Läsesalen

lena enflo

Digi­ta­li­se­rat mate­ri­al

KB har ingen separat söktjänst för digitaliserat material. Men i flera av våra tjänster finns källor som är helt öppna och som du kommer åt var som helst utan lånekort. Här berättar vi hur! >>


Manuscripta – A Digital Catalogue of Manuscripts in Sweden >>

Manuscripta är en katalog över äldre handskrifter på svenska bibliotek. Här kan du bläddra i många av KB:s medeltida handskrifter.

Manuscripta innehåller äldre inbundna handskrifter från KB och andra kulturarvsinstitutioner. Handskrifterna är från medeltiden och fram till 1700-talet. Informationen i tjänsten är på engelska.


WORLD DIGITAL LIBRARY - Browse by Type of Item >>

TIDSKRIFTER ---


Konstperspektiv >>  Sveriges största renodlade konstmagasin

Konstperspektiv 2011 nr 3, TEMA: Radikalrealister  >>


Kulturdelen >>  Kulturtidskrift med nationella och internationella kulturtexter, med ett synnerligen välputsat förstoringsglas riktat mot Örebro län


Kunstkritikk  >>   Norges och Nordens ledande nättidskrift för samtidskonst. Nättidskriften publicerar kritik och kommentarer men också nyheter, intervjuer, essäer och reportage


omkonst  >>   konstnärer skriver om konst


Volym >>

Volym är en genuint nätbaserad konsttidning med inriktning på konst utifrån ett norrländskt perspektiv.

Den startade 2003 och är 2020 inne på sin artonde årgång. Volyms huvudsyfte är att spegla viktiga konsthändelser, genom information, recensioner, reportage och nyhetsnotiser.

Konstens definitioner...>>

Peter Ekström - essäer i Kulturdelen >>

JOHAN FRID - Didacta >>

Bildanalys mm >>

GALLERIER/FIRMOR 

GAGOSIAN: NEW YORK: fem gallerier+en affär - LONDON: tre gallerier - PARIS: två gallerier och GALLERIOR i HONGKONG, BEVERLY HILLS, GENÈVE, ROM och ATEN....finns här

ARTNET: världsomspännande gallerinätverk...finns här


TIDSKRIFTER etc

KULTURDELEN: Kulturtidskrift med nationella och internationella kulturtexter, med ett synnerligen välputsat förstoringsglas riktat mot Örebro län...finns här


KONSTMARKNADEN

"Ingen konst für alle"   Läs här i Fokus juni 2017


Artsy: finns här”Konstmarknaden är explosiv” Läs här i DI juni 2015


Med konstmarknad menas (ofta skämtsamt, nedsättande eller kritiskt) bildkonstvärldens vardag,dess ekonomiska omsättning, sociala och kulturella sammanhang, ritualer och konventioner. Konstmarknaden är det sociala och institutionella sammanhang där den samtida konstens organisering, förmedling och mottagande mestadels äger rum. Den rör sig således mellan polerna konstproduktion och konstkonsumtion. Wikipedia


SAMLARNA - ART BASEL - KONSTRÅDGIVARNA - STOCKHOLM MARKET - GALLERISTERNA - AUKTIONSHUSEN - KONSTSKOLORNA - KONSTEN - Konsthandlare - dealers

 - Instagram

WHAT IS THE VALUE OF ART? ...läs artiklar här

ABSTRACT POSSIBLE: om konst och pengar...finns här
Att hitta videokonstnärer & videokonstverk:

Electronic Arts Intermix SÖK HÄR >>

UbuWeb: Film & Video SÖK HÄR >>


EN UNDERVISNINGSSAJT: smarthistory...finns här

THE ART STORY: modern art insight...finns här

WIKIART: Visual Art Encyclopedia...finns här

GOOGLE: Arts and Culture...finns här

KONSTHISTORIA: tidslinje med bildlänkar...finns här

KONST PÅ NÄTET: bästa sidorna konst, web-gallerier&bilder...finns här

AWARE: Archives of Women Artists, indexation and distribution of information on women artists of the 20th century...finns här


