exkursion2

Se de två målningarna för en jämförande analys

Allra först kan man konstatera att Collins Sommar är nära 129 gånger så stor som monumentalmålaren Puvis de Chavannes´ Pastoral. När jag sökte efter referensobjekt så fastnade jag för Pastoralbilden i Honour & Fleming.


Det var mycket som stämde tyckte jag; konstnärerna verkade i samma tidsepok, de inte hörde till den gruppering som fick framtiden på sin sida, impressionisterna. De verkade väl förankrade i samhället och traditionen och deras tavlor gick inte i den stil som jag lärt mig uppskatta. Så nu kom ett tillfälle att få vidga vyerna och SE vad som fanns i den här konstarten och som jag uppenbarligen fördomsfullt missat. Och framförallt, det kändes som bägge dessa tavlor på ett ungefär var i samma storlek.


Detta blev den första erfarenheten i uppgiften: att komma ihåg att verk man ser i böcker ger en illusorisk bild och att man förståndsmässigt måste ta in måttuppgifterna ( H&F är exemplariska med att direkt ge nödvändig information om uppgift på konstnär, titel, år, medium, mått och var verket förvaras). Men jag missade grovt och fick en välbehövlig tankeställare. Nåväl, nedan kommer jag att analysera dem som vore de jämbördiga i breddstorlek.

Likt

är årstiden, sommaren, med passiva kvinnor, naturbild lite rosor, ingen är tekniskt "skickligt" målad, eller fantasifull, eller färgrik och bägge är platta bilder 

En sajt med förstoringsfunktion Fine Art America >>         Välj ram till tavlan >>   den finns till försäljning,  fortfarande finns en marknad för bilden!  

Kort beskrivning av referensverket

Pierre Puvis de Chavannes, Pastoral, 1882. olja på duk, 25,7 x 39,7 cm. Yale University Art Gallery (The Mary Gertrude Abbey Fund). 

I (Medel?)havsmiljö syns fyra kvinnor i lätt antikiserade olikfärgade höftskynken (lavendelblått, vitt, gult och svagt ljusblått) på en klippavsats vid havet tillsammans med tre nakna barn i 6-8 årsåldern. Kvinnorna är avbildade utan att visa brösten och om det är pojkar eller flickebarn går heller inte att se. Allt är kyskt och fridfullt, det enda dramatiska är två ungar som brottas, det tredje barnet sitter och tittar på, ingen av de vuxna uppmärksammar den vilda leken. Det står två stora korgar fyllda med citrusfrukter och dekorativa blad i övrigt är avsatsen i bergssluttningen kal. I höger på bilden ligger havet ultramarinblått och i en båt med revat segel där männen är sysselsatt med fiskegarn(?) och längre ut i havsviken kryssar en båt med fyllt segel. Havsvattnet omges av en dämpad färgskala i jordfärgerna okra och grönt  med en gulmelerad himmel.jämförelser mellan ditt ”huvudobjekt” och ditt ”referensobjekt”. Olikt

STORLEKEN!


Sommar                 Pastoral

STOR                     LITEN

skymning/kväll         dagtid

glänsande yta

frisk fuktighet         

tempererat klimat     Medelhavsområde

(norra Frankrike?)    sommarhetta, torka

sinnligt                    kyskt

manierat                  okonstlat

växtligheten:            växtligheten stiliserad

saftigt gräs              en kal klippa

frodiga buskar

mycket träd

vattnet =                  vattnet = hav med frisk vind

stillastående insjö 

endast kvinnor           några barn och män finns med och kvinnorna är inte lika stiliserade

inga särdrag 

sysselsättning

samtal, blomplockning, bad

symbolism

antikisering

dekorativt

över bägge bilderna vilar en sysslolöshet men i Pastoral har kvinnorna hand om barn (även om de tillfälligtvis obehindrat får puckla på varandra) och  fyllda fruktkorgar innebär att någon har plockat och fyllt korgarna och även burit dem dit, de har gjort något.

Annat att reflektera kring

om storleken varit tvärtom 

Ja, inte hade jag då kommit att välja ut den som exkursionens ”huvudobjekt”, inte heller tror jag att Pontus Fürstenberg hade förälskat sig i den så att den hade hamnat i Göteborg. 

eller om bägge haft modesta mått på 50 cm hög x 80-100 cm bred

© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 14 april 2021