studentliv

lena enflo

Konstvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet

KONSTVETENSKAP A halvfart distans

moment 1 >>     moment 2  >>   moment 3 >>   moment 4 >>


KONSTVETENSKAP B halvfart distans >>

Moment 1: Konstvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Moment 2: Tematisk fördjupning I, 7,5 hp
Moment 3: Tematisk fördjupning II, 7,5 hp
Moment 4: Uppsats, 7,5 hp

Italien >>

kvinnor >>

foto >>

skulptur >>

självporträtt >>

Rummet, bilder, idéernas värld - Teaterhögskolans publikationsserie 50 Jukka O. Miettinen >>

KIV - Konstvetenskapliga Institutionens Vänner i Uppsala >>

Ergo >> Uppsala studentkårs tidning


Webb - källkritik >>  använda länkar i studierna >>

Bildbanken >>

Läsesalen >>

Grafik >>

Uppsatsen vt 2022  >>

eget>>


proven >>


Fall of Civilizations >>


alternativ UMEÅ
Höstterminen 2021

-- Konst och visuell kultur 1870-1950, 7,5 hp >>

30/8 - 1/11 2021

Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021


-- Konst och visuell kultur 1950-nutid, 7,5 hp >>

2/11 2011 - 16/1 2022

Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021


Vårterminen 2022

Konst- och bildvetenskap B: Teori, metod och uppsats, 15 hp >>

Vt 2022 17/1 - 5/6 2022

Anmälan öppnar 15 september 2021  Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2021

KARLSTAD


KONST- OCH BILDVETENSKAP II: TEORI OCH METOD  

7,5 HP   obs!  BLEV INSTÄLLD vt 2021

Behörighetskrav: Konst- och bildvetenskap I, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid kursens början.

https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/KVGK43?occasion=36216

Kursen omfattar studier av och övningar i att tillämpa konst- och bildvetenskapliga forskningsmetoder, inklusive frågeformulering, bildanalys, kontextualisering, källkritik, etiska aspekter, och referenshantering.


Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighetskrav: Konst- och bildvetenskap I, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid kursens början.KONST- OCH BILDVETENSKAP II: KONSTLIV, KONSTMUSEER, KONSTPEDAGOGIK, OFFENTLIG KONST  

7,5 HP


Kursen omfattar studier av hur ett offentligt konstliv vuxit fram i Sverige och på global nivå, samt hur konstsamlingar, konstmuseer, konstgallerier, konstkritik och konstpedagogik kan bidra till utvecklande upplevelser och lärande men även till att upprätthålla eller utmana sociala värdehierarkier. Viktiga infallsvinklar i kursen är genusperspektiv samt mångkulturella och pedagogiska perspektiv. Under kursens gång genomförs också en konstpedagogisk övning och en övning i att skriva konstkritik.


Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Utbildningsnivå: Grundnivå

Behörighetskrav: Konst- och bildvetenskap I, 30 hp, eller motsvarande, varav 22.5 hp skall vara avklarade vid kursstart.

FÜRSTENBERGSKA GALLERIET I (SAL 16) >>

FÜRSTENBERGSKA GALLERIET II (SAL 17) >>


Sal för sal: Fürstenbergska galleriet I. Följ med genom museets olika salar, lär känna dina favoriter eller upptäck nya.

Allegoriska avbildningar, där olika fenomen och företeelser gestaltas som människor, har gjorts i årtusenden. Kärleken, döden, sanningen, årstider och nationer har målats och skulpterats, i allmänhet som kvinnor och påfallande ofta nakna.


Så när Per Hasselberg och Ernst Josephson runt 1884 gestaltade ”Dynamiten” till makarna Fürstenbergs galleri i Palacehuset vid Brunnsparken möttes en gammal tradition att avbilda olika fenomen som människor och de allra senaste uppfinningarna. I museets fürstenbergska salar finns fler allegorier, målade och skulpterade av flera av epokens största namn. Här kan du till exempel också hitta Fotografien, Telefonen och Ångan.

Fürstenbergska galleriet ger en unik inblick i 1880- och 1890-talets dramatiska nordiska konstliv och innehåller flera viktiga verk från perioden. Pontus och Göthilda Fürstenberg samlade främst opponenterna, som tog intryck av det franska friluftsmåleriet och impressionismen, men de köpte även fransk konst och samtida konst från de övriga nordiska länderna.

Fürstenbergska galleriet I, Per Hasselberg, Dynamiten, 1884 – 1885, Ernst Josephson, Dynamiten ca 1884. Per Hasselberg, Telefonen, 1884 – 1885, Georg Pauli, Telefonen ca 1884, Göteborgs konstmuseum. Foto: Hendrik Zeitler FB


FÜRSTENBERGSKA GALLERIET III (SAL 18) >>

  • Raphaël Collin >>
  • Sommaren >>
  • invaluable >>


Samtidskonst - Åredalens fhsk lå 2019/20 [avslutad kurs] >>*Göteborgs konstmuseum >>

5 tips >>

*Kalmar läns museum >>

UPPSALAS INDUSTRIELLA KULTURARV >>

*Art Lab Gnesta >> en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle.

Laboscope >>

Uppsala universitetsbibliotek


Studiehjälp!

Sökguide i konstvetenskap >>Referenslitteratur för UU konstvetenskap A ELEKTRONISKA RESURSER

  1. Anställda och studenter har tillgång till bibliotekets elektroniska resurser som databaser, e-tidskrifter och e-böcker även utanför universitetets lokaler via personlig inloggning som utfärdas av universitetet. På grund av gällande licensavtal har övriga besökare endast möjlighet att använda bibliotekets elektroniska resurser i bibliotekets lokaler. Detta genom att ansöka om gästkonto vid besök i biblioteket.
  2. Den som använder bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och annat databasmaterial måste följa licensvillkoren. Utskrift och nedladdning får endast göras för privat bruk i enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729 ). Till privat bruk räknas i detta avseende forskning och studier. Även andra begränsningar kan finnas i vissa licensavtal.

E-böcker

E-resurser extra tillgång under vårterminen pga COVID-19/Corona

Just nu erbjuder flera förlag speciallösningar med extra tillgång till e-resurser på grund av covid-19. Här finns länkar till förlagens sidor med mer information om vad de erbjuder. Datum inom parentes betyder sista dag för åtkomst.


Ebook Central

  • Ebook Central
    Engelskspråkiga e-böcker inom många olika ämnesområden, till exempel ekonomi, humaniora, utbildning, naturvetenskap och medicin. E-böcker från Ebrary ingår numera i denna samling.