film

FILMPROJEKTET BANACH-dokumentären

Pers delaktighet i filmen  började med en epost


Datum: 27 februari 2017 01:37:28 CET
Ämne: Stefan Banach Film


Dear Professor Enflo,
I am aware of your work and eminence in mathematics  Thus, I am contacting you to explore the possibility you may be interested in assisting with a film script that is being written about Stefan Banach.
I am his nephew and had personal contact with him, but only as a child in Poland. However, I have contributed to recent books about him. The present script writer has requested assistance with respect to Banach's mathematics. He would like to include Banach's mathematics presented in a way that would be meaningful to a more general audience.
This would be in addition to covering his quite dramatic personal life.
Any thoughts that you have on this project would be much appreciated. I would be happy to call you to answer any questions you may have about the film.
My wife and I live live in the Chicago area.
Thank you.
Warm regards,
John Greczek Ph.D.

__________________________________

Kära professor Enflo,
Jag är medveten om ditt arbete och betydelse inom matematik. Därför kontaktar jag dig för att utforska möjligheten att du kanske är intresserad av att hjälpa till med ett filmmanus som skrivs om Stefan Banach.
Jag är hans brorson och hade personlig kontakt med honom, men bara som barn i Polen. Men jag har bidragit till de senaste böckerna om honom. Den nuvarande manusförfattaren har begärt hjälp med avseende på Banachs matematik. Han skulle vilja ta med Banachs matematik som presenteras på ett sätt som skulle vara meningsfullt för en mer allmän publik.
Detta skulle vara förutom att täcka hans ganska dramatiska personliga liv.
Alla tankar du har om detta projekt skulle vara mycket uppskattade. Jag skulle gärna ringa dig för att svara på alla frågor du kan ha om filmen.
Min fru och jag bor bor i Chicago-området.
Tack.
Varma hälsningar,
John Greczek Fil.dr.


Och, naturligvis ville Per medverka, så under det följande året for e-poster fram och tillbaka mellan Polen, USA och Sverige. Det är många som engagerats i Polen och USA. I april 2018 åkte Per till Chicago (dit många polacker sökt sig) för en veckas inspelning. Dotter Anna och hennes söner Niklas 9 år och Marcus 8 år och John Greczeks barnbarn medverkar i filmen. En konsert med Per violinisten Hristo Popov filmades också. Under 2018 filmades alla scener i Polen. Nu i våras, 24-28 april 2019, kom producenten Andrzej Stachecki (V-film) regissören Wieslaw Saniewskiassistenten Lech (som också tolkade), två kameramän och en ljudtekniker till Sverige. De inkvarterades på Nya Gästis i Östervåla,  filmade i två dagar hemma i hemvärnsgården i Svingbolsta, Östervåla, besökte Enköpings Lasarett för filmning av tomografi och KTH, Stockholm, för filmning av luftströmmar kring flygplansvingar. Det är tillämpningar av den matematik som inspirerats av Lwowgruppen (1930-talet) med Stefan Banach i spetsen.


The Scottish Book har en viktig roll i sammanhanget och i en tagning sitter Per vid ett inlånat litet marmorbord (från Lars-Arne Larssons trädgård i Östervåla) för att ge en bild av hur 30-tals matematikerna i Lwow präntade sina teorier direkt på bordskivan innan caféägaren, som tröttnat på nedkladdad bordskiva, försåg männen med en gedigen anteckningsbok, Den Skotska Boken. Problemen fick nummer. Priser som en säck potatis, ett stop öl, en knippe rovor etc. utlovades för lösningarna. Det var magra år för polska matematiker i mellankrigstiden, så mer extravaganta belöningar var inte att tänka på. Men för det viktigaste problemet - nummer 153  från 1936 - som hade formulerats av Stanisław Mazur slog man på stort: en levande gås! Och det var Per som lyckades lösa detta och andra problem som gäckat matematikerna i mer än 40 år.

Och gåsen överlämnades som utlovats vid en ceremoni i Warszawa 1972

Musiken i filmen består huvudsakligen av Per som spelar Chopin, piano solo och tillsammans med Sofia Sinfonietta under Svilen Simeonov i Chopins första pianokonsert. I samband med den första visningen av filmen i Krakow 2019 gav Per en konsert >>lyssna här


Intervju med Per om matte och musik i polsk radio när filmen visades i Krakow september 2019, översatt till polska,inspelning finns påljudfilen på sidan en bit nedunder bilden på Per (mitt i den polska texten)

det polska filmgängets besök i Östervåla april 2019 

© www.enflo.one - Sidan uppdaterad 12 juni 2020