sammanfattning

Ny termin


Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum (Uppsala univ.) 7,5 h >>

Konst och visuell kultur 1870-1950  (Umeå univ.)  7,5 hp >>

Normkritiska perspektiv på museer och kulturarv (Umeå univ.) 7,5 hp >>KONSTVETENSKAP A  Uppsala univ. Campus Gotland

Antiken t.o.m. europeisk medeltid,  hemtenta >>

The Corpus of Medieval Narrative Art >>

Medeltid RR Romansk och Gotisk bildkonst >>

Romansk och Gotisk bildkonst Roussina Roussinova Uppsala universitet, Campus Gotland HT2020 >>


Västerländska bild- och byggnadskulturer, ca 1350-1750, hemtenta >>

The RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) >>

The Rembrandt Database >>


Europeiska bild- och byggnadskulturer 1750-1900, hemtenta >>

Edinburgh Workshop, arkitekturhistorisk vinkling  >>
Gjutjärn, smidesjärn och gjutjärnarkitektur >>

the Arts in Victorian Britain >>


1900-talet och det begynnande 2000-talet,   hemtenta >>

foto

arkitekturExkursionsuppgiften >>

SAMTIDSKONST Åredalens fhsk lå 2019/20 >>

Varför ser konsten ut som den gör idag? Vad är samtidskonst?

Vad finns det för tendenser och varför?  >>

Kursmoment:

  • Konsthistoria
  • Rummet: Konst i olika sammanhang
  • Konstteori och tolkning
  • Att läsa ett konstverk
  • Videokonst
  • Frågor och diskussioner runt aktuella konstutställningar

KONST- OCH BILDVETENSKAP II: KONSTLIV, KONSTMUSEER, KONSTPEDAGOGIK, OFFENTLIG KONST     Karlstads universitet

Mitt lokala konstliv >>

Konstpedagogik  >>

Offentlig konst >>

Konstmuseum >>

Konstbildning och konstpedagogik Göran Ståhle är konstpedagog/museiguide, författare, föreläsare och konstkritiker >>]