MUSEER

KONSTLISTAN: länkar konstmuseer ...finns här


TOOLS FOR UNDER STANDING: smarthistory...finns här

THE MUSEUM OF MODERN ART: MoMA...finns här

THE MET COLLECTION: Online Features...finns här

TATE - UK NATIONALMUSEUM: art & artists...sök här

GUGGENHEIM: collection on line...sök här

LOUISIANA CHANNEL, DK: artists...finns här

CFA, BERLIN: med VR tar du dig runt i lokalen...kom med här

CENTRE POMPIDOU: fr. nationalmuseum för samtidskonst...finns här

LOUVREN: Frankrikes största nationalmuseum...finns här

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZ: nationalmuseum i Madrid...sök här

MODERNA MUSEET: sök i samlingen...sök här

NATIONALMUSEUM: samligarna...sök här

MAGASIN III: Contemporary Art....finns här

BILDMUSEET: statlig konsthall samtidskonst & visuell kultur (Umeå).. se här

DIGITALTMUSEUM: 3 miljoner objekt...finns här

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR: VIRVELN konstbildning...finns här

UTSTÄLLNINGAR SVERIGE: konstkalendern...finns här

avantgardematerial  visuell, konkret, ljudpoesi, film&ljudkonst: UBU-WEB: All avant-garde. All the time...finns här


NORDISK NÄTTIDSKRIFT FÖR SAMTIDSKONST:...finns här


GLOBAL COMPETITION:The Lumen Prize, Art & Technology...finns här 


ANDRA LÄNKSAMLINGAR: Copyright @ Leif Mattsson...finns här

Top 25 Art movements and styles throughout history >Artland

Kulturdelens Om Konst essäer 1-7

http://www.kulturdelen.com/kategorier/essa/page/2/


bra bok!

"Vad Gunnar Larsson skrivit är ett vackert försök att göra sig döv för samtidens tröttande pladder. För honom är måleri något som inte kan uppfattas av dem som pladdrar utan att se. Utan att ens kunna se." Ur Ulf Lindes Förord.  OMKONST recension av boken Nyskapande måleri: essä om måleriets uttrycksmedel av Gunnar Larsson (2009)

NYFÖRVÄRV juli 2020 från

Hargshamns Antikvariat AB >>Medeltida bokmåleri ur Carolina Redivivas samlingar.
Häftad bok Almqvist & Wiksell, Uppsala . 1 uppl. 1969. 60 sidor.

Nära nyskick. Häftad med vikpärmar, 25x17 cm. Almqvist & Wiksells Almanack 1969. Vackra färgillustrationer. Med bidrag av Åke Davidsson "Medeltida bokmåleri". (hft48)Franskt Bokmåleri
av Jean Porcher
Inbunden bok Allhems förlag, Malmö. 1 uppl. 1960. 293 sidor.

Mycket gott skick. Skyddsomslag i mycket gott skick. Linneband. Originalets titel: L´enluminure Francaise. Till svenska av Dagny Arbman. Bokens text är en kommentar i stora drag till bilderna. Innehåll: Det romanska bokmåleriet, samt uppkomst - Det gotiska bokmåleriet - Bibliografisk kommentar - Planscher. Med textillustrationer i svart/vitt. 90 monterade planscher i färg. 31x24x4 cm. (yl3)


Italienskt bokmåleri
av Mario Salmi
Inbunden bok Allhems förlag, Malmö. 1 uppl. 1956. 264 sidor.

Mycket gott skick. Skyddsomslag saknas. Vitt klotband, 30x24 cm. Levereras med klotskodd kassett. illustrationer i svartvitt och 74 monterade färgplanscher. (ch2)


GOTIK. Arkitektur - Skulptur - Måleri (förlagsny bok)
av Rolf Toman (huvudredaktör) & Achim Benors (fotografier)
Inbunden bok Könemann. 2000.

