verktygslåda

Verktygslådan med länktips

extra information och inlägg under kursens (Malmfälten Konst Forts vt20) gång!

Länktips


Sken-teckningar >>


Projekt om Ljussättning

Ljusets karaktär påverkar ett rum och kan framhäva och förändra ytor, föremål och färger >>om ljuset i motivet & Mellanton - en målerisk teckningsmetod

Genom att starta med en ton så kan man efter samma princip som när vi här suddar fram ljus och lägger på mera ton, börja med att först lägga en grundton i målningen. Sen kan man gå vidare och blocka in målningen med en ljusare färg för belysta ytor och en mörkare färg för skuggytor och direkt börja forma fram och hitta grundstrukturen i målningen. Detta för att sen kunna gå vidare och mera bestämt definiera former och detaljer. Grundtonen i början  tar också kål på den rena vita ytan som från början är så statisk och likformig och man får en viss grundfärg/ton i botten som binder samman bilden redan från början. Så man slipper att få målningen så separerad med lysande vita ytor som ger kontrast och sticker ut och separerar former.

Så det är ett ganska måleriskt sätt att teckna på och som är  bra att testa och lägga till i verktygslådan. Väldigt smidigt funkar detta sätt med kol sen, där det är lätt att svepa upp fält av toner och att sudda fram ljus med en knådsudd. Grundtanken för den varianten är att man ser både penna/kol och knådsudden som likvärdiga teckningsverktyg som går hand i hand under tecknandet, dvs sudden är inte bara för att korrigera och ta bort misstag utan den är ett aktivt teckningsverktyg i sig självt.

Jämför hur ikonmåleriet går från mörkt till ljust!

En av de mest grundläggande elementen i konst är linjen. En viktig egenskap hos en linje är att den indikerar kanten på en tvådimensionell (platt) form eller en tredimensionell form. En form kan indikeras med hjälp av en kontur och en tredimensionell form kan indikeras med konturlinjer.Linjeteckning = distinkta raka eller böjda linjer utan graderingar i skugga (mörker) eller nyans (färg) för att representera tvådimensionella eller tredimensionella objekt; betonar form och kontur, över färg, skuggning och struktur. Men områden med fast pigment och prickar kan också användas förutom linjer; kan tendera till realismen (som i mycket av Gustave Dorés verk), eller det kan vara en karikatur, tecknad film, ideograf eller glyph. Före utvecklingen av fotografering och halvtoner var linjekonst standardformatet för illustrationer som skulle användas i tryckta publikationer med svart bläck på vitt papper. Genom att använda antingen stippling eller kläckning, kan gråtoner också simuleras.


Digitalisera dina bilder


Photopea gratis bildbehandling på alla datorer >>

3 andra gratis alternativ till Photoshop på webben >>

© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 13 februari 2020