Dante

Jag har levt med Dantes Gudomliga Komedi under en längre tid. Jag har läst Dantes texter - inte bara Komedin utan också bekantat mig med andra av hans skrifter för att lära känna honom bättre. Jag har läst OM honom och tiden han levde i - jag har läst vad andra skrivit om Dante och om hans skrifter. Under året har jag också följt kursen ”Dante och den gudomliga komedin” på Stockholms universitet https://tinyurl.com/v7w9av9d


Jag har tittat på olika konstnärers sätt att visualisera Den Gudomliga Komedin. Själv har jag format figurer i lera, skissat och målat bilder, använt färger och former.  Nu i maj skördar jag ett utfall i form av en stor utställning på Östervåla bibliotek där jag söker sammanfatta mina intryck i konstnärlig form. Jag  har också fått möjlighet att vid två tillfällen berätta mer om denna process: den 2 maj i Equmeniakyrkan i Östervåla och Biblioteket i Östervåla.


OM några Vålabor vill fortsätta ett samtal om Dante, tiden han levde i, hans tankar och inte minst hans diktning, så har vi möjlighet att bilda en studiecirkel i studieförbundet Bildas regi. Vi träffas då en eftermiddag i en och en halv timme varannan vecka. Det blir på onsdagar i udda veckor mellan kl. 13.00-14.30 i studiecirkelrummet på Östervåla bibliotek med start 28 augusti och avslut 4 december.


Upplägg:

I första träffen (v. 35) stämmer vi av och går igenom författaren Dantes liv och hans samtid

Efter första träffen börjar vi läsa Komedin,

  • under september (v. 37 & 39) går vi ned i Helvetet;
  • i oktober (v. 41& 43) klättrar vi uppför Skärseldsberget och
  • i november (v. 45 & 47) når vi Paradisets höjder.

Vid den sista träffen (v. 49 mellan 1:a och 2:a advent) reflekterar vi över vad Dantes idéer säger oss idag.

Kostnad: 100:- och då ingår kursboken ”Den gudomliga komedin”.

Anmälan senast 15 augusti via bilda.nu/dante

 

Glimtar från utställningen DANTE och Den Gudomliga Komedin på Östervåla bibliotek maj 2024 

Hur ska man närma sig Den gudomliga komedin? Det är ett litterärt verk som inte liknar något annat och som har mer än 700 år på nacken. Och det finns otroligt mycket skrivet om Komedin. Var ska man börja?


     ¶  Att läsa Dantes text rakt av låter sig inte göras. Antika gudar & myter, samtida människor och händelser, religiösa och filosofiska hänvisningar var mer välbekant för 1300-tals-läsaren än för oss idag.

 

Upplysningar om det stora persongalleriet (över 500 personnamn...), den historiska bakgrunden, den säregna tankevärlden och de många dolda anspelningarna gör oss beroende av utförliga kommentarer & förklaringar.

 

  ¶ ¶  Men i gengäld finns det så mycket att vinna på  att läsa Komedin. Det är en fantastisk berättelse om Gott & Ont; Realistisk, Lyrisk och Spännande, ja, alldeles helt UNDERBAR!

 

Frågeställningarna, motiven & problemen är tidlöst aktuella. Av alla Dantes efterföljare i litteraturen, bildkonsten, Science fictionromaner, dator- och Tv-spel väljer jag att lyfta fram T.S. Eliot, författare, poet, litteraturkritiker och nobelpristagare 1948. T.S. Eliot är en av förgrundsgestalterna i 1900-tals-litteraturen, tillika en av Dantes många hänförda beundrare. Vi kan lära av hans sätt att nalkas det italienska verseposet:  han berättar själv att gick till så här:

 

¶ ¶ ¶  ”Jag läste Dante med en prosa-översättning bredvid texten. För fyrtio år sedan började jag pussla ut den gudomliga komedin på detta sätt; och när jag trodde mig ha fattat innebörden av en passage som särskilt gladde mig, överlämnade jag den till minnet; så att jag under några år kunde recitera en stor del av en eller annan canto för mig själv, liggandes i sängen eller på en järnvägsresa. Ja, hur det skulle ha låtit om jag hade reciterat högt, det vetegudarna; men det var på detta sätt som jag lät mig genomsyras av Dantes poesi.”  ¶ ¶ ¶  


ATT ANALYSERA KOMEDIN (med hjälp av Joni Stam - Webbportalen larare.at)

om Dante:

Dante räknas som en av västvärldens största författare och han tillhör därför en västerländsk bildningstradition. Hans litteratur ger oss en inblick i det medeltida samhället däri han återger samtida personer och hänvisar till samtida händelser.

miljöbeskrivning

miljö

Är miljöerna trovärdiga? Alltså: är de realistisk skildrade? Känns det som att man är där? Eller är de orealistiskt eller ologiskt skildrade?

