Konst enl. ML

Vad utgör konstverk, samlarföremål och antikviteter enligt ML?  = MervärdesskatteLag (1994:200)


5 §   Med konstverk förstås


   1. tavlor m.m. och konstgrafiska blad m.m. enligt KN-nummer 9701 eller 9702 00 00 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,


   2. skulpturer enligt KN-nummer 9703 00 00 och avgjutningar av sådana skulpturer, om de gjutits under upphovsmannens eller dennes dödsbos övervakning i högst åtta exemplar, och


   3. handvävda tapisserier enligt KN-nummer 5805 00 00 och väggbonader enligt KN-nummer 6304 00 00, under förutsättning att de utförts för hand efter upphovsmannens original i högst åtta exemplar. Lag (1995:700).och så Verkshöjden 

Ett verk ska vara unikt för att uppnå verkshöjd, dvs att verket ska vara resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat.

https://lagen.nu/begrepp/Verksh%C3%B6jd


och originalitetskravet?

https://www.svenskatecknare.se/tecknaren/2018/06/19/fraga-juristen-vad-betyder-verkshojd/


och så på detta kommer sen Upphovsrätten

Innebörden i upphovsrätten är att det endast är upphovsmannen som får mångfaldiga och offentliggöra sitt verk. Upphovsrätten är helt enkelt till för att ge rättsligt skydd till personer som skapat något med s k verkshöjd. Exempel på sådant skapande kan vara litterära verk, bilder, musik, datorprogram.