side by side

det är två helt olika konstnärsskap som inte möts på någon punkt annat än att de är kvinnor, någorlunda samma generation (10 års skillnad vilket inte betyder så mycket i den generationen, född på 50- eller 60-talet) och bägge gör installationer och skulpturer. Men det finns ingen likhet att finna i deras val av materiel, motiv, gestaltning och uttryckssätt. Deras ämnesområden tangerar inte ens varandra. Och det finns definitivt inget gemensamt i konstnärernas budskap. Men kanske har de förståelse för varandras sätt att uttrycka sig på? och om de träffades, skulle de kunna utbyta tankar och erfarenheter? för även om man har helt olika kynnen, olika behov och diametralt olika bakgrund så finns den konstnärliga kreativiteten hos dem bägge.  

Artsy är en digital kartläggning av konstvärlden och konsthistorien. 

I samarbete med hundratals museer, konstsamlare och gallerister samlar de in konstverk och konstnärer med målet att sammanställa både konsthistorien och den samtida internationella konstvärlden. Genom att förena konst, vetenskap och teknik vill de skapa en sökmotor som motsvarar konstens komplexitet. Källa: radar


I jämförelse rakt av:

Mona Hatoum med 2 262 följare finns här, Katharina Grosse med 2 943 följare finns här

och FÖLJARE är viktigt, eller?


Hatoum är på nedgång och Grosse på uppgång enligt Artfacts konstnärs rankning som ger indikationer på kulturellt värde... i trenddiagrammet 2010-2020 Artfacts >se här

Men än så länge ligger Hatoum i 100-klubben globalt med mångdubbelt fler utställningar se siffrorna i Artfacts >här   och Grosse har plats i 1000-klubben se mer >här  


Av 19-20 kategorier som relaterats till Hatoum och Grosse är endast 3 gemensamma: KVINNLIGA KONSTNÄRER, INSTALLATIONER och SKULPTURER.

Där slutar också likheterna och från och med nu är de OLIKA i alla avseenden.


I kategorin "SAMTIDA någonting" hamnar de olika 

Hatoum i 4 samtida: Contemporary British Art, Contemporary Feminist, Contemporary Art och Contemporary Conceptualism, och  Grosse i 2 samtida: Contemporary Color Fields och Contemporary Gestural Abstraction

MONA HATOUM
Related Categories

Contemporary British Art

Contemporary Feminist

London Artists

United Kingdom and Ireland

Contemporary Art

Trauma and Struggle

Women Artists

20th Century Art

Contemporary Conceptualism

Gender

Found Objects

Sculpture

Conflict

Political

Political Minimalism

Installation

Violence

Performance Art

Film/Video

KATHARINA GROSSE

Related Categories

Contemporary Color Fields

Berlin Artists

Large-Scale Painting

Gestural Abstraction

Altered and Substituted Canvases

Contemporary Gestural Abstraction

Women Artists

Germany

Site-Specific Art

Gestural

Large-Scale Sculpture

Installation

Outdoor Art

Fragmented Geometry

Spray Paint

Painting

Sculpture

Line, Form, and Color

Large Brushstrokes/Loose Brushwork

Vidare studium av de två konstnärernas aktiva verksamhet i konstvärlden visar att Hatoum visar upp sig och säljer mer än Grosse. 

 Artist Insights för MONA HATOUM - finns för att hjälpa konstköpare förstå konstnärernas kulturella betydelse på Artsy. Vi strävar efter att kontextualisera konstnärernas karriärbanor inom den större konstmarknaden. Här kommer namnen på muséer och gallerier som Hatoum ställt ut på.
 Artist Insights för KATHARINA GROSSE finns för att hjälpa konstköpare förstå konstnärernas kulturella betydelse på Artsy. Vi strävar efter att kontextualisera konstnärernas karriärbanor inom den större konstmarknaden. Här kommer namnen på muséer och gallerier som Grosse ställt ut på.

Här 

"Mona Hatoums verk utforska teman om hem och förflyttning genom perspektivet av den palestinska exil, med hjälp av vanliga inhemska föremål som ofta vid närmare granskning avslöjar hotfulla egenskaper. Hatoums samling av skulpturer och installationer innehåller motiv för inneslutning och våld, från stålbur och sandväggsvägg till taggtråd och granater. Mobile Home (2005), en installation anordnad mellan två stålbarriärer, innehåller icke-beskrivna möbler och hushållsartiklar inramade ovan och nedan av ett remskiva. Trådarna är sammansatta med klädnypor, sträckta mellan topparna på barriärerna och längs golvet och går igenom rymden, med sådana oväntade föremål som en leksak och en liten fågelbur. Resultatet är en evokation av hem som är både tröstande och ohållbar, vilket tyder på övergång och sårbarhet." citat från Artsy.net


"Katharina Grossesstora och färgglada installationer utforskar hur abstrakt målning fungerar i ett tredimensionellt fält. Installationerna tar hennes arbete med duk ut ur studion till ett större sammanhang där hon kan isolera vissa specifika problem. "De handlar om att utvidga små erfarenheter," säger hon. "Genom att göra något litet riktigt stort så bromsar du upp informationen och tiden, som i slow motion." Grosse anser att det att integrera målning i dess omedelbara miljö bildar ett totalt system av ljus och färg som en tvådimisionell målning inte mäktar med. I sin senaste installation på MASS MoCA, One Floor Up More Highly (2010), förvandlade hon ett massivt inre utrymme till ett nästan Mars-landskap, fyllt med skuggade block av styrofoam och högar med jord och grus målade i psykedeliska nyanser." citat från Artsy.net

Jag slutar nu med en bild av Katharina Grosse, Rockaway!, 2016. MoMA PS1’s Rockaway! series, New York, USA. © Katharina Grosse und VG Bild-Kunst, Bonn 2017 / Courtesy of MoMA PS1. Photo: Pablo Enriquez. >se här


och en länk bara för att den ser så trevlig ut

> KATHARINA GROSSE AND STEFAN SCHNEIDER: TIERGARTEN