Hur uppfattas miljöerna rent känslomässigt? Både hos dem i berättelsen och hos läsaren?

bildspråketstämningen[siffror och tal >>]


Dixikon

Dante och den moderna världen >>

"Den egentliga huvudpersonen i Den gudomliga komedin är därför Beatrice. Hon sublimeras till trons och konstens vandring genom tillvaron. Kärleken på avstånd är det som leder rätt genom de livsval som slutar i de tre eviga tillstånden efter döden – helvetet, skärselden och paradiset. Här följer Dante katolska kyrkans dogmlära. Men han inför en brasklapp genom att låta Beatrices kärlek bryta upp de eviga tillstånden och göra dem till stadier på kärlekens väg. Den kvinnliga sensibiliteten vet mer om frälsningen än kyrkans lära.

Mariakulten under högmedeltiden och införandet av idén om skärselden på 1100-talet befäste en sådan uppfattning. Det ledde till en högkonjunktur för kvinnliga mystiker under samma period då olika versioner av kärleksmystiken kom i fokus. I sitt versepos gör sig Dante till ett språkrör för upphöjandet av kvinnans andlighet över den etablerade religionen. När han följer Vergilius ner i Inferno, följer han den kvinnliga spiritualiteten eller kärleken på avstånd snarare än den katolska kyrkans lära om den kristna tron. Beatrice kan sägas symbolisera den mänskliga själen och Vergilius det mänskliga förnuftet som i förening finner den rätta vägen genom tillvaron."


HELVETET: synderna, syndernas konsekvenser (hur straffas man)  färden genom de olika stadierna i helvetestratten, personerna som hamnat där.

SKÄRSELDEN: 

PARADISET: 


Personerna, deras handlingar i livet som haft avgörande betydelse för vad som händer dem efter jordelivet, hur de reagerar i Komedien


Nyckelord

hoppet, existensens villkor, varför lever vi, hur ska vi leva, flykting, exil, katolska kyrkans dogmlära, Perspektiv på Dante. II

Stockholm 2001

I REDAKTION AV ANDERS CULLHED

(NORDIC DANTE STUDIES, II.

STOCKHOLM 2001.

EDITED BY ANDERS CULLHED) PDF  >>Käre Dante, välkommen till Östervåla!

 

    Med den här utställningen om Den Gudomliga Komedin låter vi Dig komma till tals, och det är lätt, för Dina skrifter finns bevarade och har spritts över hela jordklotet under de århundraden som gått sedan Din levnad på 1300-talet, för över 700 år sedan.

 

    Bara här i Sverige har vi sju kompletta tolkningar av Komedin i över-sättning från det italienska språket, som Du så förutseende skrev på istället för på LATIN vilket på Din tid var det vanliga skriftspråket. Och i Östervåla läser vi den senaste översättningen av Ingvar Björkeson (utgiven 1983 på bokförlaget Natur & Kultur) som anses vara mest lyckad av alla våra sju svenska översättningar. Vi är helt överens med recensenten Madeleine Gustafsson som i Dagens Nyheter (30/12 1983) uttrycker sin tacksamhet

 ”över att få möta Dante på svenska utan konstlade rim,

utan träaktiga konstruktioner och omskrivningar, vårlikt

 frisk och klangrik som han aldrig tidigare har låtit hos oss”.

 

Så här börjar Björkeson sin tolkning av Ditt mästerverk:

 

Till mitten hunnen på vår levnads vandring

   hade jag i en dunkel skog gått vilse

   och irrat bort mig från den rätta vägen.

Hur svår den skogen tycks mig att beskriva,

   så vild och full av snår och oframkomlig

   att blotta tanken på den väcker fruktan!

Mycket mer bitter kan ej döden vara;

 

Vi hoppas att Du är nöjd med våra tolkningar!

 

Högaktningsfullt Lena E. /för alla Östervålabor

DEN GUDOMLIGA KOMEDIN

Historien i Komedin börjar mitt i berättarens, Dantes, livskris; allt går honom emot, ham är utsatt för faror i en mörk ogenomtränglig skog och han vet sig ingen råd. Då, i dunklet i den snåriga skogen uppenbara sig en gestalt till undsättning och Dante får veta att han kan komma ur sin till synes omöjliga situation om han går med på att följa med främlingen till hinsidesrikena. Det visar sig snart att den okände främlingen i själva verket är en av de mest aktade och värderade romerska skalderna, nämligen Vergilius som levde åren 70 till 19 f.Kr. Dante själv blir helt överväldigad och tillstår: 


"Så är du den Vergilius och den källa

   varur så mäktigt ordens flöde strömmar?"

   svarade jag, med pannan tyngd av blygsel.

"Du som skänkt andra skalder ljus och ära,

   tillgodoräkna mig den stora kärlek

   och långa flit som jag ditt verk har ägnat.

Du är min mästare, mitt föredöme,

   och för den sköna stil som gett mig heder

   är det allenast dig jag har att tacka.

(Inf.  I:82-87)

Dante är själv poet och han har dessutom visioner om att förnya och utveckla skaldekonsten, verkligen banbrytande visioner! Han vill skriva sina skaldestycken på sitt eget folkspråk den toskanska  istället för latin, han 


Genom hela Komedin finns ett implicit drag av att Dante betraktar sig som jämbördig de allra främsta skalderna genom tiderna - vilket han också blev! Jag brukar kolla i allmänkulturella och idéhistoriska verk om Dante finns med, och faktiskt hör det till undantagen att han saknas i index eller personregistren. 


