraltr. Svenska 293 s. Bok Avhandling(Diss. Stockholm : Univ.)   PDF (Not accessible to users outside Sweden)

Moment 3: Uppsats

Kurslitteratur bestäms av ansvarig handledare efter samråd med studenten och i enlighet med vad genomförandet av uppsatsarbetet kräver.