Dante

Klicka på BILDSPELET - det ger HELA bilder!

20230722_102728
20240224_132258
Skärmavbild 2023-07-22 kl. 12.30.49___serialized1
20230722_102910___serialized2
20230722_102858___serialized2
20240224_132515
20240224_132345
20240224_132428
20230722_102812___serialized1

Dantes värld i Den Gudomliga Komedin med fördömda, botgörare och saliga.


Dante Alighieri, 2006. Den gudomliga komedin, översättning Ingvar Björkeson, Stockholm: Natur och Kultur.
Anders Cullhed, 2021. Dante, den förste författaren, Stockholm: Natur och Kultur.

Conny Svensson,  2020. De läste Dante - läs anmälan/recension i Katolskt magasin > 

[ "...att bortse från teologin är att göra våld på texten. I ett brev till vännen och beskyddaren Can Grande anger Dante hur komedin borde läsas. De gestalter som agerar i Inferno, Purgatorio och Paradiso har förvisso jordiska förebilder men – betonar han (i.e. Dante, min anmärkning) – innehållet ska först och främst tolkas allegoriskt, tropologiskt och anagogiskt.  [ vad menas med det?  Nationalencyklopedin,quadriga.

http://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/quadriga- (bibeltext) (hämtad 2023-07-22)

quadriga  quadriʹga [kva-] (ytterst av latinquaʹttuor’ fyra’), en fyrfaldig metod för utläggning av Bibeln, allmän under medeltiden.En och samma bibeltext kunde tolkas historiskt (”bokstavligt”), allegoriskt (syftande på Kristus och kyrkan), tropologiskt (om den enskilda människan) och anagogiskt (om den himmelska världen). ]


Giacomo Oreglia, 2001. Dante: liv, verk & samtid. [Ny, utök. utg.] Stockholm: Hjalmarson & Högberg

Olof Lagercrantz ,1964. Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi Litteraturbanken >>

Dante Alighieri & Lidforss, Edvard, 1962. Dantes gudomliga komedi Text. Uppsala: Bokgillet >>

Dante Alighieri & Lidforss, Edvard, 1964. Dantes gudomliga komedi Kommentarier. Uppsala: Bokgillet


Dante Alighieri, 1915. La divina commedia, Firenze: G.C. Sansoni >>


Dante Alighieri, 1965. La commedia di Dante: italiensk programserie i radio med anledning av 700-årsjubileet av Dantes födelse. Stockholm: Sveriges radioNär Ingvar Björkesons allmänt prisade översättning av Divina Commedia utkom 1983 på  Natur och Kultur vände sig  Signum  till översättaren med en förfrågan om ett bidrag om hans syn om Dantes verk. Björkeson sände då Burckhardts artikel. Titus Burckhardt har mest producerat sig inom området konsthistoria – religionsfilosofi. Han står delvis i den ”traditionalistiska” religionstolkningen i René Guenons efterföljd, där en bärande tanke är de historiska religionernas ”metafysiska enhet”. Denna tankeriktning har i Sverige främst introducerats i en rad böcker av Kurt Almqvist.

[Kulturdebatt. En svensk sufi  Publicerad DN 2006-01-20]


Artikel  Om Den Gudomliga Komedin   publicerades i tidskriften ”Antaios ”, maj 1965 (Ernst Klett Verlag, Stuttgart), under titeln Weil Dante recht hat. Antaios var en religions- och kulturvetenskaplig tidskrift (numera upphörd) med namn som Mircea Eliade och Ernst Junger bland utgivarna.Hanne Roer: Där solen tiger - Talande mörker och ljus i Dantes Komedin >>


DANTES VÄRLD - HÖSTEN 2023

Dantes Gudomliga komedi är ett av historiens mest inflytelserika litterära verk. I berättelsen samlas författarens tankar om kärlek, moral och politik. Idag, sjuhundra år efter Dantes död, fascineras läsare fortfarande av det rika och mångfasetterade innehållet. Den gudomliga komedin är ett tidlöst verk som man än idag läser med stor behållning. 