DEN GUDOMLIGA KOMEDIN

börjar mitt i berättaren Dantes livskris.


På bilden BEATRICE [Dantes musa, identifierad som en florentinska som levde 1266-1287 och som är en av huvudpersonerna i Komedin] och den romerske skalden VERGILIUS som under medeltiden betraktades som antikens främste diktare. Scenen när  BEATRICE kommer ned till Limbus för att be VERGILIUS söka upp DANTE  återges som förklaring för Dante när denne möter Vergilius i berättelsens början:


I Limbus där jag vistas, blev jag uppsökt

   av en så vacker och lycksalig kvinna

   att genast jag till hennes tjänst mig erbjöd.

Klarare brann än stjärnor hennes ögon

   och ljuv och stilla började hon tala

   till mig de orden med sin änglastämma:

´O hör mig, ädle mantuanske ande

   vars rykte ännu lever kvar i världen

   och skall bestå så länge världen varar.

Min vän, men icke ödets, har på vägen

   uppför en enslig sluttning blivit hindrad

   och rädslan har förmått honom att vända;

nu fruktar jag han redan gått så vilse,

   att döma av vad man i himlen sagt mig,

   att alltför sent jag skybdar till hans bistånd.

Gå därför strax, och med din talargåva

   och med allt det som fodras för hans räddning

   ge honom sådan hjälp att jag blir tröstad.

Jag som sänder dig heter Beatrice.


Inf.  II:52-70

Dante beslutar sig efter viss vånda att följa Vergilius på vandringen genom helvetet och skärselden för att slutligen komma till paradiset. 

De går genom en port vars inskription hör till de mest citerade hälsningsorden över en port i världslitteraturen, särskilt den nionde versen om att lämna allt hopp. Dessa nio versrader skrivs numera alltid med stora bokstäver, versaler, men jag har läst att det ursprungliga sättet att skriva dessa inskriptionsverser inte var betonat med stora bokstäver.


Så här börjar Sång III:IGENOM MIG GÅR MAN TILL SORGESTADEN

   IGENOM MIG TILL PLÅGA UTAN ÄNDE,

   IGENOM MIG TILL ETT FÖRTAPPAT SLÄKTE.

RÄTTVISA DREV DEN HÖGE SOM MIG BYGGDE:

   GUDOMLIG ALLMAKT OCH DEN HÖGSTA VISHET

   HAR MED DEN FÖRSTA KÄRLEK MIG DANAT.

ALLA DE TING SOM FÖRE MIG HAR SKAPATS

   ÄR EVIGA, OCH JAG BESTÅR FÖR EVIGT.

   LÄMNA ALLT HOPP, NI SOM GÅR ÖVER TRÖSKELN


Inf.  III:1-9

   


 
För att på nytt få se den ljusa världen

   tog vi gemensamt denna dolda gångstig;

   och utan att bekymra oss om vila,

han före och jag efter, steg vi uppåt

   tills i ett litet runt hål jag blev varse

   en del av himlens skönhet; genom detta trädde vi ut, och återsåg dess stjärnor.


Inf.  XXXIV:  133-139


Ur helig bölja steg jag upp på stranden,

   pånyttfödd så som unga träd om våren

   med nyutsprunget lövverk sig förnyar,

ren och beredd att gå mot himlens stjärnor


Pur.  XXXIII:  142-145


Som matematikern förgäves grubblar

   på cirkelns kvadratur och inte finner,

   trots all sin möda, formeln han behöver,

så ville jag, ställd inför denna nya,

   sällsamma syn, förstå hur bilden ingick

   i cirkeln och med den kunde förenas.

Så högt bar icke mina egna vingar;

   då genombävades med ens mitt sinne

   som av en blixt, och önskningen blev uppfylld.

Här svek den höga fantasiens krafter,

   men likt ett hjul som framdrivs jämnt och säkert

   följde nu all min längtan och min vilja

den Kärlek som rör sol och andra stjärnor.


Par.  XXXIII:  133-145


Alla de tre sångcyklarna Helvetet, Skärselden och Paradiset slutar på ordet stelle - stjärnor. 
https://www.youtube.com/watch?v=DfM1GUooM7I&t=43s

Psalm 169 b "I himmelen, i himmelen" framförs av församlingsmusiker Ellinor Videfors.


melodin:

https://kyrkomusik.se/index.php?route=product/product&product_id=169


texten:
HUR ska man läsa Dante?

 

     ¶  Att läsa Dantes text rakt av låter sig inte göras. Antika gudar & myter, samtida människor och händelser, religiösa och filosofiska hänvisningar var mer välbekant för 1300-tals-läsaren än för oss idag.

 

Upplysningar om det stora persongalleriet, den historiska bakgrunden, den säregna tankevärlden och de många dolda anspelningarna gör oss beroende av utförliga kommentarer & förklaringar.

 

  ¶ ¶  Men i gengäld finns det så mycket att vinna på  att läsa Komedin. Det är en fantastisk berättelse om Gott & Ont; Realistisk, Lyrisk och Spännande, ja, alldeles helt UNDERBAR!

