museum

Nu öppnar Konstmuseet i Norr

Resan har varit lång. Men nu är den över. Efter decennium av diskussioner invigs Konstmuseet i Norr.

21 NOVEMBER 2018  Norrbottens Kuriren >>


Om extrema konstmuseiarketektur

"floating in space. That’s the Guggenheim’s signature way of hanging paintings"

Making Exhibitions

Hear about how Frank Lloyd Wright approached the display of art, and how Guggenheim curators create exhibitions in the rotunda. >>

Konstmuseet

Vad säger dagens konstsamlingar och konstmuseer om oss och våra värderingar?

Vill vi ha museet som en fredad plats för minnen och kontemplation, eller en plats som går i bräschen för omvärderingar och samhällsutveckling? Museet som scen för makt(demonstrationer) innebär en ständig kamp mellan stridande viljor. Söker man den lugna vrån i sitt yrkesliv ska man inte gå in i konstmuseibranschen.

 

Ett av de viktigaste andliga värden för en människa är hennes identitet och för ett land gäller det att skapa en nationell identitet kring vilken befolkningen kan samlas för att bevara och försvara sitt land, dess territoriella och kulturella gränser. För ett mångkulturellt samhälle är gränsdragningarna annorlunda. Här gäller en diversifierad kultur som inte lika lätt låter sig formuleras men som i gengäld i bästa fall kan erbjuda nya vägar till förnyelse och utveckling. Vi påverkas också av vetenskapliga och tekniska innovationer, får nya normer och värderingar som påverkar hur vi uppfattar vår identitet.

 

Konstmuseet är en av de plattformar ett demokratiskt samhälle behöver för att på ett konstruktivt sätt hålla polemiken igång. Här finns möjlighet att både upprätthålla och utmana tidsandans rådande normer och värderingar. Varje konstsamling, museisal och utställning innehåller potential för museipersonalen att antingen bevara eller utveckla rådande samhällsordning. För samtidskonsten gäller dessutom att hålla känselspröten framåt. Det är inte lätt att navigera utan karta. Man kan bara hoppas att den inre kompassen man förlitar sig på förmår fånga upp och skapa framtidens konstkanon. Ett av världens stora konstmuseum, Museum of Modern Art, MoMA, öppnades 1929 på Manhattan i New York.


Idag skriver MoMA att deras centrala uppgift är att

uppmuntra till en fördjupad förståelse och njutning av modern och samtida konst” och avslutar med orden ” sammanfattningsvis strävar MoMA efter att skapa en dialog mellan det etablerade och det experimentella, det förflutna och nuet, i en miljö som är lyhörd för frågorna om modern och samtida konst, samtidigt som den är tillgänglig för en allmänhet som sträcker sig från forskare till små barn.

(Mission statement https://www.moma.org/about/who-we-are/moma)

 

Norrbottens länskonstmuseum, Konstmuseet i Norr har cirka 1000 kvadratmeter utställningsyta i det öppna trapphuset på fem våningar i Kirunas nya stadshus Kristallen. Det startade som ett 10-årigt projekt med mobil länskonstverksamhet för Norrbottens 14 kommuner och styrs nu av ett kommunalförbund mellan Kiruna kommun och Region Norrbotten. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur. Det var högt ställda förväntningar när museet öppnade samtidigt med invigningen av Kristallen i november 2018 för att visa

”samhällsengagerad och kritiskt orienterad samtidskonst med en mångfald av konstnärliga uttryck, medier och praktiker” (Om oss https://konstmuseetinorr.se/om-oss/)

 

Konstverken det väsentliga på ett konstmuseum!

Konsturvalet får genomgående lovord och recensenterna ger konstnärerna stort erkännande.

Men inramningen måste också fungera och det gör den inte (ännu) på Konstmuseet i Norr. Salarna är placerade på fyra våningsplan utan skönjbar mening. Överblivna utrymmen som en trång passage här och en mörk skrubb där tycks med varm hand ha överlåtits till museet. (Dan Jönsson, DN)

Om inte annat så visar denna lokalmässiga snuttifiering att museets plats är långt ner i det nya stadshusets hierarki.


Vattenläckor och felbyggda väggar (det går inte att hänga tavlor på svängda väggar!) är några andra problem, men värst av allt tycks vara att administrationen fallerar (SR 2019-09-26 och 2019-09-26).

Bristen på medveten utställningspraktik är iögonfallande.

Konstkritiker Eva Stina Sandling blir berörd av de uttrycksfulla och mångbottnade verken men hon

saknar en orienteringskarta. Jag saknar verksförteckningar med presentationer av utställande konstnärer i de olika salarna. Jag saknar en katalog. Den får vara hur simpel som helst, men något att hålla i handen och ta med hem och läsa om igen. Konstmuseet var är du? vill jag ropa i korridorerna medan jag orienterar mellan mörka och stängda dörrar.”

 

Även NSD:s Jan Bergsten är besviken på miljön:

”Vacker konstutställning i stendött museum. Det känns stort att stiga in i Kirunas nya, vackra stadshus med Konstmuseet i Norr. Men var är museets entré? Och varför är det nya, fina museet stendött? Ingen personal och ingen utställningskatalog till ”En vacker Utställning”. Vi irrar omkring lite vilset och får söka skyltar. Det är trist, för det här är en fin utställning av samtidskonst, av tolv svenska, finländska, norska och samiska konstnärer. Det är spännande installationer, fantasifulla verk och färgstarkt måleri... Det är en utställning som överraskar och imponerar i ett ännu alltför dött museum.


