GS

 

Konstnären GUNNAR SVENSON (1892-1977)


Cecilia, Per o Hans Enflo berättar sina minnen om konstnären


Gunnar och Gunnars syster Märta Svensson, i familjen kallad Svasse, var i många år nära vänner till familjen Enflo. Märta var Hans gudmor och Gunnar och Märta stod varandra nära, särskilt sedan Gunnars hustru Lydia avlidit. På vintrarna träffades vi hemma hos Märta och i GS:s atelje på Malmgårdsvägen. Sommartid vistades vi i Skåne, och särskilt på 1960-talet träffades vi bl.a. i Arild och Lerhamn där GS målade många motiv.

I början av 1970-talet han målade några somrar i Ortala strax norr om Älmsta i Norrtälje.


I Ortala bodde han tillsammans med Märta i ett hus som låg på byggmästare John Mattsons gård. John Mattson var både vän och sponsor och köpte många tavlor av Gunnar.

I början av 1970-talet han målade några somrar i Ortala strax norr om Älmsta i Norrtälje. Tavlan t.h. är därifrån     →

och sommaren 1974 tog  familjen Enflo en promenerade till kvarnen med Svasse och Gunnar – och tavlan köptes strax därefter.

Ur Familjen Enflos Familjealbum - 1954

Cecilia 12 år, Per 10 och Hans 8 framför pappa Anton och Gunnar


Våra första möten med Gunnar är från somrar tidigt på 1950-talet, då han målade i Fågelmara, Blekinge, 

Det färgsprakande stillebenet är från 1970-talet.

GS har här släppt sin tidigare stränga kontroll av färger

Gunnar Svenson var en kortväxt, framåtböjd, anspråkslös och lågmäld konstnär. Hans konst präglas av stark integritet och han tycktes helt ointresserad av yttre framgång. Han lade ner mycket tid på varje tavla och var noga med valet av ramar. Han uppskattade det franska köket och var en finsmakare när det gällde mat och vin.


Tillsammans finns hos oss syskon nu ett 20-tal GS tavlor som vi värderar mycket högt.


"Mannen bakom verket möter slutligen i självporträttet från 50-talets sista år: Målaren i sin verkstad, omgiven av ateljéns enkla ting. Stilistiskt knyter bilden an till ungdomsproduktionen och framhäver kontinuiteten i en lång och rik målargärning. Men porträttet är också ett psykologiskt dokument som i sin enkla rättframhet gör kommentarer överflödiga."  

Sven Lövgren

Utställningskatalogen Sv. Allm.Konstförenings retrospektiva utställnin på Konstakademien för

Gunnar Svenson, 1963

© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 21 juni 2016