moment1

lena enflo

Moment 1


Antiken t.o.m. europeisk medeltid, 7,5 hp
Momentet behandlar bild och arkitektur under antiken. Det behandlar också medeltidens bild och arkitektur i Europa utanför Norden (t o m ca 1350) och i Sverige och övriga Norden (t o m ca 1500) samt visar på samband mellan bild, arkitektur, religion, politik, idéhistoria och historia.


Obligatorisk kurslitt. 

 • Camille, Michael Image on the edge : the margins of medieval artLondon: Reaktion books, 1992   - för bilderna, se >>


 • Chadwick, Whitney. Women, art, and society

  5th ed.: London: Thames & Hudson, 2012

  s.17-65

 • Honour, Hugh; Fleming, John A world history of art

  7. ed.: London: Laurence King, 2005


 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007