studentliv

lena enflo

Studentliv

Konstvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet >>

KONSTVETENSKAP A  >>


moment 1 >>     moment 2  >>   moment 3 >>   moment 4 >>


Bilder såväl som byggnader diskuteras i ett

 • konstvetenskapligt perspektiv
 • & kontexten i
  • historiskt
  • ideologiskt
  • genusrelaterat
  • socialt
 • religiösa aspekter beaktas

 • grunderna för kunskapsteori
 • instrumentella bilden& konstbilden 


 • religiösa kultföremål
 • konstnärligt & instrumentellt motiverade bilder
 • massmediala bildkulturer
 • unika & industriellt producerade artefakter till byggnader och bebyggelse


teman som återkommer alla 4 moment

kvinnor >>

foto >>

skulptur >>


Ergo >> Uppsala studentkårs tidning • litteraturstudier 
 • webbsända föreläsningar måndag och torsdag kvällUppsala universitetsbibliotek


Studiehjälp!

Sökguide i konstvetenskap >>Referenslitteratur för UU konstvetenskap A ELEKTRONISKA RESURSER

 1. Anställda och studenter har tillgång till bibliotekets elektroniska resurser som databaser, e-tidskrifter och e-böcker även utanför universitetets lokaler via personlig inloggning som utfärdas av universitetet. På grund av gällande licensavtal har övriga besökare endast möjlighet att använda bibliotekets elektroniska resurser i bibliotekets lokaler. Detta genom att ansöka om gästkonto vid besök i biblioteket.
 2. Den som använder bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och annat databasmaterial måste följa licensvillkoren. Utskrift och nedladdning får endast göras för privat bruk i enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729 ). Till privat bruk räknas i detta avseende forskning och studier. Även andra begränsningar kan finnas i vissa licensavtal.

E-böcker

E-resurser extra tillgång under vårterminen pga COVID-19/Corona

Just nu erbjuder flera förlag speciallösningar med extra tillgång till e-resurser på grund av covid-19. Här finns länkar till förlagens sidor med mer information om vad de erbjuder. Datum inom parentes betyder sista dag för åtkomst.


Ebook Central

 • Ebook Central
  Engelskspråkiga e-böcker inom många olika ämnesområden, till exempel ekonomi, humaniora, utbildning, naturvetenskap och medicin. E-böcker från Ebrary ingår numera i denna samling.


slutsåld kurslitt 

Snickare, Mårten Thorwid, HansTessin: Nicodemus Tessin d.y. : kunglig arkitekt och visionär : en konstbok från Nationalmuseum

Broby-Johansen, R Konstordbok : 6000 konsttermer från A till Ö


Undervisning (digitalt kursrum)

Utöver dina litteraturstudier tar du del av webbsända föreläsningar måndag och torsdag kväll. Till datorn behövs hörlurar/högtalare och tangentbord. Endast läraren hörs och syns, medan du som student kommunicerar via chattinlägg. Alla föreläsningar spelas in så man kan ta del av dem efteråt.


Examination (fyra hemtentamina)

Föreläsningar och diskuterande seminarier sker i Zoom eller liknande verktyg. Huvudprincipen är att det bara är läraren som använder mikrofon och kamera medan studenter deltar genom chatt.