 

Frågeställningarna, motiven & problemen är tidlöst aktuella. Av alla Dantes efterföljare i litteraturen, bildkonsten, Science fictionromaner, dator- och Tv-spel väljer jag att lyfta fram T.S. Eliot, författare, poet, litteraturkritiker och nobelpristagare 1948. T.S. Eliot är en av förgrundsgestalterna i 1900-tals-litteraturen, tillika en av Dantes många hänförda beundrare. Vi kan lära av hans sätt att nalkas det italienska verseposet:  han berättar själv att gick till så här:

 

¶ ¶ ¶  ”Jag läste Dante med en prosa-översättning bredvid texten. För fyrtio år sedan började jag pussla ut den gudomliga komedin på detta sätt; och när jag trodde mig ha fattat innebörden av en passage som särskilt gladde mig, överlämnade jag den till minnet; så att jag under några år kunde recitera en stor del av en eller annan canto för mig själv, liggandes i sängen eller på en järnvägsresa. Ja, hur det skulle ha låtit om jag hade reciterat högt, det vetegudarna; men det var på detta sätt som jag lät mig genomsyras av Dantes poesi.”  ¶ ¶ ¶  

Av Dantes verk finns dessa översatta till svenska, se Svenskt Översättarlexikon i LITTERATURBANKEN >>

En sökning på namnet Dante Alighieri ger en googlesökning över 5,5 miljoner träffar på en halv sekund  >>


Det nordiska "Dantenätverket"

Perspektiv på Dante.ii pdf >>
Att litteraturen om Dante och hans verk är omfattande visar en slagning [2024-03-30] på Dante Alighieri i den internationell bibliotekskatalogen WorldCat; det är nära 170 000 träffar, och fler kommer varje månad...med fördelningen

tryckta böcker: 128 918 >>

e-böcker: 16 409 >>

mikrofilmat: 1 875 >>

manuskript & punktskrift: 374 >>

tryckta akademiska avhandlingar: 1 601 >>

Kartor över Dantes komedivärld 

Brown University Library >>

Visualizing Dante’s Hell: See Maps & Drawings of Dante’s Inferno from the Renaissance Through Today >>


Dante: Old Maps of Hell >>


A new interactive map Topography of Dante Alighieri's Inferno provides a more pictorial sectional view of Dante's vision of Hell. If you zoom in on this map of the Inferno you can learn more about the sinners in each circle of hell and the eternal punishments which they must endure.>>20230722_102728
20240224_132258
Skärmavbild 2023-07-22 kl. 12.30.49___serialized1
20230722_102910___serialized2
20230722_102858___serialized2
20240224_132515
20240224_132345
20240224_132428
20230722_102812___serialized1

Klicka på BILDSPELET ovan för HELA bilder

Dantes värld i Den Gudomliga Komedin

Här möter vi fördömda, botgörare och saliga. 

Dante Alighieri, 2006. Den gudomliga komedin, översättning Ingvar Björkeson, Stockholm: Natur och Kultur.
Anders Cullhed, 2021. Dante, den förste författaren, Stockholm: Natur och Kultur.

Conny Svensson,  2020. De läste Dante

Giacomo Oreglia, 2001. Dante: liv, verk & samtid. [Ny, utök. utg.] Stockholm: Hjalmarson & Högberg

Olof Lagercrantz ,1964. Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi Litteraturbanken >>

Dante Alighieri & Lidforss, Edvard, 1962. Dantes gudomliga komedi Text. Uppsala: Bokgillet >>

Dante Alighieri & Lidforss, Edvard, 1964. Dantes gudomliga komedi Kommentarier. Uppsala: Bokgillet

Dante Alighieri, 1915. La divina commedia, Firenze: G.C. Sansoni >>

Dante Alighieri, 1965. La commedia di Dante: italiensk programserie i radio med anledning av 700-årsjubileet av Dantes födelse. Stockholm: Sveriges radio

Artikel Om Den Gudomliga Komedin publicerades i tidskriften ”Antaios ”, maj 1965

(Ernst Klett Verlag, Stuttgart), under titeln Weil Dante recht hat.

[Antaios var en religions- och kulturvetenskaplig tidskrift (numera upphörd) med namn som Mircea Eliade och Ernst Junger bland utgivarna]


När Ingvar Björkesons allmänt prisade översättning av Divina Commedia utkom 1983 på  Natur och Kultur vände sig  Signum  till översättaren med en förfrågan om ett bidrag om hans syn om Dantes verk. Björkeson sände då Burckhardts artikel. Titus Burckhardt har mest producerat sig inom området konsthistoria – religionsfilosofi. Han står delvis i den ”traditionalistiska” religionstolkningen i René Guenons efterföljd, där en bärande tanke är de historiska religionernas ”metafysiska enhet”. Denna tankeriktning har i Sverige främst introducerats i en rad böcker av Kurt Almqvist.

[Kulturdebatt. En svensk sufi  Publicerad DN 2006-01-20]

The Greatest of All Poems: An Introduction to Dante's Divine Comedy, Institute of Catholic Culture  >>

Hanne Roer: Där solen tiger - Talande mörker och ljus i Dantes Komedin >>


DANTES VÄRLD - HÖSTEN 2023

Dantes Gudomliga komedi är ett av historiens mest inflytelserika litterära verk. I berättelsen samlas författarens tankar om kärlek, moral och politik. Idag, sjuhundra år efter Dantes död, fascineras läsare fortfarande av det rika och mångfasetterade innehållet. Den gudomliga komedin är ett tidlöst verk som man än idag läser med stor behållning. 

