Min Färg

lena enflo

En utställning med bilder och texter om färg på Östervåla bibliotek


Lena Enflo - Catarina Forssén -  Maire Grönkvist


 OBS! utställningstiden är förlängd med en vecka till torsdagen 18/1 2018

FÄRGLÄRANS UPPGIFT

Att träna känsligheten för färger så att man kan spela med dem som en skicklig musiker på sitt instrument. /KG Nilsson

Med ordet Färg menar vi

både färgämnet (pigmentet) och upplevelsen av färg. Det är alltså två helt olika begrepp.

Upplevelsen av färg, färgintrycket, är något abstrakt och subjektivt för varje individ.


Grundfärger är färger som inte kan blandas till av andra färger: blått  rött gult
Lenas bilar i grundfärgerna


Sekundärfärger är färger som blandas av två primärfärger (grundfärger)

rött + gult = orange

 gult + blått = grönt

blått + rött = violett


Tertiärfärger är resultat av blandningar av primärfärger och sekundärfärger, en utmärkt webbsida om det är

 Lurell kommunikations webbsida Lilla färgskolan del 1 – Färghjulet av Christina Lurell
Komplementfärger - om en färg blandas med en annan färg och resultatet blir en neutral grå färg så är färgerna komplementfärger. Två komplementfärger balanserar/förstärker varandra i en bild och skapar därmed harmoni.


Komplementfärgpar


grönt -  rött    
blått  - orange 
violett - gult

Riktmärke: mängdförhållanden för neutralt grått

½ rött + ½ grönt

1/3 orange + 2/3 blått

1/4 gult +  3/4 violett


Maires fisk i grundfärgerna - bakgrunden i sekundärfärger
Catarinas röda snöhimmel
Lenas pumphus i skogen

Två tavlor ovan: Catarinas röda snöhimmel & Lenas pumphus i skogen - här dominerar komplementfärgerna rött-grönt

Catarinas bilar i komplementfärger

Två tavlor med samma motiv


  - bilar i rött-grönt, orange-blått och gult-violett (komplementfärger) och ger ett lugnt och harmoniskt intryck.


- bilar i gulgrönt-violett, som inte är komplementfärger, och det ger ett disharmoniskt intryck.

Gult+violett=brunaktigt
Catarinas  bilar utan färgharmoni

Slagskuggan


av ett  belyst  föremål tar  upp komplementfärgen från omgivningen


gult  - violett


orange - blått


rött  - grönt

SIMULTANKONTRAST
I. När infältet är gult och omfältet är rött får den gula färgen en dragning åt det rödas komplementfärg, grönt.


II. När infältet är blått och omfältet är rött får den blå färgen en dragning åt det rödas komplementfärg, grönt.


III. När infältet är grönt som är komplementär till det röda omfältet så förstärker de båda färgerna varandra.

Catarinas slagskuggor

Om simultankontrastverkan inte är önskvärd finns en metod att eliminera den. Det innebär att man blandar in lite av omfältets färg i infältets.

/KG Nilsson

FÄRGSYMBOLIK

KÄNSLOR


Kärlek 

GlädjeSorg   

SvartsjukaVALÖR  KULÖR   NYANS  MÄTTNAD

Maire: komplementfärger med egenskaperna färgtopn, valör och mättnad

Valör

= graden av ljushet/mörkhet hos en färg, vithalt/svarthalt (Skiftning, Schattering, Ljusstyrka, ibland också nyans)


Kulör = färgtonhalt

färgton = gul, röd, blå, gulgrön, rödblå etc


Nyans

= skiftning av en färg gällande färgton, ljushet eller mättnad.


Mättnad

= en färgs klarhet eller dämpning  (Intensitet, Färgstyrka)


Färgharmoni

= Med färgharmoni menas en samverkan mellan två eller flera färger som uppfattas harmoniskt av en person. Det är alltså en mycket subjektiv uppfattning.


Färgblandning subtraktiv

= När färgämnen eller pigment blandas direkt till en färg kallas detta subtraktiv färgblandning. I detta fall absorberar varje färg sin del av ljuset och blandningen kommer till genom subtraktion av ljuset. När du blandar målarfärg så är det detta du gör.


Färgblandning optisk

= Att blanda färg kan ske genom optisk blandning av färger. En optisk blandning av färger är när man lägger punkter av rena färger bredvid varandra och som blandas på ögats näthinna. En vanlig tryckt bild är exempel på detta. Inom konsten använde neoimpressionisterna denna teknik.


Se mer på Klas Barthelssons www.konstlistan.se

BEGRÄNSAD PALETT


Lenas Multnande trädstam i  Gysinge

akvarell i 1800-tals stil

Blått och rött pigment - akvarellfärg med bindemedel gummi arabicum (lättlösligt i vatten)


Ett mörkblå oorganiskt pigment

 som upptäcktes 1704 och började tillverkas i större skala i mitten av 1700-talet, saluförs som preussiskt blått, berlinerblått, pariserblått, järnblått mm


Rödfärgspigment, ett naturligt rött järnoxidpigment

som sedan länge utvunnits ur slaggprodukter från gruvor eller mineralhantering. Det saluförs under namn som venetianskt rött, italienskt rött, indiskt rött, preussiskt rött, persiskt rött och spanskt rött mm

Lenas kopia av 

Vattenglas och kanna, 1760, JEAN BAPTISTE SIMÉON CHARDIN, olja; om orginaltavlan HÄR


Gul ockra  -  bränd umbra - bränd sienna

+ svart och vitt


Jordfärger, eller jordpigment, är färdigbildade i jorden som slammats och pulvriserats.