Digital Dante >> 

The World of Dante >>      

The Princeton Dante Project >>


När jag citerar ur Komedien på svenska är det alltid med Ingvar Björkesons översättning från 1983 (Natur och Kultur), men till skillnad från Björkeson och Olof Lagercrantz som använder de svenska orden Helvetet, Skärselden och Paradiset använder jag det vedertagna internationella sättet med de italienska orden Inferno, Purgatorio och Paradiso (förkortat Inf. Pur. Par.) och de romerska siffrorna I II III IV V VI VII VIII IX X etc för att ange Sången och våra vanliga siffror 1 2 3 etc för att ange verserna (obs! att man inte säger rad utan alltid vers)


"En vers (dvs. en diktrad eller flera) består av versfötter vars sammanställning representerar ett visst versmått. Versmåttet karaktäriseras av sådant som uppbyggnaden av stavelser, betoningar och rim samt den grafiska uppställningen." Litteraturhistorien.se >>


Varje strof har tre rader och rimschemat är aba-bcb-cdc-ded-. Den första raden rimmar med den tredje och den andra raden kopplas samman med den första raden i följande strof och denna rad rimmar i sin tur med strofens tredje rad. På så vis flätas stroferna ihop sången igenom. Det förekommer aldrig mer än tre rim, vilket gett namn åt diktformen på originalspråket, dvs italienskan. Sången som helhet avslutas alltid med en ensam första rad som kunde bilda början på en ny strof. Och det är Dante själv som kommit på det här sättet att skriva!


"Komedin är skriven på versmåttet Terzin som är en versform med jambiska versrader och en rimflätning med strukturen aba bcb" Litteraturhistorien.se >>


Dante och den moderna världen, Av Bo Gustavsson, Publicerad 9 nov 2021 >>

Dante och individualismens födelse , Kvartal: AVJOHAN LUNDBERG, 25 AUGUSTI 2016 >>

Med Dante i under­jor­den (vad som finns i KB`s magasin) >>

En man i takt med vår tid, Axess,TEMA 2011 nr 9 : A N Wilson >>

Den gudomliga komedin i svensk översättning >>

litteraturprofessor Anders Cullhed >>

Dante Alighieri – dödsrikets resenär - Bildningsbyrån - UR Play

DANTE MELLAN ODYSSEUS OCH FAUST >>

Påven Franciskus firar Dante: Hoppets profet och barmhärtighetens poet >>

Historiebloggen - När uppfanns skärselden? >>

Skärseldens födelse >>
BILDER - illustratörer


William Blake

Illustrations to Dante's "Divine Comedy"


© Copyright 2023, The William Blake Archive >>


NGV (The National Gallery of Victoria, Australia) >>

One of the NGV’s greatest treasures is its collection of thirty-six William Blake watercolours illustrating Dante’s Divine Comedy. Blake produced 102 works for this project during a period of grave illness in the last years of his life. The watercolours are in various states of completion  >> 


illustrations to Dante's Divine Comedy, Explore seven of Blake's illustrations to Dante's classic work in detail TATE >>

William Blake’s Breathtaking Drawings for Dante’s Divine Comedy, Over Which He Labored Until His Dying Day >>

a study...>>


Sandro Botticelli   - The Divine Comedy: Dante & Botticelli's Visions of Violence and Beauty (2001)  YouTube  >>

Why did Botticelli paint Dante's Inferno?
The most frequent belief is that Botticelli Dante's Inferno drawings were commissioned by the art patron, Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. According to the 16th-century writer Anonimo Magliabechiano, Botticelli illustrated a Dante on parchment paper for Lorenzo de Medici.

helvetet finns i den grop som skapades vid satans fall  alla hundra sånger fick en teckning  - Wikimedia >>