Digital Dante >> 

The World of Dante >>      

The Princeton Dante Project >>


Dante och den moderna världen, Av Bo Gustavsson, Publicerad 9 nov 2021 >>

Dante och individualismens födelse , Kvartal: AVJOHAN LUNDBERG, 25 AUGUSTI 2016 >>

Med Dante i under­jor­den (vad som finns i KB`s magasin) >>

En man i takt med vår tid, Axess,TEMA 2011 nr 9 : A N Wilson >>

Den gudomliga komedin i svensk översättning >>

litteraturprofessor Anders Cullhed >>

Dante Alighieri – dödsrikets resenär - Bildningsbyrån - UR Play

DANTE MELLAN ODYSSEUS OCH FAUST >>

Påven Franciskus firar Dante: Hoppets profet och barmhärtighetens poet >>

Historiebloggen - När uppfanns skärselden? >>

Skärseldens födelse >>

Helvetet, Volym 1

Books Google

Gleerups forlag, 1856 National Central Library of Florence >>   

C. W. K. Gleerup, 1857 Harvard University >>


Med Dante i under­jor­den - Bilder Böcker Särskilda boksamlingar på KB >>


Skärselden, Volym 2  

Books Google >>

Internet Archive >>


Paradiset, Volym 3

Books Google >>

Internet Archive >>

Drömmen om Paradiset - en studie i paradiset då, nu och i framtiden, Sandra Lennartsson pdf >>


Litteraturbanken - Botanisera på Dante i biblioteket >>

olof lagercrantz

Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi (1964)

BILDER - illustratörerFrederico Zuccari >>


SALVADOR DALÍ | THE DIVINE COMEDY

23 JUNE - 25 JULY 2021

https://www.eamesfineart.com/viewing-room/59-salvador-dali-the-divine-comedy/


Post-Medieval Illustrations of Dante’s Sodomites >>


William Blake

Illustrations to Dante's "Divine Comedy"


© Copyright 2023, The William Blake Archive >>


NGV (The National Gallery of Victoria, Australia) >>

One of the NGV’s greatest treasures is its collection of thirty-six William Blake watercolours illustrating Dante’s Divine Comedy. Blake produced 102 works for this project during a period of grave illness in the last years of his life. The watercolours are in various states of completion  >> 


illustrations to Dante's Divine Comedy, Explore seven of Blake's illustrations to Dante's classic work in detail TATE >>

William Blake’s Breathtaking Drawings for Dante’s Divine Comedy, Over Which He Labored Until His Dying Day >>

a study...>>


Sandro Botticelli   - The Divine Comedy: Dante & Botticelli's Visions of Violence and Beauty (2001)  YouTube  >>

Why did Botticelli paint Dante's Inferno?
The most frequent belief is that Botticelli Dante's Inferno drawings were commissioned by the art patron, Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. According to the 16th-century writer Anonimo Magliabechiano, Botticelli illustrated a Dante on parchment paper for Lorenzo de Medici.

helvetet finns i den grop som skapades vid satans fall  alla hundra sånger fick en teckning  - Wikimedia >>

How Botticelli Saw Dante's Divine Comedy - Art History - Widewalls >>

Sandro Botticelli | Illustrations for Dante’s Divine Comedy >>


INKUNABLER: PRINTING REVOLUTION 1450-1500. FIFTY YEARS THAT CHANGED EUROPE  Dante 1481 >>

Who purchased and read the Comedia? >>


Ett galleri med kända konstnärers bilder >>>   Dante's extraordinarily rich visual imagination has inspired artists from manuscript illuminators in the Middle Ages to the present. This gallery is intended to introduce readers to some of the most famous illustrations of the poem

Artists Inspired by Dante's Divine Comedy

 • Sandro Botticelli (1445-1510)
 • Stradanus (Giovanni Stradano) (1523-1605)
 • William Blake (1757-1827)
 • Paul Gustave Dore (1832-1883)
 • William Bouguereau (1825-1905)
 • Auguste Rodin (1840-1917)
 • Franz Von Bayros (1866-1924)
 • Salvador Dali (1904-1989)


Video med texten >>

bredvidläsning >>


2021 marks the 700th anniversary of Dante’s death. There’s no better time to read the Divine Comedy than now! But Dante does love a good reference so you might want to check out some of his favorite books as well >>

Books I mentioned:

The Bible (Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Psalms, Song of Solomon, and I intended to include Isaiah as well)

Vita Nuova by Dante

Aeneid by Virgil

The Odyssey by Homer

The Odes by Horace

Civil War by Lucan

The Metamorphoses by Ovid

Confessions by St. Augustine

The Consolation of Philosophy by Boethius

The Writings of St. Thomas Aquinas´What Dante Means to Me’ >>
Italian News, July 1950
Excerpts from ‘What Dante Means to Me’

