Bonniers

Gustaf Frödings manuskript som kom till tryckeriet på Bonniers

finns nu i en kapsel i Bonniersförlagens arkiv som förvaras på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma

Här finns också korrekturen med Frödings rättelser och ändringar.


"Fröding är aktivt engagerad vid utgivningen av flera av sina verk. Den samling som Fröding förefaller ha arbetat mest intensivt med är Stänk och flikar (1896). Inför utgivningen skickar Fröding nya dikter tillförläggaren samtidigt som han läser det första korrekturet. Fröding läser korrektur flitigt och både manuskript samt första, andra och ibland upp tilltredje korrektur finns bevarade. Fröding var en uppmärksam korrekturläsare och hans rättelser i korrekturen visar att han hittat flera fall där sättarna gjort misstag vid sättningen av texten, alternativt felaktigt korrigerat honom. Möjligen var dessa upptäckter en orsak till att han var angelägen om att begära nya korrektur så många gånger. Korrekturen till Stänk och flikar visar att Fröding utnyttjade denna till att själv göra ytterligare ändringar i sina dikter. Med undantag av »En strandvisa» har Fröding ändrat i samtliga dikter." Detta är ett citat från Gustaf Fröding, DIKTER FRÅN HOSPITALET Utgivna med inledning och kommentater av Eva Jonsson, 2005, sid 54-55

© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 22 november  2018