Jag har valt att presentera citaten ograverade eftersom de är så graverande för museets huvudsakliga uppgift: att presentera konst i utställningar.

 

Hur stor vikt ska man lägga vid museets förmåga att presentera konsten. Jag anser att ett museum ska lägga mycket stor möda och ha höga ambitioner när det gäller inramningen.


Hallands konstmuseum, stängt i fyra år 2016-19 för om- och tillbyggnad, betonar arkitekturens och personalens roll

”färg, skyltar, ljus- och ljudmiljö. Personalens sätt att interagera med besökare. Vi måste hjälpa varje enskild besökare. Detta bidrar till att besökaren känner sig hemma vilket ökar tillgängligheten och upplevelsen av att man är med om något angeläget, intressant, spännande, konstigt. Något man vill vara med om igen, och igen...” (ur Axplock: En ny vision av Magnus Jensner).


Men på Konstmuseet i Norr tycks man omedveten om publikens behov.

 

Programförklaringen vibrerar inte heller precis av ett nyskapat koncept, snarare har man haft en checklista fylld av kodord som skulle prickas av:

samhällsengagerad, kritiskt, mångfald, upplevelser, kunskaper, perspektiv, kreativitet, fritt tänkande, angelägen röst, offentliga, demokratiska samtalet, barn, unga, prioriterad, målgrupp (https://konstmuseetinorr.se/om-oss/).

Jag kan inte låta bli att undra vem man vänder sig till med den här programförklaringen: ett översta skikt medvetna medborgare och sedan hänger man på punkten om barn och ungdomar i ett medvetande om att en viss vägledning behövs. På webben finns också mycket bra utformade ”lektionsplaner” https://konstmuseetinorr.se/skola/lektionsplaner/. En egen konstsamling på tretton verk nämns, konstnärernas namn finns med men verken får man gissa sig till https://konstmuseetinorr.se/om-oss/konstsamling/. Dessutom är även webbsajten svårnavigerad, som besökare känner man sig varken hjälpt eller välkommen att besöka museet digitalt.

 

Avslutningsvis några ljusglimtar i tunneln

Matilda Kenttäs konstverk Sju omvävnader och

Elin Raneståls digitala museivisningar.


I en lokal i Kirunas gamla centrum klipper Matilda Kenttä upp Kirunabors gamla trasmattor och väver ihop dem till sju nya textila verk. Hon relaterar till det som händer just nu i Kiruna. I en video på facebook

8 minuter video med Matilda Kenttä om konstverket Sju omvävnader

https://sv-se.facebook.com/Konstmuseetinorr/videos/482766279531002/På plats i Kristallen tar Elin Ranestål oss med runt och ger en initierad och trevlig visning i de nya lokalerna

18 minuter video om En Vacker Utställning med Elin Ranestål och Saba Tesfaldet

(engelskt tal, svensk text)  https://www.youtube.com/watch?v=0aIiIs6Dieo


10 minuter video om nya utställningen Samla & visa med Elin Ranestål

https://www.youtube.com/watch?v=l410j29vVP8


Bägge två når ut med sitt budskap och ger mersmak

” Något man vill vara med om igen, och igen...”

 

 

Referenser:

Mason, Rhiannon, Robinson, Alistair & Coffield, Emma (2017). Museum and gallery studies: the basics. Abingdon, Oxon: Routledge

 

Bilder Google: kristallen interiör kiruna konstmuseet https://tinyurl.com/87e4h3u9

 

Alla anställda har slutat eller är sjukskrivna – hård kritik mot nya konstmuseet i Kiruna? SR 2019-09-26 https://sverigesradio.se/artikel/7306761

 

Vad hände med Konstmuseet i Norr? SR 2020-06-06

Under pompa och ståt invigdes Kirunas nya konstmuseum 2018, men redan från början var det problem med både byggnaden och arbetsmiljön – vad var det som hände? https://sverigesradio.se/artikel/7489529

 

Konstkritik:

Jan Bergsten, Vacker konstutställning i stendött museum. NSD 2019-11-05

Dan Jönsson, Kirunas nya konstmuseum bjuder på både guldglans och splittring. DN 2018-11-28

Eva Stina Sandling, ”En vacker utställning”. Volym 2019-11-04

https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/recensioner/en-vacker-utstallning/

 

Wranning, Per (red.), Axplock: Hallands konstmuseum, Hallands kulturhistoriska museum, Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer, [Halmstad], 2017

http://www.hallandskonstmuseum.se/wp-content/uploads/2017/12/axplock-2016.pdf

 

18 minuter video om En Vacker Utställning med Elin Ranestål och Saba Tesfaldet (engelskt tal, svensk text)

https://www.youtube.com/watch?v=0aIiIs6Dieo

 

10 minuter video om nya utställningen Samla & visa med Elin Ranestål

https://www.youtube.com/watch?v=l410j29vVP8

 

8 minuter video med Matilda Kenttä om konstverket Sju omvävnader

https://sv-se.facebook.com/Konstmuseetinorr/videos/482766279531002/