Nyskick. Skyddsomslag i nyskick. Förlagsband med skyddsomslag. 2000. 32x28x4 cm. Från omslagsfliken; Den gotiska konsten uppstod omkring år 1140 i Ile-de-France. Från att inledningsvis ha varit förbehållen regionens katedraler och mest betydande kloster kom den snart att betraktas som en förebild för resten av Frankrike och slutligen för hela Europa. Gotiken är den första konsthistoriska epok som efterlämnat konstverk inom alla genrer. Bland dessa verk framträder särskilt de talrika och rikt varierade katedralerna, klosterkyrkorna och domkyrkorna med sina skulpturkompositioner, färgrika fönster, muralmålningar, guldsmidesarbeten och bokillustrationer. Dessutom fascineras även nutida betraktare av de gotiska stadsmiljöerna, borgarna och slotten med deras genomarbetade och konstnärligt utformade inredningar. Det föreliggande bokverket spänner över hela den gotiska epoken i all dess mångfald. Det rikhaltiga urvalet av illustrationer motsvarar väl bokens brett upplagda exposé över den mångfasetterade gotiska epoken. Omkring två tredjedelar av de 780 illustrationerna - fotografier och planscher mestadels i färg samt planritningar - är framtagna speciellt för denna bok. Samtliga kapitel har skrivits av experter inom respektive område. Förlagsny. Ej läst eller bläddrad i. (f). NyskickKarolinska förbundet årsbok. 1999, Att illustrera stormakten : den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719
av Åsa Karlsson
Inbunden bok Historiska Media. 1 uppl. 2001. 144 sidor

Denna praktfulla bok - Att illustrera stormakten - är en unik presentation av stormaktstidens omfattande kartproduktion. Tanken på bildens förmåga att förmedla kunskap växte sig stark under 1600-talet. Kartografin gjorde det för första gången möjligt att skapa bilder av något som inte gick att se med blotta ögat. Detta sammanföll väl med stormakten Sveriges ökade behov av detaljerade gränskartor eller ritningar över fästningar, som kunde bli avgörande för ett fälttågs utgång.

Ur krigsarkivets gömmor har författarna hämtat en rad rariteter och här ger de bakgrunden till bilderna. Det handlar om stadsplaner från till exempel Stockholm och Narva, detaljerade bataljscener från slagen vid Lund och Svinesund eller ritningar från Bohus fästning.

Bokens alla kartor återges i fyrfärg. Varje kartbild är vacker som ett konstverk och, med en ofantlig variationsrikedom och uttrycksfullhet.

Författarna är alla kännare av svensk stormaktstid.

Karolinska bilder

Att illustrera stormakten. Den svenska Fortifikationens bilder

1654-1719. Red: Åsa Karlsson och Ulf Söderberg. Karolinska förbundets årsbok 1999/Meddelanden från Krigsarkivet XX. Historiska media, Lund 2001. 144 s.

Karolinska förbundets årsbok har länge varit en publikation med haltande utgivning. Redaktionsarbetet har haft eftersläp­ ningar på flera år och de tålmodigt betalande medlemmarna har nödtorftigt tröstats med löften och friexemplar av årsboks­ register. I början av hösten 2001 var det följaktligen 1999 års volym som distribuerades, men denna gång har de tålamods­ prövade medlemmarna verkligen fått kompensation för sin väntan. Den aktuella årsboken är ett stiligt planschverk som vill ge prov på den materialrikedom, såväl konstnärligt som historiskt, som finns i Fortifikationens samlingar. Dessa åter­ finns numera på Krigsarkivet, som också har medarbetat vid utgivningen.