T. S. Eliot, To Criticize the Critic (London, 1965)Johan Grundberg docent i teoretisk fysik: Dante och den gudomliga fysiken >>


Alan Asaid: Var generation måste söka Dante på nytt >>


https://onehundredpages.wordpress.com/2014/10/19/william-blakes-breathtaking-drawings-for-dantes-divine-comedy/ >>


Burgess, Adam. "A Guide to Dante's 9 Circles of Hell." ThoughtCo, Apr. 5, 2023, thoughtco.com/dantes-9-circles-of-hell-741539  >>


"Limbo: Där de som aldrig kände Kristus finns. Dante möter Ovidius, Homeros, Sokrates, Aristoteles, Julius Caesar och fler här.
Lust: Självförklarande. Dante möter bland annat Akilles, Paris, Tristan, Cleopatra och Dido.
Frosseri: Där de som överdriver finns. Dante möter vanliga människor här, inte karaktärer från episka dikter eller gudar från mytologin. Författaren Boccaccio tog en av dessa karaktärer, Ciacco, och införlivade honom i sin 1300-talssamling av sagor som heter "Decameron".
Girighet: Självförklarande. Dante möter fler vanliga människor men också cirkelns väktare, Pluto, den mytologiska kungen av Underjorden. Denna cirkel är reserverad för människor som samlat eller slösat bort sina pengar, men Dante och Virgil interagerar inte direkt med någon av dess invånare. Detta är första gången de passerar en cirkel utan att prata med någon, en kommentar till Dantes åsikt om girighet som en högre synd.
Ilska: Dante och Virgil hotas av furierna när de försöker ta sig in genom Dis (Satans) väggar. Detta är en ytterligare utveckling i Dantes utvärdering av syndens natur; han börjar också ifrågasätta sig själv och sitt eget liv, och inser att hans handlingar och natur kan leda honom till denna permanenta tortyr.
Kätteri: Avvisande av religiösa och/eller politiska "normer". Dante möter Farinata degli Uberti, en militärledare och aristokrat som försökte vinna den italienska tronen och dömdes postumt för kätteri 1283. Dante träffar även Epicurus, påven Anastasius II och kejsar Fredrik II.
Våld: Detta är den första cirkeln som ytterligare segmenteras i undercirklar eller ringar. Det finns tre av dem - den yttre, mellersta och inre ringen - som hyser olika typer av våldsamma brottslingar. De första är de som var våldsamma mot människor och egendom, som Hunnen Attila. Kentaurer vaktar denna yttre ring och skjuter dess invånare med pilar. Mellanringen består av de som begår våld mot sig själva (självmord). Dessa syndare blir ständigt uppätna av Harpies. Den inre ringen består av hädarna, eller de som är våldsamma mot Gud och naturen. En av dessa syndare är Brunetto Latini, en sodomit, som var Dantes egen mentor. (Dante talar vänligt till honom.) Ockerarna är också här, liksom de som hädat inte bara mot Gud utan också gudarna, som Capaneus, som hädat mot Zeus.

Bedrägeri: Denna cirkel särskiljs från sina föregångare genom att den består av de som medvetet och villigt begår bedrägerier. Inom den åttonde cirkeln finns en annan som kallas Malebolge ("Onda fickor"), som rymmer 10 separata bolgier ("diken"). I dessa finns typer av de som begår bedrägerier: panderare/förförare; smickrare; simoniaker (de som säljer kyrklig preferens); trollkarlar/astrologer/falska profeter; barratorer (korrupta politiker); hycklare; tjuvar; falska rådgivare/rådgivare; schismatiker (de som separerar religioner för att bilda nya); och alkemister/förfalskare, mened, imitatorer, etc. Varje bolgia bevakas av olika demoner, och invånarna utsätts för olika straff, såsom simoniakerna, som står med huvudet först i stenskålar och uthärdar lågor på fötterna.
Förräderi: Helvetets djupaste cirkel, där Satan bor. Precis som med de två sista cirklarna är denna ytterligare uppdelad, i fyra omgångar. Den första är Caina, uppkallad efter den bibliska Kain, som mördade sin bror. Denna omgång är för familjeförrädare. Den andra, Antenora – från Antenor från Troja, som förrådde grekerna – är reserverad för politiska/nationella förrädare. Den tredje är Ptolomaea för Ptolemaios, son till Abubus, som är känd för att ha bjudit Simon Maccabaeus och hans söner på middag och sedan mördat dem. Den här omgången är för värdar som sviker sina gäster; de straffas hårdare på grund av tron ​​att att ha gäster innebär att ingå en frivillig relation, och att förråda en relation som frivilligt ingåtts är mer avskyvärd än att förråda en relation som är född in i. Den fjärde omgången är Judecca, efter Judas Iskariot, som förrådde Kristus. Denna omgång är reserverad för förrädare mot sina herrar/välgörare/mästare. Liksom i föregående cirkel har underavdelningarna var och en sina egna demoner och straff.


