Hemtenta1

resultatet på hemtentamen.

Fråga 1: 3

Fråga 2: 4

Fråga 3: 3,5

Fråga 4: 4 poäng. Mycket bra skrivet! Det jag dock saknar är mer utvecklade analyser av de valda exemplen, som förankring av de i övrigt innehållsrika stil- och periodpresentationerna.

Fråga 5: 4 poäng. Bra och välskrivet! Du hade gärna fått utveckla mer och kanske haft några fler exempel även om du sammanfattar mycket med dessa två.

Del B
Bild I: 4 p (du hade gärna fått nämna Haaken Gulleson som satt sin mästarsignatur på bilden) Bild II: 5 p Bild III: 3,5 p Bild IV: 4,5 p  Bild V: 4 p
Bild VI: 5 p  Bild VII: 5 p   Bild VIII: 5 p   Bild IX: 4 p   Bild X: 5 p

Summa del A: 18,5 poäng   Summa del B: 45 poäng

Bra svar! Du hade dock gärna fått utveckla svaren lite mer.

Betyg: Godkänd (G)