GS

 

Konstnären GUNNAR SVENSON (1892-1977)


Cecilia, Per o Hans Enflo berättar sina minnen om konstnären


Gunnar och Gunnars syster Märta Svensson, i familjen kallad Svasse, var i många år nära vänner till familjen Enflo. Märta var Hans gudmor och Gunnar och Märta stod varandra nära, särskilt sedan Gunnars hustru Lydia avlidit. På vintrarna träffades vi hemma hos Märta och i GS:s atelje på Malmgårdsvägen. Sommartid vistades vi i Skåne, och särskilt på 1960-talet träffades vi bl.a. i Arild och Lerhamn där GS målade många motiv.

I början av 1970-talet han målade några somrar i Ortala strax norr om Älmsta i Norrtälje.


I Ortala bodde han tillsammans med Märta i ett hus som låg på byggmästare John Mattsons gård. John Mattson var både vän och sponsor och köpte många tavlor av Gunnar.

I början av 1970-talet han målade några somrar i Ortala strax norr om Älmsta i Norrtälje. Tavlan t.h. är därifrån     →

och sommaren 1974 tog  familjen Enflo en promenerade till kvarnen med Svasse och Gunnar – och tavlan köptes strax därefter.

Ur Familjen Enflos Familjealbum - 1954

Cecilia 12 år, Per 10 och Hans 8 framför pappa Anton och Gunnar


Våra första möten med Gunnar är från somrar tidigt på 1950-talet, då han målade i Fågelmara, Blekinge, 

Det färgsprakande stillebenet är från 1970-talet.

GS har här släppt sin tidigare stränga kontroll av färger

Gunnar Svenson var en kortväxt, framåtböjd, anspråkslös och lågmäld konstnär. Hans konst präglas av stark integritet och han tycktes helt ointresserad av yttre framgång. Han lade ner mycket tid på varje tavla och var noga med valet av ramar. Han uppskattade det franska köket och var en finsmakare när det gällde mat och vin.


Tillsammans finns hos oss syskon nu ett 20-tal GS tavlor som vi värderar mycket högt.


"Mannen bakom verket möter slutligen i självporträttet från 50-talets sista år: Målaren i sin verkstad, omgiven av ateljéns enkla ting. Stilistiskt knyter bilden an till ungdomsproduktionen och framhäver kontinuiteten i en lång och rik målargärning. Men porträttet är också ett psykologiskt dokument som i sin enkla rättframhet gör kommentarer överflödiga."  

Sven Lövgren

Utställningskatalogen Sv. Allm.Konstförenings retrospektiva utställnin på Konstakademien för

Gunnar Svenson, 1963

© www.enflo.one  - Sidan skapad 21 juni 2016

Min B uppsats i Konstvetenskap 2022 Umåe universitet


- Medan jag kommer ihåg det: I porträttgalleriet på Gripsholm finns ett självporträtt av Gunnar, som jag har sett. Dessutom finns där ett porträtt av rektorn och konstsamlaren Philip Sandblom - Per känner till honom väl - målat av Gunnar. Det porträttet har jag frågat efter när jag varit där men inte kunnat få någon info om det. Det ligger väl och dammar i någon källare och eftersom porträttsamlingrn är dåligt digitaliserad verkar det vara nollkoll.

Men i samband med din kommande uppsats om Gunnar kan det kanske vara värt att kontakta statens porträttsamling på Gripsholm som sorterar under Nationalmuseum. Om inte annat så visar det på att Gunnar förekommer i tämligen fina sammanhang.  Så roligt! Jag har lite intressanta dokument här hemma som du kan ta del av när du kommit igång. 


- Det låter jättespännande! Så roligt att Du ägnar dig år Gunnar. Han behöver få lite uppmärksamhet. Du vet väl att broder Hans är en energisk spanare efter Gunnar-tavlor på auktionerna. Han och jag brukar kolla lite tillsammans. Men det är Hans som köper. Jag har inte plats för fler tavlor. Självporträttet i Jakob Christenssons artikel måste vara detsamma som Hans har i rummet där nere på Flottiljvägen. Lycka till med uppsatsen och låt oss följa Ditt arbete.Saklighetens symbolik: fokus på Gunnar Svenson

I min mans föräldrahem fanns två stora landskapsmålningar signerade Gunnar Svenson. Det är tavlor som lyste emot mig ....och det långt innan jag börjat konstvetenskapliga studier. De fyller numera kortväggen i vårt eget vardagsrum; med rofyllda utblickar över ängar, skogsbryn och berghorisonter återger konstnären sinnebilden för svenskhet; det är sakligt men också symboliskt. Min nyfikenhet väcks, vem var Gunnar Svenson? Idé- och lärdomshistorikern Jakob Christensson ger ett ömsint porträtt i Svenskt biografiskt lexikon som börjar med orden ”Utan att göra mycket väsen av sig och trots en under lång tid något ljummen kritik intog Gunnar S under gott och väl ett halvt sekel en självklar plats i svenskt konstliv.” Erkänd men numera okänd, bortglömd, det vanliga ödet för alla som står utanför grindarna till konstens förlovade inhängning, kanonlandet. De välkända namnen i den västerländska konsthistoriska kanonen lämpar sig inte  


Picasso, Rubens, van Gogh, Carl Larsson, Anders Zorn, vars oräkneliga reproduktioner pryder folks väggar, ger konstvetare uppslag till vetenskapliga avhandlingar….


Men nog finns det guldkorn kvar att upptäcka

Det finns en lockelse i att söka guldkorn, A: Skaka pannan så att guldet, som är tungt, sjunker till pannans botten.

B: Skölj bort den översta sanden, som är mycket lättare än guld.

C: Växla mellan A och B tills dess att endast guldet återstår i pannan. https://www.guldstrom.se/hur-vaskar-man-med-vaskpanna


Jag har också inspirerats av Fredrik Sjöbergs böcker om några 1900-tals konstnärskap utanför huvudfåran; Gunnar Widfors i Flyktkonsten (2006)


och Olof Ågren och Lotte Laserstein i Ge upp i dag – i morgon kan det vara för sent (2014). Christensson och Sjöberg ser det fördolda ....


GS tavlor på museer:

2 på Göteborg:

Landskap, Bohuslän

Datering1941

Teknik/MaterialOlja på duk

FörvärvGåva av Osvald Arnulf-Olsson 1962

KategoriOljemålning

InventarienummerGKM 1664

VisningsstatusInte utställd på museet

Signatur (Nere till vänster): Gunnar Svenson
Påskrift (a tergo): Utst.etikett: Inlämnad den 18/4 1941

https://tinyurl.com/3yveh82t

http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=9219&viewType=detailView


TitelTegelbruket

Teknik/MaterialOlja på duk

Mått65 x 82 cm

FörvärvGåva av Ernst och Conny Colliander 1934

KategoriOljemålning

InventarienummerGKM 0983

VisningsstatusInte utställd på museet


https://tinyurl.com/ykhks6e5

http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=8539&viewType=detailView