Fortifikationen var den äldre militära organisation som i första hand skulle ha hand om rikets fästningar. Från 1635 ut­ gjorde den en egen kår inom armen och 1681 omvandlades den till ett självständigt ämbetsverk. Allmänt var de militära orga­ nisationerna de första professionella institutioner som utveckla­ des av 1500- och 1600-talens expanderande statsmakter och deras personal korn därför på många områden att bestås den högsta utbildning som samtiden kunde erbjuda. De militär­ ingenjörer som arbetade inom Fortifikationen kom därför ock­ så genom sin kompetens att få vidsträckta arbetsuppgifter som inte enbart var av militär art. Kårens förste chef, generalkvar­ termästaren Olof Örnehufvud, var till exempel ansvarig för den stadsplanereglering på Stockholms malmar som fortfarande till stora delar präglar gatunätet. De skickliga ingenjörerna och tecknarna har avsatt ett rikligt bildmaterial som ger oss varie­ rande återspeglingar av den svenska stormaktstidens samhälle, framför allt militärt men även civilt. Under 1700-talet fortsatte Fortifikationens samlingar att växa och efter diverse turer över­ fördes de till Krigsarkivet 1805. Urvalet i den presenterade volymen har emellertid begränsats till den karolinska epoken, från Karl X Gustavs trontillträde till Karl XII:s död.

I Sverige finns inget överflöd av inhemska tryckta bilder från 1600-talet. Det mesta som duplicerades i samtiden är välkänt och de mest bekanta illustrationerna brukar återkomma i alla standardverk. Det finns därför stora fynd för historiker och

konstvetare att göra i Fortifikationens gömmor. Nästan allt material i dess arkiv var strängt hemligt och exempelvis kartor och fälttågsplaner kom vanligen endast de högsta befälen under ögonen. Trots detta har det ofta lagts ned stor möda på det konstnärliga och dekorativa. En vanlig förklaring till detta är, att fastän hemliga så var dessa bilder även statussymboler. De höga befälen var också aristokrater och krävde därför symbo­ liskt erkännande av sin ställning även i slutna sammanhang. Andra förklaringar som framförs av bokens författare är att den dekorativa illustreringen var ett sätt för tecknaren att före­ visa sin egen skicklighet och därmed befordra karriären eller i förekommande fall att en vackert utformad fästningsplan un­ derlättade att få kungens godkännande. Trista föredragningar om kostnader för timmertillgång och stentransporter kunde lät­ tas upp av en välgjord illustration.

Trots att de flesta illustrationerna - åtminstone i detta urval - alltså är mycket dekorativa står ju ändå det militära intresset i främsta rummet. Bildmaterialet kan delas in i tre huvudgrup­ per, som var och en får sitt avsnitt boken: topografiska bilder och kart01; stads- och fästningsplaner samt krigsplaner.

Bland de topografiska bilderna återfinns uppmätningar av er­ övrade områden, men även kartor över uppmarschområden för de svenska armeerna. Till förtret för nutida stadshistoriskt in­ tresserade betraktare är det i de många stadsplanerna normalt endast befästningsverken som intresserat kartografen, mer sällan bebyggelsen innanför vallarna. I gengäld har vi då i behåll planer över tidigare viktiga delar av städerna, som i de flesta fall utplå­ nats och ersatts av boulevarder eller långsträckta parkstråk, så­ som i dagens Göteborg, Köpenhamn och Riga. På detta sätt blir också de handtecknade kartorna viktiga komplement till de civi­ la som mångfaldigades i samtiden. Av militära skäl avbildade ex­ empelvis Köpenhamnskartor aldrig fästningsverken, men dem känner vi ändå väl genom danska försvarsplaner och svenska spionkartor. Krigsplanerna förevisar både schematiska uppställ­ ningar över slagordningar och rena avbildande panoramor. Na­ turligtvis är de i dessa fall tecknade i efterhand och deras främsta syfte torde ha varit undervisande . I den militära utbildningen in­ gick att lära av tidigare bataljer och det finns också en betydan­ de del utländska fältslag i samlingarna. Intresset för det utländ­ ska förevisas också i ett urval mer kuriosabetonade bilder till sy­ nes utan direkt militär relevans. Vidare ges prov på mönster­ teckningar för militär utrustning - sele och betsel, officerstält, brygghus m m- och i andra fall är det enskilda intressanta detal­ jer i bildernas periferi som lyfts fram för läsaren.