How Botticelli Saw Dante's Divine Comedy - Art History - Widewalls >>

Sandro Botticelli | Illustrations for Dante’s Divine Comedy >>


INKUNABLER: PRINTING REVOLUTION 1450-1500. FIFTY YEARS THAT CHANGED EUROPE  Dante 1481 >>

Who purchased and read the Comedia? >>


Ett galleri med kända konstnärers bilder >>>   Dante's extraordinarily rich visual imagination has inspired artists from manuscript illuminators in the Middle Ages to the present. This gallery is intended to introduce readers to some of the most famous illustrations of the poem

Artists Inspired by Dante's Divine Comedy

  • Sandro Botticelli (1445-1510)
  • Stradanus (Giovanni Stradano) (1523-1605)
  • William Blake (1757-1827)
  • Paul Gustave Dore (1832-1883)
  • William Bouguereau (1825-1905)
  • Auguste Rodin (1840-1917)
  • Franz Von Bayros (1866-1924)
  • Salvador Dali (1904-1989)


Video med texten >>

bredvidläsning >>


2021 marks the 700th anniversary of Dante’s death. There’s no better time to read the Divine Comedy than now! But Dante does love a good reference so you might want to check out some of his favorite books as well >>

Books I mentioned:

The Bible (Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Psalms, Song of Solomon, and I intended to include Isaiah as well)

Vita Nuova by Dante

Aeneid by Virgil

The Odyssey by Homer

The Odes by Horace

Civil War by Lucan

The Metamorphoses by Ovid

Confessions by St. Augustine

The Consolation of Philosophy by Boethius

The Writings of St. Thomas Aquinas´What Dante Means to Me’ >>
Italian News, July 1950
Excerpts from ‘What Dante Means to Me’

T. S. Eliot, To Criticize the Critic (London, 1965)Johan Grundberg docent i teoretisk fysik: Dante och den gudomliga fysiken >>


Alan Asaid: Var generation måste söka Dante på nytt >>


https://onehundredpages.wordpress.com/2014/10/19/william-blakes-breathtaking-drawings-for-dantes-divine-comedy/ >>


Burgess, Adam. "A Guide to Dante's 9 Circles of Hell." ThoughtCo, Apr. 5, 2023, thoughtco.com/dantes-9-circles-of-hell-741539  >>


"Limbo: Där de som aldrig kände Kristus finns. Dante möter Ovidius, Homeros, Sokrates, Aristoteles, Julius Caesar och fler här.
Lust: Självförklarande. Dante möter bland annat Akilles, Paris, Tristan, Cleopatra och Dido.
Frosseri: Där de som överdriver finns. Dante möter vanliga människor här, inte karaktärer från episka dikter eller gudar från mytologin. Författaren Boccaccio tog en av dessa karaktärer, Ciacco, och införlivade honom i sin 1300-talssamling av sagor som heter "Decameron".
Girighet: Självförklarande. Dante möter fler vanliga människor men också cirkelns väktare, Pluto, den mytologiska kungen av Underjorden. Denna cirkel är reserverad för människor som samlat eller slösat bort sina pengar, men Dante och Virgil interagerar inte direkt med någon av dess invånare. Detta är första gången de passerar en cirkel utan att prata med någon, en kommentar till Dantes åsikt om girighet som en högre synd.
Ilska: Dante och Virgil hotas av furierna när de försöker ta sig in genom Dis (Satans) väggar. Detta är en ytterligare utveckling i Dantes utvärdering av syndens natur; han börjar också ifrågasätta sig själv och sitt eget liv, och inser att hans handlingar och natur kan leda honom till denna permanenta tortyr.
Kätteri: Avvisande av religiösa och/eller politiska "normer". Dante möter Farinata degli Uberti, en militärledare och aristokrat som försökte vinna den italienska tronen och dömdes postumt för kätteri 1283. Dante träffar även Epicurus, påven Anastasius II och kejsar Fredrik II.
Våld: Detta är den första cirkeln som ytterligare segmenteras i undercirklar eller ringar. Det finns tre av dem - den yttre, mellersta och inre ringen - som hyser olika typer av våldsamma brottslingar. De första är de som var våldsamma mot människor och egendom, som Hunnen Attila. Kentaurer vaktar denna yttre ring och skjuter dess invånare med pilar. Mellanringen består av de som begår våld mot sig själva (självmord). Dessa syndare blir ständigt uppätna av Harpies. Den inre ringen består av hädarna, eller de som är våldsamma mot Gud och naturen. En av dessa syndare är Brunetto Latini, en sodomit, som var Dantes egen mentor. (Dante talar vänligt till honom.) Ockerarna är också här, liksom de som hädat inte bara mot Gud utan också gudarna, som Capaneus, som hädat mot Zeus.

