studentliv

lena enflo


Uppsala universitetsbibliotek


Studiehjälp!

Sökguide i konstvetenskap >>Referenslitteratur för UU konstvetenskap A ELEKTRONISKA RESURSER

  1. Anställda och studenter har tillgång till bibliotekets elektroniska resurser som databaser, e-tidskrifter och e-böcker även utanför universitetets lokaler via personlig inloggning som utfärdas av universitetet. På grund av gällande licensavtal har övriga besökare endast möjlighet att använda bibliotekets elektroniska resurser i bibliotekets lokaler. Detta genom att ansöka om gästkonto vid besök i biblioteket.
  2. Den som använder bibliotekets e-tidskrifter, e-böcker och annat databasmaterial måste följa licensvillkoren. Utskrift och nedladdning får endast göras för privat bruk i enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729 ). Till privat bruk räknas i detta avseende forskning och studier. Även andra begränsningar kan finnas i vissa licensavtal.

E-böcker

E-resurser extra tillgång under vårterminen pga COVID-19/Corona

Just nu erbjuder flera förlag speciallösningar med extra tillgång till e-resurser på grund av covid-19. Här finns länkar till förlagens sidor med mer information om vad de erbjuder. Datum inom parentes betyder sista dag för åtkomst.


Ebook Central

  • Ebook Central
    Engelskspråkiga e-böcker inom många olika ämnesområden, till exempel ekonomi, humaniora, utbildning, naturvetenskap och medicin. E-böcker från Ebrary ingår numera i denna samling.


AUGUSTI

*Göteborgs konstmuseum >>

5 tips >>


SEPTEMBER

*Kalmar läns museum >>

UPPSALAS INDUSTRIELLA KULTURARV >>


OKTOBER

* museum

extralänkNOVEMBER

* museum

extralänk


DECEMBER

* museum

extralänkeget>>


proven >>


Konstvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet

KONSTVETENSKAP A halvfart distansRummet, bilder, idéernas värld - Teaterhögskolans publikationsserie 50 Jukka O. Miettinen >>


moment 1 >>     moment 2  >>   moment 3 >>   moment 4 >>


teman

kvinnor >>

foto >>

skulptur >>

självporträtt >>


Ergo >> Uppsala studentkårs tidning