introuppsats
Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette

Konst och visuell kultur 1870-1950

Det är en period när det experimenteras med olika visuella uttryck för att skildra och analysera modernitetens framväxt och utveckling. Impressionism, expressionism, kubism, surrealism och andra konstnärliga strömningar studeras genom främst litteraturstudier och övningar i bildanalys.


Välj en välkänd (kanonisk) målning - gör en kortfattad analys av verket, genom att diskutera motiv, medium, framställning och kontext 

Litteratur

Richard R. Brettell, Modern Art 1851-1929, Oxford: Oxford University Press, 1999.

  • “Impressionism”, “Symbolism”, “Post-Impressionism” (s. 15-23)


Whitney Chadwick, Women Art and Society, London: Thames & Hudson, 1990

  • “Preface” (s.7-14)


Anna Brzyski, 

  • ”Introduction: Canons and Art History” i Partisan Canons, red. Anna Brzyski, Durham: Duke University Press, 2007. S. 1-25.