KAU_skiss

Äntligen kom jag vårterminen 2023 in på Karlstad universitets kurs i skissteknik - se kursplanen >>


Här på min egen skissida lägger jag upp eget material och användbara internetlänkar,

och jag kan nu efter två månader inte nog prisa denna universitetskurs, sååå bra!!

Examinerande uppgift 1 ”Skissens byggstenar” 2023-03-20

  • Reflektera kring hur du omsatt och tillämpat de fyra första ”byggstenarna” i ditt eget skissarbete.
  • Hänvisa till en skiss från varje byggsten, infoga skisserna i ditt textdokument – storlek ska vara minst en halv A4 för varje skiss.
  • Anknyt varje byggsten till Keys to Drawing(1990). Du kan även referera till referenslitteraturen, men det är inte obligatoriskt.

Mammas syskrin från 1930-talet är nu nära 100 år senare mitt pennskrin; många olika skissverktyg ska till: blyertspennor, suddgummin, stompfer, ritkol, tuschpennor ...olika ritpapper och så förstås kurslitteraturen (många böcker blev det). Ett praktiskt ritbord underlättar också.


Övning: Titta på motivet (egen spegelbild och kurskamraters ansikten) sätt pennan till pappret och börja rita och håll linjen HELA TIDEN utan att titta ned på pappret under hela proceduren - det är inte det lättaste, men resultatet är inspirerande. Tre "blind drawings" och ett tvåminuters porträttskissande med blick både på motivet och pappret.

Volym, Ljus och skugga

Alphonso Dunn:

Pen & Ink Drawing Tutorials | How to shade simple forms with cross-hatching >>

How do you choose the right direction? | Shading with crosshatching Pt 1 >>

Simple Cross-Hatching Exercises | How to choose the right direction Pt 2 >>Prezi captures attention better than any other presentation >>     och >>


Perspektiv [Renässansens perspektiv, UU kurs ht 2022 >>]


Khan Academy - videoföreläsningar med transcriptioner av och med Dr. Steven Zucker & Dr. Beth Harris

How one-point linear perspective works >>

Linear Perspective: Brunelleschi's Experiment >>  An introduction to Filippo Brunelleschi's experiment regarding linear perspective, c. 1420, in front of the Baptistry in Florence

Några YouTube videon från Sycra:

teckna händer >>     teckna fötter del 1 >> del 2 >>     How to Draw Dynamic Hands  >>

Proportioner

Betty Edwards, The New Drawing on the Right Side of the Brain  (2016)  en pdf 315 sidor >>


video från Sycra: Foreshortening with the Coil Technique >>


KURS Böcker
- Birgerstam, Pirjo (2000). Skapande handling: om idéernas födelse. Lund: Studentlitteratur.

- Dodson, Bert (1990). Keys to drawing. Ohio: North Light Books. 

Referensmaterial
Lauricella, Michel (2019). Morpho: anatomy for artists (3 uppl.). San Rafael, US: Groupe Eyrolles. (Det finns 7 böcker i Morpho serien)
Mankell, Bia (2013). Teckning. Bild och Materialitet (s. 139-188) Lund: Studentlitteratur. Norling, Ernest R. (2011, 1939). Perspective made easy. Redditch, England: Read Books
Ltd. (Boken finns också på andra förlag)