moment2

lena enflo

Moment 2

Västerländska bild- och byggnadskulturer ca 1300-1750. 7,5 hp


Obligatorisk kurslitt. (beställd)

 • Ackerman, James S. Palladio
  Repr.: London: Penguin books, 1991


 • Alpers, Svetlana Rembrandt's enterprise : the studio and the market

  Chicago: University of Chicago Press, 1988


 • Chadwick, Whitney. Women, art, and society

  5th ed.: London: Thames & Hudson, 2012

  s. 66-174

 • Eriksson, Yvonne; Göthlund, Anette
  Möten med bilder : att tolka visuella uttryck

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012


 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005


 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007


 • Snickare, Mårten; Thorwid, HansTessin : Nicodemus Tessin d.y. : kunglig arkitekt och visionär : en konstbok från Nationalmuseum Stockholm: Nationalmuseum, 2002 slutsåld!