samtidskonst

lena enflo

Samtidskonst

Åredalens fhsk lå 2019/20


DEBATTER >>

STROUNTES >>


Konsthistoria

+ Donatello, Rembrandt och Chardin     +1900-talets duchamptråd    + modern konst   Greta Knutson-Tzara

+ postmodernismen   Neo-expressionism       

++ extra Vincent Van Gogh  Self-Portrait with Bandaged Ear  Uppsats av Linn Carlsen


Rummet: Konst i olika sammanhang

+ performance


att läsa två installationskonstverk:
två konstnärerna  side by side   Hatoum och Grosse


Light Sentence, Mona Hatoum

ett postminimalistiskt skuggspel runt ståltrådsburar och en stark lampa = ödsligt, blottställt. På en avskild museal plats finns ett  instängt U i ett givet utrymme; här är det meningen att man ska bli OSÄKER, ÄNGSLIGT RÄDD, beakta allt det HOTFULLA och FÖRTRYCKANDE i livet.


The Blue Orange, Katharina Grosse

ett stationshus i bruk har färgsprutats i en stark blå nyans och försetts med regnbågsfärgade takskulpturer - ett maximalt konstverk, Nordens största. Det är stort och stabilt. Det vill VÄXA och SPIRA och manar till GLÄDJE och HOPPFULLHET.
Att läsa ett konstverk

Douglas Coupland

Fenomenologi?

Psykologi /psykoanalys?

Sociologi ?/ social historia?

Formalism ? / strukturalism?

Strukturanalys? / poststrukturalism?


Konstteori och tolkning

Videokonst

Video,Tony Oursler

FOTON och RECENSIONER

SLUTUPPGIFT© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 31 juli 2020