uppgift4

Samtidskonst - Åredalens fhsk lå 2019/20Uppgift 4 - Att läsa ett konstverk

1 : Karaktären (identifiera) : konstnär, titel, var, när, tekniken, dimensionen

Signering av installationskonst

under förutsättning att det är en uppmärksammad installation går det som regel att identifiera ett konstverk med bildsökning på google (högerklicka på musen och välj 'Sök på Google efter bild') och vi får fram informationer för att komma igång med att 'läsa ett konstverk'

1. upphovsman, konstnärens namn,


2. titeln på verket ("med rätta titeln kan vad som helst bli konst", gärna ordlekar eller citat som ger associationer)


3. datering av installationen finns som oftast med och var installationen visats, men här kan det bli svårighet att spåra på vilka olika ställen installationen visats (och om det är samma fysiska delar som alltid visas, var den isåfall förvaras mellan visningarna/framträdandena, eller om det byggs upp på nytt) och slutligen i bästa fall


4. får vi fram många bilder ur olika vinklar (kanske t.o.m. videoklipp) vilket gör det lättare att "uppleva" verket.


5. Information om dimension, måtten på verket, anges som regel tillsammans med


6. vilket materiel som använts, som för vilken vara som helst som försetts med en varudeklaration för betraktaren/köparen att kunna känna trygghet inför betraktandet/ev. inköp.


Ty det är oftast affärsdrivande gallerier och konsthandlare som marknadsför den internationella samtidskonsten i agenturliknande sammanslutningar av entreprenörer i den digitala världen. En sådan är Artsy med digital kartläggning av konstvärlden och konsthistorien. I samarbete med hundratals museer, konstsamlare och gallerister samlar Artsy in konstverk (25 000) och konstnärer (3 700) med målet att sammanställa både konsthistorien och den samtida internationella konstvärlden. Genom att förena konst, vetenskap och teknik vill de skapa en sökmotor som motsvarar konstens komplexitet. Källa: radar


2 : Minnas, komma ihåg :

a)Västerländsk konst 

b)Primitivism

c)Tro

d)Källor


Man erinrar sig: sätter in konstverket i tid och rum : Historisk och social bakgrund, Erinra sig/Minnas : Först och främst ur konsthistorisk vinkel : Söka konstverkets arkeologi genom att söka källor i bild och eventuell text som konstnären använt.


Samhället är fullt av förändringar och motivet i konsten förändras därefter. Endel ser det som en naturlig följd i konsthistorien andra som en revolution. Världsutställningarnas uppkomst (med början 1851, och som visas 2020 i Förenade Arabemiraten) visar på det nya samhället med det nyaste inom teknik och konst, och konstnären ses som en nydanare, en avant-gardist. Nu, med postmodernismen är denna idé om konstnären som avant-gardist borta, men kvar är konstnären som speglar sitt samhälle för att förmedla nya tankar om/känslor kring/ en kritik av sin tid Västerländsk konst, samtidskonsten som vi sett använder sig mycket av citationer, samtidskonstnären fastän frigjord från akademismen söker sig till konsthistorien, återuppsöker äldre konstverk och gör hommage äldre konstnärer. När vi ”läser” ett konstverk måste vi därför ha detta i åtanke. Ett försök till återförening mellan populärkultur och finkultur ?


3 : Information / Innehåll a) Ämnet förlorat  b)Konstverket som ämne c)Historia sätta in konstverket i tid och rum : Motivet eller ämnet som en konstnär väljer, hör till konsthistoriens käpphästar Historia, samhället Världen som tavla Vardagen


4 : Göra/Processen, Hur har konstverket gjorts, teknik, process?:  a) Konstruera b)”Låta göra” c)När ”säga är att göra” d)Tiden. Man försöker förstå hur konstverket gjorts: teknik, process. Hantverkets försvinnande; under modernismen försvinner kvalitets kriteriet: ”hantverk”. Strävandet efter att komma bort från akademismen gör att ett välgjort konstverk inte längre är det för att tekniken är den bästa eller kompositionen. Konstruera, låta göra När ”säga är att göra”

