Goya

lena enflo

Francisco de Goya

Memoria audiovisual del Museo del Prado >>

Viaggio nella terra di Don Chisciotte / Spagna Santa - Memoria audiovisual - Museo Nacional del Prado >>

MEMORIA AUDIOVISUALGoyaPaloma Chamorro, Documental, 1997 >>

Tor Hedberg i SvD 21 maj 1904 s.7

Tor Hedberg (1862 i Katarina församling - 1931 i Oscars församling) svensk författare och dramatiker även verksam som konst- och litteraturkritiker. >>

VÄLKOMMEN

Detta är katalogen över Francisco Goyas verk. Du kan söka och / eller filtrera efter de egenskaper du vill ha. Goyas kompletta verk sammanställs i onlinekatalogen, i permanent uppdatering, där hans konstnärliga produktion kan konsulteras. Samtidigt öppnas avsnittet Goya i världen där användare geografiskt kan lokalisera alla institutioner och centra som visar Aragonese konstnärs verk live. >>


Om oss

Goya-stiftelsens huvudsakliga syfte i Aragon är att främja och sprida Goya-figuren över hela det nationella territoriet, speciellt för den autonoma gruppen Aragon, främst via sin webbplats.>>
Goya. Af Harald  Nielsen - 321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344

Carl G. Laurin

https://www.svd.se/arkiv/1927-12-09/6

förimpressionist - intet av nyklassicism (ibland nyantik) var den mest betydelsefulla stilen inom konst och arkitektur i Europa och Nordamerika från cirka 1750.[1] Stilen förblev populär fram till cirka 1820 i fråga om konst, medan den höll sig dominerade ända fram till och med 1880-talets byggboom i fråga om husbyggande. Från och med 1890-talet började stilen blandas upp med fantasifulla så kallade nystilar och nybarock för att sedermera nästan helt ersättas av art nouveau och jugend.

https://paradoresandpousadas.wordpress.com/2013/10/22/in-madrid-the-hermitage-of-san-antonio-de-la-florida-goyas-tomb/

Google Arts & Culture >>

The Art Story >>

Romanticism in Spain

In the midst of the Peninsular War raged by Napoleon and the Spanish War of Independence, Spanish Romantic painters began exploring more subjective views of landscapes and portraits, valorizing the individual. Francisco de Goya was by far the most prominent of the Spanish Romantics. While he was the official painter for the Royal Court, toward the end of the 18th century, he began exploring the imaginary, the irrational, and the horrors of human behavior and war. His works, including the painting The Third of May, 1808 (1814) and the series of etchings The Disasters of War (1812-15), stand as powerful rebukes of war during the Enlightenment era. Increasingly withdrawn, Goya made a series of Black Paintings (1820-23) that explored the terrors held within the innermost recesses of the human psyche.


Romanticism in Spain

Goya depicted the demons that arise when reason sleeps.

c. 1800 - 1848 smarthistory >>

Pehr Hörberg var samtida med Goya

Europeana >>

Litteraturbankens sida om Pehr Hörberg (1746-1816)


MIN LEFWERNES BESKRIFNING

FÖRFATTAD ÅR 1791 PEHR HÖRBERG

MED INLEDNING AV BENGT CNATTINGIUS

Andra upplagan utökad med reproduktioner av skisser
till altartavlor.

FINSPÅNG, LINKÖPING 1968
RISINGE HEMBYGDSFÖRENING, ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING

NORRKÖPING 1968
L-Offset Tryckeri AB/Isberg & Son KB