Bedrägeri: Denna cirkel särskiljs från sina föregångare genom att den består av de som medvetet och villigt begår bedrägerier. Inom den åttonde cirkeln finns en annan som kallas Malebolge ("Onda fickor"), som rymmer 10 separata bolgier ("diken"). I dessa finns typer av de som begår bedrägerier: panderare/förförare; smickrare; simoniaker (de som säljer kyrklig preferens); trollkarlar/astrologer/falska profeter; barratorer (korrupta politiker); hycklare; tjuvar; falska rådgivare/rådgivare; schismatiker (de som separerar religioner för att bilda nya); och alkemister/förfalskare, mened, imitatorer, etc. Varje bolgia bevakas av olika demoner, och invånarna utsätts för olika straff, såsom simoniakerna, som står med huvudet först i stenskålar och uthärdar lågor på fötterna.
Förräderi: Helvetets djupaste cirkel, där Satan bor. Precis som med de två sista cirklarna är denna ytterligare uppdelad, i fyra omgångar. Den första är Caina, uppkallad efter den bibliska Kain, som mördade sin bror. Denna omgång är för familjeförrädare. Den andra, Antenora – från Antenor från Troja, som förrådde grekerna – är reserverad för politiska/nationella förrädare. Den tredje är Ptolomaea för Ptolemaios, son till Abubus, som är känd för att ha bjudit Simon Maccabaeus och hans söner på middag och sedan mördat dem. Den här omgången är för värdar som sviker sina gäster; de straffas hårdare på grund av tron ​​att att ha gäster innebär att ingå en frivillig relation, och att förråda en relation som frivilligt ingåtts är mer avskyvärd än att förråda en relation som är född in i. Den fjärde omgången är Judecca, efter Judas Iskariot, som förrådde Kristus. Denna omgång är reserverad för förrädare mot sina herrar/välgörare/mästare. Liksom i föregående cirkel har underavdelningarna var och en sina egna demoner och straff.


Helvetets centrum
Efter att ha tagit sig igenom helvetets nio cirklar når Dante och Vergilius helvetets centrum. Här möter de Satan, som beskrivs som en trehövdad best. Varje mun är upptagen med att äta en specifik person: den vänstra munnen äter Brutus, den högra äter Cassius och den mittersta munnen äter Judas Iskariot. Brutus och Cassius förrådde och orsakade mordet på Julius Caesar, medan Judas gjorde detsamma mot Kristus. Dessa är de yttersta syndarna, enligt Dantes åsikt, eftersom de medvetet begick förräderi mot sina herrar, som var utsedda av Gud.

VARFÖR Dante? 

1963 hittade jag en liten bok som i Rom som alltsedan dess följt med i alla flyttar; det är ett littet "häfte", 10 cm hög, 7,5 cm bred, med nära 400 sidor (exakt 392),  Dante Alighieri, La divina commedia, Firenze: G.C. Sansoni, 1915. En kort biografi över Dante inleder och de sista sidorna är ett "index över anmärkningsvärda saker" (INDICE DELLE COSE NOTABILE).


Det är en liten behändig bok med vänster sida text och höger sida förklarande kommentarer. Boken faller i stycken när jag öppnar den, den är ämlig...

