Manuskript

I arkiven finns Frödings egna manuskript. 


På Kungl. biblioteket hittade jag en arbetsversion av dikten i utkast, som skiljer sig en del från den slutliga versionen. Det är 6 blad i oktavformat (ungefär som A5) som bevarats i en samling av svenska författares  originalmanuskript som tillhört skriftställaren och konstkritikern Georg Nordensvan


Och här var det humlor och humlebol

Fröding strök hela raden


och doft av ändrades till gott om 

© www.enflo.one  -  22 november  2018 / uppdaterad 25 september 2023