5 : Titta, se uppleva, hur visas konstverket /var? Man måste så klart Se-Titta, uppleva konstverket och inte glömma att konstverket visas på ett speciellt sätt i ett specifikt koncept. a)Åskådarens position Åskådaren i verket Medverkande konst/ interaktiv konst Tiden d)Hur verket visas Utställningens objektiv Verkets plats Ordning Hur verket visas Konst visas på museer och gallerier, biennaler och festivaler, konsthallar och i det offentliga rummet. En del konstnärskollektiv öppnar eget för att slippa ”sälja” sig till den kommersiella jargongen, men det är tufft. Gallerierna kunde i början av modernismen vara konstnärernas mecenater, idag väljer de flesta etablerade konstnärer och tar sällan risker. Utställningsintendenternas eller kuratorernas roll blir allt viktigare, det är de som bestämmer ett tema, för samman olika konstnärer och det är inte ovanligt att kuratorns namn blir viktigare än själva konstverken. Det koncept/tema kuratorn har fört fram genomsyrar hela utställningen och varje konstverk blir sedd ur denna vinkel. Det kan vara oerhört lyckat men även utomordentligt tråkigt... Museer hänger ibland om sina samlingar men den vanligaste är den kronologiska ordningen. ”The white cube” vita väggar i utställningslokalen var tänkt för att få så neutralt rum som möjligt för att man skulle kunna uppleva konstverken till fullo. Galleriets vita väggar är inte längre självklara, idag ser man många gallerier och konsthallar med råa betongväggar... Det kan tillföra någonting till konsten och kommer ursprungligen från det faktum att konstnärer som sökte sig bort från de offentliga gallerierna tog över (särskilt i Kanada) övergivna fabriksbyggnader och gjorde om till ateljéer och utställningslokaler. Robert Smithson benämnde sina konstverk på museer ”non-sight” och konstverken ute i naturen ”sight” en ordlek med ”icke-sedd” och ”sedd” / ”läge/ställe” (site) och ”icke-läge/ställe”(non- site).För honom visade det på att det man såg på museet eller galleriet bara kunde ses i sin helhet ute i naturen.

1.Karaktären

Konstnär  Mona Hatoum, MH, palestinsk-brittisk konstnär (f. 1952).


Sedan 1980-talet har MH fokuserat på människans integritet och dess relation till den omgivande verkligheten, ofta färgad av underliggande mörka toner. Hon har en repetativ metod och återkommer gärna (t.ex. till burarna) och använder det industrialistiska tänkandet hos minimalisterna: materialet är inte unikt utan kan återfinnas i det massproducerade. För att få veta mer om konstnären söker jag på nätet och hittar några cv'n: en från galleri White Cube CV 2019 This document was last updated on 16 September 2019. It is made available for the purposes of research and is not intended for publication. For specific enquiries please contact infor@whitecube.com.


En annan sajt är Artsy, en digital kartläggning av konstvärlden och konsthistorien. I samarbete med hundratals museer, konstsamlare och gallerister samlar de in konstverk och konstnärer med målet att sammanställa både konsthistorien och den samtida internationella konstvärlden. Genom att förena konst, vetenskap och teknik vill de skapa en sökmotor som motsvarar konstens komplexitet. Källa: radar


Försäljning av MH's finns ett auktionsrekord på $471k (4,4 mil. SEK) och konstnären har klassificerats i 19 olika kategorier

Contemporary British Art, Contemporary Feminist, London Artists, United Kingdom and Ireland, Contemporary Art, Trauma and Struggle, Women Artists, 20th Century Art, Contemporary Conceptualism, Gender, Found Objects, Sculpture, Conflict, Political, Political Minimalism, Installation, Violence, Performance Art, Film/Video

Artsy har som MH's CV sammanställt  en Selected career achievements

* Blue chip representation
Represented by internationally reputable galleries. 

* High auction record
$471k, Christie's, 2011 (= 4,4 mil. SEK, min anmärkning

* Solo show at a major institution
Centre Pompidou, Tate Modern, New Museum, UCCA, Castello di Rivoli, MOCA Los Angeles, Whitechapel Gallery, MCA Chicago.

* Group show at a major institution

The Museum of Modern Art (MoMA), Tate Modern, Palais de Tokyo, MoMA PS1, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), ICA London, New Museum, Serpentine Galleries, Guggenheim Museum Bilbao, Castello di Rivoli, San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Tate Britain, Hammer Museum, Mori Art Museum, Haus der Kunst, Whitechapel Gallery, Museo Reina Sofia, Fondazione Prada, MASS MoCA, MCA Chicago.

* Collected by a major institution
Tate, Museum of Modern Art (MoMA).
Reviewed by a major art publication
Artforum, frieze, The Guardian, ArtReview, Art in America, Flash Art, ArtAsiaPacific, LEAP, Sculpture Magazine, 4Columns.

* Included in a major biennial
Venice Biennale International Exhibition, documenta, Istanbul Biennial, Gwangju Biennale, Liverpool Biennial, Kochi-Muziris Biennale, EVA International, Marrakech Biennale.