Boken är organiserad med en illustration och en kort förlda­ rande text per uppslag. Eftersom urvalet endast kan bli en prov­ karta är det lovvärt att varje text också följs av litteraturhänvis­ ningar. Texterna innehåller en hel del upprepningar, vilket torde vara oundvikligt då boken väl inte i första hand är avsedd för sträckläsning. Dessutom är texterna skrivna av författare från flera akademiska discipliner vilket också ger lite varierande per­ spektiv. Läsaren får till exempel två helt skilda tolkningar av syf­ tet med Karl XII:s norska fälttåg.

Både fackmannen och den normalintresserade har mycket att hämta om den karolinska tiden i detta urval och då inte en­ bart om epokens militära sidor. För den som till äventyrs vill fördjupa sig ytterligare i materialet skall också nämnas att den fullständiga kart- och bildsamlingen förtecknas i del 9 av Krigs­ arkivets tryckta beståndsöversikt.

Karolinska Förbundets årsbok för 1996 var en kritisk edition av den engelske diplomaten John Robinsons mycket intressanta beskrivning av Sverige år 1688. Även den senaste årsboken är ju ett slags urkundsutgåva och kanske är detta något som För­ bundet borde satsa mer på i brist på annat material att publice­ra.

Jonas Nordin /

MILITÄRHISTORISK TIDSKRIFT 2001 >>
Digitala Vetenskapliga Arkivet >>Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet
av Bo Lundström
Inbunden bok Uppsala Universitet. 1 uppl. 1999. 304 sidor. >>

Nära nyskick. Skyddsomslag saknas. Akademisk avhandling. Illustrerad med 118 reproduktioner och foton.Konst och konstköp. Handbok + Konstköparens årsbok 1976-77
av Arne Häggqvist
Inbunden bok Askild & Kärnekull. 1 uppl. 1976.

Mycket gott skick. Två dekorerade pappband, 22x17,5 cm. 252+193 sidor.
Konstköparens årsbok: Ett kapitel handlar om konstförfalskningar och konststölder , konstlexikon med facktermer, konstrikningar etc. Rikt illusttrerad i färg ochsvartvitt. Konstköparens årsbok 1976-77:Årsboken speglar det gångna konståret i artiklar och översikter samt försöker precisera den ekonomiska utvecklingen, ge besked om auktioner och andra viktiga konstförsäljningar samt att ge tips om konstnärer på uppåtgående. Boken är också, genom sina pristabeller en utmärkt vägledning för den som vill investera i konst. (xc10)


Otto Hesselbom. ett konstnärsöde
av Karl Jäder
Inbunden bok Nordisk rotogravyr, Stockholm. 1 uppl. 1952. 162 sidor.

Mycket gott skick. Skyddsomslag saknas. Linneband enligt bild. Illustrerad i färg och svartvitt. (xc9)

Otto Hesselbom (1848-1913) Bukowski >>

SBL>>


Vassil Simittchiev : en essä
av Dan Jönsson
Häftad bok Bokförlaget Signum, Lund. 1 uppl. 2001. 96 sidor.

Nära nyskick. Rikt illustrerad med avbildningar i både färg och svartvitt.


Gunnar Wennerbergs Gluntarne. I bild av Ernst Josephson
Inbunden bok Atlantis, Stockholm. 2 uppl. 1979. 200 sidor.

Nära nyskick. Dekorerat klotband med transparent omslag, 31,5x24,5 cm. Inledning och kommentar av Gurli Taube och P G Hamberg. (xc7


Anatomi för konstnärer av Hjalmar Holmgren

Inbunden bok P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. 1 uppl. 1947. 168 sidor.

© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 30 juli 2020