Helvetets centrum
Efter att ha tagit sig igenom helvetets nio cirklar når Dante och Vergilius helvetets centrum. Här möter de Satan, som beskrivs som en trehövdad best. Varje mun är upptagen med att äta en specifik person: den vänstra munnen äter Brutus, den högra äter Cassius och den mittersta munnen äter Judas Iskariot. Brutus och Cassius förrådde och orsakade mordet på Julius Caesar, medan Judas gjorde detsamma mot Kristus. Dessa är de yttersta syndarna, enligt Dantes åsikt, eftersom de medvetet begick förräderi mot sina herrar, som var utsedda av Gud.

VARFÖR Dante? 

1963 hittade jag en liten bok som i Rom som alltsedan dess följt med i alla flyttar; det är ett littet "häfte", 10 cm hög, 7,5 cm bred, med nära 400 sidor (exakt 392),  Dante Alighieri, La divina commedia, Firenze: G.C. Sansoni, 1915. En kort biografi över Dante inleder och de sista sidorna är ett "index över anmärkningsvärda saker" (INDICE DELLE COSE NOTABILE).


Det är en liten behändig bok med vänster sida text och höger sida förklarande kommentarer. Boken faller i stycken när jag öppnar den, den är ämlig...

[ett adjektiv lånechefen på KB använde om de sköra exemplaren i samligarna - "ämlig" har funnits i talat regionalt språkbruk sedan 1800-talet. På senare tid har ordet börjat ta sig in i skriftspråket i talspråksnära genrer som bloggar och Twitter. Ämlig kan användas när man vill uttrycka att läget är 'smått eländigt': Ett snällt ord kan behövas en ämlig dag som denna. Ordet kan också användas för att förmedla att man känner sig 'skör' eller 'sjuklig':Jag har känt mig allmänt ämlig och känslig hela helgen. > ]


När jag söker den här upplagan på nätet hittar jag en referens till Pablo Neruda på Chilenska Bibliofiliska Sällskapets webbsida >   ( Googleöversättning: Neruda hade också andra gamla och värdefulla böcker från den italienska halvön. Med tanke på det höga litterära och kulturella värde som han uppskattade i Den gudomliga komedin av Dante Alighieri hade han en liten samling med olika exemplar. Den äldsta, är från 1529.

Dessutom var jag under 1950-talet tidvis bosatt med mina föräldrar i Florens och det är roligt att via Dantestudier återuppleva barndomsminnen >>La divina commedia, Firenze: G.C. Sansoni, 1915. Neruda samling, University of Chile.

Detta verk av "sommo poeta" publicerades 1915, i staden Florens, av G. C. Sansoni Editore. Innehåller biografisk bakgrund om Dante Alighieri (ca 1265-1321) och anteckningar sida för sida. Det är en av böckerna som tillhör samlingen som donerades av Pablo Neruda till universitetet i Chile 1954 och vars uppsättning förklarades som ett nationalhistoriskt monument 2009.

Samma år, 1963,  skaffade kyrkoherden Baltzar Eriksson ett bundet blått klotband utgivet av Bokgillet i Uppsala 1962; Dantes Helvetet ; Skärselden ; Paradiset i översättning och med förord av Edvard Lidfors från 1903. Det är en Fotolitogr. reprod. av uppl. 1903, Faks. av: Stockholm : Fahlcrantz, 1902-1903, . [Källa: Libris >].

Alla tre delar finns i denna nätta lilla volym (10×7,5 cm och 2,5 cm tjock). I den klassiska översättningen av Edvard Lidforss är Baltzars marginalanteckningar rikligt i boken, prydliga och i blyerts. Ägarsignaturen BE och inköpsåret -63 visar att jag och Baltzar, min svärfar under åren 1972-76 och min äldsta dotters farfar inhandlade samma verk samtidigt. Till skillnad från Baltzar kom det att dröja 60 år innan jag läste Dantes Komedi och nu i en senare översättning till svenska >     I Baltzar Erikssons efterlämnade arkiv fanns också Bokgillets band Dantes gudomliga komedi Kommentarier publicerad året därpå 1963, också det i bundet blått klotband och en Fotolitogr. reprod. av uppl. 1903, Faks. av: Stockholm : Fahlcrantz, 1902-1903. Sammanhörande titlar, Del av/supplement till:Dante Alighieri Dantes gudomliga komediUppsala : Bokgillet, [1962]-1964. Den har dock inga marginalanteckningar och verkar helt oläst.

Printing the Comedia in1481 >

La Commedia (Comm. Cristophorus Landinus) >

DOCUMENTI DANTESCHI IN ARCHIGINNASIO >

Projektet 700 års minnet av Dantes död (1321-2021) avser att förbättra antika och moderna Dante-material, som ägs av Archiginnasio-biblioteket, genom att infoga dem i sammanhanget med bibliotekets samlingar.
1. de äldsta vittnesmålen om komedin, fram till 1500-talet, för allmänheten. Dessa är manuskript, inkunabel och 1500-talsmanuskript genom vilka några teman som är relevanta för traditionen i Dantes text förklaras: episoder av Dantes filologi, Dantes mottagande på 1300-talet genom biografier och översättningar, Dantes kommentarer med utgångspunkt från Landino.