Den internationella samtidskonstens värde mäts i pengar; här en sajt som (kanske) ger en uppfattning om MH:s värde i konstvärlden ...för information om försäljning & pris krävs ett konto på sajten Invaluable, the world's leading online marketplace for fine art, antiques and collectibles.

 Titel   Light Sentence, Lätt Fras, Mild Dom

två mångtydiga ord: light = ljus, belysning men även lätt, tunn (som verb: att tända) och sentence = mening, sats, fras men även dom, påföljd, utslag)


Var / När som installationen vistas är svårt att spåra Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Paris 

Tate Modern exhibition runs from 4 May to 21 August 2016

Teknik

Dimension 198 x 188 x 490 cm, 6 burar på höjden i 14 rader hopkopplade med 5 rader till en U form. Totalt 198 gallerburar (6*14+6*14+6*5=198)

För känslan av skalan, se bilderna 9-13 här...Mona Hatoum, Tate, GBPhotos © Guy Bell


2.

Minnas, sätta in konstverket i tid och rum : : 1992, minimalism, konceptkonst, politisk konst, pessimism, installationskonst,

TRAUMA AND STRUGGLE

Trauma stems from the ancient Greek word “trōma,” meaning a physical, rather than psychological, wound. The concept of trauma as personal struggle, however, became foundational in Greek mythology, with the trials and tribulations of a hero lying at the heart of Greek tragic drama. Medieval Christian art developed the motif known as the “Man of Sorrows”—a wounded and bloodied Christ figure, bearing a crown of thorns and a sorrowful expression—as an evocative reminder of suffering, meant to invoke devotion on the part of the viewer. In the 20th century, artists have been less concerned with the connection of pain to spiritual redemption, and more with the emotional and psychological toll exacted by violence, injury, suffering, or war.
3.

Innehållet : : I en 17 minuters video på YouTube  presentrar Mona Hatoum Light Sentence i ca. 3 minuter (mellan 5'32 och 8'15) vad hon vill förmedla med verket

(citat ur filmen) : publiken blir en del av verket, väcka känslor och tankar - övervakning - färdigköpta ur en katalog marknadsförda som rationella genomskinliga förvaringsfack... dra ut tills det berör det humana ...till fångenskap, att hamna i en bur. Regimens arkitektur, något som bestämts från ovan med vilket man spärrar in folk i avspärrade enheter. Idén med verket är att ljuset rör sig upp och ned och skuggorna rör sig i rummet gör det instabilt. Åskådaren inne i verket känner att marken rör sig under fötterna. Inget är stabilt.  Skapar känslan av instabilitet och orolighet.


Mona Hatoum – 'Nothing Is a Finished Project' | TateShots

Hon gillar industrial constructed structures (37') för de leder alltid till referenser till arkitektur. Också att det finns hotfulla faror - elektricitet i vardagliga skelett möbler, hon skriver ned allting men inte i sketch books för tunga och seriösa utan i notebooks

hon pratar mycjet om känslor som poppar upp när hon går igenom sina anteckningar 

och så kommer Light Sentence (2.44') plötsligt i bild! och det finns möjligheter att utveckla arbetena, extended that concept ( som är vad?) i liknande med samma idé men i annan form (och vad är idén?) men hon går hela tiden vidare in i nya utställningar t.ex. Mexico City man kan alltid puffa idéerna vidare

4.

Hur har konstverket gjorts : :

Installationen är uppställd mitt på golvet i ett slutet rum.


Det är två långa rader och en kort sida med kvadratiska skåp gjorda av stålgaller staplade på varandra. Raderna är ställda så att de tillsammans bildar ett U inne i rummet.


Skåpburarna delar tak/golv/vägg och golvburarna står upphöjda på v-formade stålben. Några av skåpen har öppen sida/dörr in mot mitten.


I mitten finns en starkt lysande glödlampa som hänger i en elsladd från taket. Kopplad till en motor (som inte syns) hissas ljuskällan sakta upp och ned och skapar därmed ett omväxlande skuggspel i rummet. Väggar och tak är vita, golvet är klätt med ganska smala bruna hyvlade träplankor. Hela interiören är spartansk.


Teknik Burar (som är färdigköpta) av galler, glödlampa som sakta rör sig upp och ned och skapar ett intrikat skuggspel som ger installationen liv


Process 


material: galvaniserat stål, elmotor och ljuskälla, ljud


5.

hur visas konstverket / var : :

se och upplev konstverket på olika museer (uppdragsgivare, sponsorer...?)


© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 15 januari 2020