De vanligaste är ockra, terra och umbra och de ger gula, bruna och röda färger.

Lite om oss som arbetat tillsammans med dettaCATARINA FORSSÉN


När jag är på kurs får jag ofta uppmaningen att välja ut vissa färger som passar att kombinera i en målning, en så kallad palett.


Det är en uppgift som har väckt mitt intresse för färgblandning och jag har hittills lyckats åstadkomma en enda palett som jag trivs med.


Men det ena ger det andra och plötsligt kom idén upp att försöka inspirera någon mer att blöta sina penslar i olja, akryl, tempera eller akvarell och söka sig in i färgernas underbara värld.


Lusten att måla har jag haft hela livet. Jag roar mig med färg och form i alla upptänkliga material och sammanhang. Innerst inne är jag en akvarellmålare och akvarellens möjligheter är det jag fördjupar mig i. För mig är det inte viktigt att bilden föreställer något som känns igen. Jag har istället en ambition att närma mig det abstrakta måleriet och försöker åstadkomma bilder som i första hand "stämmer" färg- och formmässigt.


Under 1980-talet lärde Ann Nyström Grundell mig grunderna i det klassiska akvarellmåleriet. En teknik som tilltalar mig fullt ut och "erbjuder" ett livslångt lärande. Därefter har Håkan Lager, Björn Bernström, Hasse Karlsson och Gunnel Moheim inspirerat mig vidare genom lärorika akvarellkurser.


När det gäller färg och färglära har jag ett medfött behov av och intresse för färg och färgval i alla sammanhang. Att ha behov av att se färger gör att jag med förtjusning tänker på och njuter av färg i alla lägen.


Medlem i Nordiska Akvarellsällskapet sedan 1989 och i Östervåla Konstnärsförening sedan 2016


Separatutställning på Kulturhuset NK-villan i Nyköping (2015), Akvarellsalongen på Väsby konsthall i Upplands Väsby (2016), Separatutställning på Galleri Fokus (fr. 2016), Östervåla Konstnärsförenings utställningar (fr.  2016)LENA ENFLO


Jag tycker om att rita och lär mig, nu när tid finns, att måla i olika tekniker: olja, äggtempera och akvarell. Utbildning fick jag av alla teckningslärare i skolorna i Stockholm & Rom - och under sent 1950-tal även av Max Bilde (1919- 2011,  svensk målare, tecknare och grafiker som studerat för Isaac Grünewald, samt i konstakademierna  i Köpenhamn och Paris.)


2010 tog jag upp detta ungdomsintresse och har nu fått igång en intensiv verksamhet tack vare Markus Andersson (f. 1968, svensk konstnär och lärare i konst) som höll bra kurser i kroki och olja på Folkuniversitetet i Uppsala. Jag har även varit med på två sommarakvarellkurser hos Markus i Galleri Sörängen, Harbo, samt Brukets målarskola på Blidö en veckan 2016. Och jag har prövat på ikonmåleri i Västerlövsta prästgård för Ulrika Lindholm (f. 1967,  kyrkoherde och ikonmålare).


Och nu har jag upptäckt PRO´s fina konstkurser i Gysinge, så jag är en trägen kursdeltagare där och lär mig väldigt mycket av Anne-Lie Larsson Ljung och Bo Ljung i kurserna Konsthistoriemåleri och Oljemåleri med färgteori m.m.


Jag beundrar de gamla italienska mästarna, målar figurativt och föga modernt (fast påverkad av färgläran och Catarina har jag börjat närma mig  Wassily Kandinsky…)MAIRE GRÖNKVIST


Jag har alltid tyckt om att rita och måla och handarbeta. Under årens lopp har jag “testat” porslins- och korgmålning, akvarell, olja, akryl, men akvarell, som jag målade några terminer på Folkuniversitetet i Järfälla, ligger mig närmast om hjärtat.


Efter flytten till By i slutet av 1990-talet var jag elev hos Lotta Hanell, Östervåla en kortare period. Hästgården med egna hästar, tävlingar, kursverksamhet och avel kom att ta all min tid. Sedan några år tillbaka har jag tagit fram mina färger igen och gått flera lärorika målarkurser i akvarell, även i olja och akryl.  Medlem i Östervåla konstnärsförening sedan 2015.
LÄSTIPS


  • Edwards, Betty, Om färg: handbok och färglära, Forum, Stockholm, 2006
  • Sällström, Pehr, Goethes färglära, Kosmos, Järna, 2014
  • Goethe, Johann Wolfgang von, Goethes färglära, Kosmos, Järna, 1976
  • Kandinsky, Wassily, Om det andliga i konsten, Vinga press, Göteborg, 1994
  • Nilson, Karl Gustaf, Färglära, Carlsson, Stockholm, 2004
  • Isacsson, Arne, Akvarell: en handbok, Wahlström & Widstrand, Sthlm, 1985
  • Elverdam, Ingelise, Ditt kreativa inre: [finn dig själv genom att teckna och måla], Ica, Västerås, 1993LÄNKAR

Färglära i praktiken: En studie och tolkning av Betty Edwards tankar om färg i praktiken, Maria Hazelius Forthomme,  Studentuppsats (Examensarbete) [Forskning på konstnärlig grund]


Hur använder olika konstnärer färgernas temperaturer? Finns det något som förvånar? Se Lenas val av färgstarka konstnärers verk© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 13 december 2017