[ett adjektiv lånechefen på KB använde om de sköra exemplaren i samligarna - "ämlig" har funnits i talat regionalt språkbruk sedan 1800-talet. På senare tid har ordet börjat ta sig in i skriftspråket i talspråksnära genrer som bloggar och Twitter. Ämlig kan användas när man vill uttrycka att läget är 'smått eländigt': Ett snällt ord kan behövas en ämlig dag som denna. Ordet kan också användas för att förmedla att man känner sig 'skör' eller 'sjuklig':Jag har känt mig allmänt ämlig och känslig hela helgen. > ]


När jag söker den här upplagan på nätet hittar jag en referens till Pablo Neruda på Chilenska Bibliofiliska Sällskapets webbsida >   ( Googleöversättning: Neruda hade också andra gamla och värdefulla böcker från den italienska halvön. Med tanke på det höga litterära och kulturella värde som han uppskattade i Den gudomliga komedin av Dante Alighieri hade han en liten samling med olika exemplar. Den äldsta, är från 1529.

Dessutom var jag under 1950-talet tidvis bosatt med mina föräldrar i Florens och det är roligt att via Dantestudier återuppleva barndomsminnen >>La divina commedia, Firenze: G.C. Sansoni, 1915. Neruda samling, University of Chile.

Detta verk av "sommo poeta" publicerades 1915, i staden Florens, av G. C. Sansoni Editore. Innehåller biografisk bakgrund om Dante Alighieri (ca 1265-1321) och anteckningar sida för sida. Det är en av böckerna som tillhör samlingen som donerades av Pablo Neruda till universitetet i Chile 1954 och vars uppsättning förklarades som ett nationalhistoriskt monument 2009.

Samma år, 1963,  skaffade kyrkoherden Baltzar Eriksson ett bundet blått klotband utgivet av Bokgillet i Uppsala 1962; Dantes Helvetet ; Skärselden ; Paradiset i översättning och med förord av Edvard Lidfors från 1903. Det är en Fotolitogr. reprod. av uppl. 1903, Faks. av: Stockholm : Fahlcrantz, 1902-1903, . [Källa: Libris >].

Alla tre delar finns i denna nätta lilla volym (10×7,5 cm och 2,5 cm tjock). I den klassiska översättningen av Edvard Lidforss är Baltzars marginalanteckningar rikligt i boken, prydliga och i blyerts. Ägarsignaturen BE och inköpsåret -63 visar att jag och Baltzar, min svärfar under åren 1972-76 och min äldsta dotters farfar inhandlade samma verk samtidigt. Till skillnad från Baltzar kom det att dröja 60 år innan jag läste Dantes Komedi och nu i en senare översättning till svenska >     I Baltzar Erikssons efterlämnade arkiv fanns också Bokgillets band Dantes gudomliga komedi Kommentarier publicerad året därpå 1963, också det i bundet blått klotband och en Fotolitogr. reprod. av uppl. 1903, Faks. av: Stockholm : Fahlcrantz, 1902-1903. Sammanhörande titlar, Del av/supplement till:Dante Alighieri Dantes gudomliga komediUppsala : Bokgillet, [1962]-1964. Den har dock inga marginalanteckningar och verkar helt oläst.

Printing the Comedia in1481 >

La Commedia (Comm. Cristophorus Landinus) >

DOCUMENTI DANTESCHI IN ARCHIGINNASIO >

Projektet 700 års minnet av Dantes död (1321-2021) avser att förbättra antika och moderna Dante-material, som ägs av Archiginnasio-biblioteket, genom att infoga dem i sammanhanget med bibliotekets samlingar.
1. de äldsta vittnesmålen om komedin, fram till 1500-talet, för allmänheten. Dessa är manuskript, inkunabel och 1500-talsmanuskript genom vilka några teman som är relevanta för traditionen i Dantes text förklaras: episoder av Dantes filologi, Dantes mottagande på 1300-talet genom biografier och översättningar, Dantes kommentarer med utgångspunkt från Landino.

2. studiet av Dantes mottagande under 1800- och 1900-talen. I detta perspektiv visas sedan de böcker och papper som tillhör Dantist Teodorico Landoni, som köptes av Bolognas kommun 1888 på Carduccis förslag. Dessa dokument, tillsammans med de som finns bevarade i den speciella samlingen "Bolognese-kommittén för firandet av Dantes sjätte århundrade" som vittnar om initiativen som hölls på Archiginnasio-biblioteket 1921, utgör en viktig kärna för att förstå situationen för Dante-studierna mellan 1800- och 1900-talets siffror även på en folklig och internationell nivå av folk- och Dante-talen.