2. studiet av Dantes mottagande under 1800- och 1900-talen. I detta perspektiv visas sedan de böcker och papper som tillhör Dantist Teodorico Landoni, som köptes av Bolognas kommun 1888 på Carduccis förslag. Dessa dokument, tillsammans med de som finns bevarade i den speciella samlingen "Bolognese-kommittén för firandet av Dantes sjätte århundrade" som vittnar om initiativen som hölls på Archiginnasio-biblioteket 1921, utgör en viktig kärna för att förstå situationen för Dante-studierna mellan 1800- och 1900-talets siffror även på en folklig och internationell nivå av folk- och Dante-talen.

Den illustrativa apparaten bygger på arvet från avdelningen för ritningar och tryck på biblioteket, med ett urval av verk av Felice Giani och Pelagio Palagi, och med en djupgående analys av gravyrerna hämtade från Dantes cykel designad av John Flaxman.
snabbingång på YouTube:

Dante's Inferno, Purgatorio & Paradiso - A Complete Summary of The Divine Comedy >


Ny Dante-litteratur  Av Sven Stolpe >Litteraturbanken, Svenskt översättarlexikon, Den gudomliga komedin i svensk översättning >>


Recension. Staffan Bergsten, Olof Lagercrantz: Från helvetet till paradiset. En bok om Dante och hans komedi. 1964. — Gustaf Fredén : Dante. 1965. (I serien »Världsförfattare».)
SAMLAREN Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning, s.195, årgång 86 1965 >>


UR Play 6 min. Den gudomliga komedin förklarad | SVENSKA | Gymnasienivå >>

Den gudomliga komedin är en berättelse där vi får följa med på en resa på andra sidan graven - genom helvetet, skärselden och paradiset. Men vad händer egentligen på färden genom dödsriket? Vad gör verket till en komedi? Och hur kan en bok från medeltiden fortfarande vara intressant idag?


Overly Sarcastic Productions 12 min.

Grab your nearest Virgil, because we're about to dive into Dante's complex afterlife and learn how a Florentine poet used an ancient genre of poetry to kickstart what would become the Renaissance.

Further Reading: I would highly recommend Allen Mandelbaum's translation of the Divine Comedy (Bantam Classics makes it), specifically because it features an opposite-facing translation, so the English appears directly adjacent to the original Italian. Regardless of your familiarity with Italian, Dante's use of language is beautiful to listen to. It's also just a good translation in general. Please do yourself a favor and read through some Dante.

Our content is intended for teenage audiences and up. >>En animerad 5 min. Youtube : Why should you read Dante’s “Divine Comedy”? - Sheila Marie Orfano >>

Società Dante Alighieri Stockholm

Il mondo in italiano a Stoccolma

En kulturförening för Italienvänner

Dante Alighieri (1265-1321) Wikipedia

Francesco Petrarca, (1304-1374) Wikipedia

Giovanni Boccaccio, (1313 -1375) Wikipedia


Verk av Dante Alighieri Svenskt översättarlexikon (Litteraturbanken) På italienska:

Benedetto Croce, “La poesia di Dante” (1921) 一     YouTube >>

[Benedetto Croce, född 25 februari 1866 i Pescasseroli i Abruzzo, död 20 november 1952 i Neapel, var en italiensk litteraturkritiker, filosof (idealist) och politiker. Han har behandlat flera ämnen i sina böcker, inbegripet filosofisk historia och estetik, och han var dessutom en framstående liberal politiker.]

Högläsning

The Divine Comedy
Francesco Bausi (2017)

Below you will find audio recordings of the Italian text of Dante’sCommedia, read by Francesco Bausi, a professor at the Università della Calabria and a native Florentine. Professor Bausi’s style of reading is direct and not overly affected, a lettura piana (plain reading) that provides a welcome alternative to highly dramatic versions like that of the actor Roberto Benigni. >>


Italian: Dante's Inferno - Canto 1 - recited by Roberto Benigni + Text >> 
20240206_205732___serialized1
20240206_205732
20240206_205717
20240206_205825
Dante_miniatyr_fram
Dante_miniatyr_bak
20240207_143023
20240215_160609
20240212_191000
20240212_190708
20240210_143642
20240210_154646
20240212_191206
20240215_160625

En tanke föddes när keramikkursen var över att till utställningen även ha med en större oljemålning att sätta på väggen mellan biblioteksentrén och fönstret: inspirationen kom från den upplaga jag använt i Stockkolms uiversitets Dantekurs ht 2023  - Komedin i Ingvar Björkesons översättning och med förklarande kommentarer - de förklarande bilderna är tagna är tagna från den elektronisk upplagan som jag lånat via Heby kommuns bibliotekssystem:

 • Dante Alighieri, 1265-1321.-Den gudomliga komedin / Dante Alighieri ; översatt och kommenterad av Ingvar Björkeson ; inledning av Olof Lagercrantz..-2022-Tredje utgåvans första tryckning.-ISBN: 9789127183063

Paradisio - BL YT36 (Giovanni di Paolo) >>


mer bilder >>


BL  To Hell and Back: Dante and the Divine Comedy >>


skärselden >>

Divine Comedy - Urbinate Manuscript Facsimile Edition  >>

Dante faksimil >>

faksimil >>

faksimil youtube >>


Andra Dantesidan >>

© www.enflo.one - Sidan uppdaterad 30 mars 2024