skulptur

lena enflo

skulptur

Zlatanstatyn: Ett hjälteporträtt ur synk med sin tid

Gernes, Kristina

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen.

2020 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1436346/FULLTEXT01.pdfPeter Linde 

https://www.saj-banan.se/galleri-claes-funck/peter-linde-22712265