distanskonst


Uppgift 11

FÅ PERSPEKTIV PÅ TILLVARON :) TRE OLIKA PERSPEKTIV

Måla en perspektivmålning. Välj ut ett motiv och använd ett eller flera olika perspektiv

Alléen i Middelharnis (1689) på ön Goeree-Overflakkee i Maas-deltaet i Sydholland, Meindert Hobbema, Nederländerna. Den otypiskt symmetriska och frontala sammansättningen av målningen verkar spela in mycket exakt vyn Hobbema såg;  alträden längs vägen planterades 1664. Det är undertecknat och daterat i reflektionen över diket till höger: "M: hobbema / f 1689", över tjugo år efter att Hobbema till stor del gav upp målningen, och rätt i slutet av det nederländska guldålderslandskapet period.

Piero della francesca, Madonna della misericordia

Piero della Francesca

Madonna della misericordia

Piero löser svårigheten att hantera en platt massiv förgyllt bakgrund, begärd av beskyddarna, genom att placera de knäande medlemmarna i församlingen (som beställde altertavlan) i det realistiska tredimensionella utrymmet skapat av Madonnas mantel, ett utrymme som liknar apsen av en kyrka. Det är anmärkningsvärt att Madonna fortfarande visas större i storlek än de mänskliga figurerna, en tradition i medeltida målning. Men den helt tredimensionella återgivningen av figuren, inspirerad av Masaccio, och perspektivstudien, inspirerad av Brunelleschi, är helt enkelt från renässansen.

Lake Lucerne
J.M.W. Turner
Date: 1802
Style: Romanticism
Genre: landscape

(linje)PERSPEKTIV
Under Renässansen (1400-talets senare del) uppfanns det geometriskt rumskapande centralperspektivet och därigenom löstes många av problemen med att framkalla en verklighetsliknande illusion av närrum och avstånd. Bakom perspektivlagarna ligger de grundläggande observationerna, att föremål på avstånd verkar mindre än föremål som finns nära betraktaren och att parallella linjer tycks mötas på långt håll i en eller flera flyktpunkter. Vid projektionsritning/tvådimensionella avbildningar av tredimensionella föremål eller rum kan en av flera olika metoder för avbildning användas. En vanligt förekommande avbildningsmetod är centralperspektivet som bygger på en gemensam utgångspunkt för alla parallella linjer i avbildningen. Centralperspektivet kallas även för enpunktsperspektiv, därutöver finns även två- och trepunktsperspektiv.
VÄRDEPERSPEKTIV
Värdeperspektivet bygger på subjektiva proportioner i stället för objektiva eller logiska mätsätt. Att i samma bild teckna det viktigaste störst och det av mindre betydelse minst. Bilder från det forntida Egypten, antiken och medeltiden visar perspektivet på ett andligt, psykologiskt plan. Konsten är en ytkonst, rumsframställningen saknas, storleksförhållanden bestäms inte av var i ”rummet” figurer eller föremål befinner sig, utan av deras inbördes rang och värdighet. Väsentligheter och huvudpersoner förstoras och betonas, bifigurer och mindre viktiga motivdelar förminskas mindre och mindre ju lägre status de har. Figurerna radas ofta upp likt ett dekorativt ytmönster där närhet och avstånd ser lika ut, men det går också att som i bilden till vänster jobba med ljus och rumslighet samtidigt som man frångår realistiska storleksförhållanden.
Ett annat exempel på värdeperspektiv är barnteckningar där oftast barnet själv är störst och i mitten av teckningen och i naivistisk konst. Vi kan också säga oss använda oss av värdeperspektiv då vi t.ex. i en komposition placerar det vi vill framhäva längst fram eller i fokus i bild.


LUFTPERSPEKTIV

Luftperspektiv (färgperspektiv) skapar i en målning ett intryck av avstånd genom att utnyttja de förändringar som sker i färgen och valörerna, när föremålen avlägsnas från betraktaren; den till synes blå färgen på ett avlägset liggande berg är ett tydligt fenomen, som kan utnyttjas inom luftperspektivet. Luften som finns mellan betraktaren och motivet gör att toner och valörer blir mer gråa och något suddigare ju större avståndet blir. Varma, klara och mörkare färger tenderar att närma sig betraktaren och kalla, dämpande och med ljusnade valörer färger verkar skjutas bakåt i bildrummet. Föremål med varma färger tenderar också att ge skuggor med kalla(svaga) färger och tvärtom.


UPPGIFT 10 - Fritt motiv med färgtema - EN SAGA


Fint här i huvudbilden med mustiga varma tonerna över landskapet, med de dämpade gulgröna tonerna och med de varma jordfärgerna där det sedan glöder till på sina ställen och ger känslan av varmt ljus i kvällningen som sveper in. Och klänningen som lyser fram med sin svalare blåa färg och klingar mot den lika ljusa och gulaktiga tonen över hästen/fölet och fint även med överbryggningen i färg över buketten och håret där färgerna från bägge går igen. Fint spel även med strukturerna i målningen, från mera släta ytor till pastosa inslag och även hur duken kommer in med grängen och ger sin struktur där i bakgrunden och hur dessa inslag för in sin musik i bilden och bidrar till uttrycket. Du nämner händerna och ansiktet (endast antydda...) men jag vill mena att det ändå är fint antytt och med bra definitioner och bra som helhet just med definitionerna av kroppsdelar och leder. Och det känns som en spänst över bägge gestalterna där man känner hur ena formen övergår i den andra samtidigt som de bägge har en tydlig övergripande gest och hållning.

Flickan, sagodjuret och trädet, en linjeteckning från uppgift 2.


EN ANNAN TOLKNING


Det brinner i skogen; våra vänner är ett med elden.


Andra färger, annan stämming, annan teknik. Schumring i pälsen, och trädet blev ljusare och himlen röd!

EN TREDJE SAGA


SKYMNING


Grundering över hela bladet (phthalocyanin blå + crimson röd) förstärkt med palettkniv:en flack utsikt i ett böljande landskap, i högra hörnet  skymtar träddungar, ett vattendrag långt i fjärran. 

Markens steniga parti tar emot regnet från de tunga molnen.


FRIA KRUMELURER. Utgångsfärger i mitten och ramen: Phtalocyanblått - Krimsonrött - Gul Okra - Lampsvart & Titanvitt. Övriga fält från mitten: 1. KOMPLEMENTfärger, 2. motsatt valör och 3. näst ytterst ändrad intensitet.
Spillfärgerna som blev över

1. Tecknad skiss över ett mönster som du sen ska måla upp med olika färger
2. Skiss över hur du tänker dela upp mönstret i fem fält
3. Foto på orginalfärger som du tänker titta på och senare blanda fram.
4. Bild på provkarta med rutor för alla kommande färgblandningarna.
Svart/vitt/grått kan gärna ingå i mönstret som startfärger, men minst tre av färgerna ska vara så kallade kulörta färger, dvs. färger som har någon färgton.

© www.enflo.one  - Sidan uppdaterad 8 april 2020