Den illustrativa apparaten bygger på arvet från avdelningen för ritningar och tryck på biblioteket, med ett urval av verk av Felice Giani och Pelagio Palagi, och med en djupgående analys av gravyrerna hämtade från Dantes cykel designad av John Flaxman.
snabbingång på YouTube:

Dante's Inferno, Purgatorio & Paradiso - A Complete Summary of The Divine Comedy >


Ny Dante-litteratur  Av Sven Stolpe >Litteraturbanken, Svenskt översättarlexikon, Den gudomliga komedin i svensk översättning >>


Recension. Staffan Bergsten, Olof Lagercrantz: Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi. 1964. — Gustaf Fredén : Dante. 1965. (I serien »Världsförfattare».)
SAMLAREN Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning, s.195, årgång 86 1965 >>


UR Play 6 min. Den gudomliga komedin förklarad | SVENSKA | Gymnasienivå >>

Den gudomliga komedin är en berättelse där vi får följa med på en resa på andra sidan graven - genom helvetet, skärselden och paradiset. Men vad händer egentligen på färden genom dödsriket? Vad gör verket till en komedi? Och hur kan en bok från medeltiden fortfarande vara intressant idag?


Overly Sarcastic Productions 12 min.

Grab your nearest Virgil, because we're about to dive into Dante's complex afterlife and learn how a Florentine poet used an ancient genre of poetry to kickstart what would become the Renaissance.

Further Reading: I would highly recommend Allen Mandelbaum's translation of the Divine Comedy (Bantam Classics makes it), specifically because it features an opposite-facing translation, so the English appears directly adjacent to the original Italian. Regardless of your familiarity with Italian, Dante's use of language is beautiful to listen to. It's also just a good translation in general. Please do yourself a favor and read through some Dante.

Our content is intended for teenage audiences and up. >>En animerad 5 min. Youtube : Why should you read Dante’s “Divine Comedy”? - Sheila Marie Orfano >>

Società Dante Alighieri Stockholm

Il mondo in italiano a Stoccolma

En kulturförening för Italienvänner

Dante Alighieri (1265-1321) Wikipedia

Francesco Petrarca, (1304-1374) Wikipedia

Giovanni Boccaccio, (1313 -1375) Wikipedia


Verk av Dante Alighieri Svenskt översättarlexikon (Litteraturbanken) På italienska:

Benedetto Croce, “La poesia di Dante” (1921) 一     YouTube >>

[Benedetto Croce, född 25 februari 1866 i Pescasseroli i Abruzzo, död 20 november 1952 i Neapel, var en italiensk litteraturkritiker, filosof (idealist) och politiker. Han har behandlat flera ämnen i sina böcker, inbegripet filosofisk historia och estetik, och han var dessutom en framstående liberal politiker.]

Högläsning

The Divine Comedy
Francesco Bausi (2017)

Below you will find audio recordings of the Italian text of Dante’sCommedia, read by Francesco Bausi, a professor at the Università della Calabria and a native Florentine. Professor Bausi’s style of reading is direct and not overly affected, a lettura piana (plain reading) that provides a welcome alternative to highly dramatic versions like that of the actor Roberto Benigni. >>


Italian: Dante's Inferno - Canto 1 - recited by Roberto Benigni + Text >> 
20240206_205732___serialized1
20240206_205732
20240206_205717
20240206_205825
Dante_miniatyr_fram
Dante_miniatyr_bak
20240207_143023
20240215_160609
20240212_191000
20240212_190708
20240210_143642
20240210_154646
20240212_191206
20240215_160625

Paradisio - BL YT36 (Giovanni di Paolo) >>


mer bilder >>


BL  To Hell and Back: Dante and the Divine Comedy >>


skärselden >>Dante faksimil >>

faksimil >>

faksimil youtube >>