Begrepp

Ord och begrepp

Det fackliga språket

(inkl. gamla ords nya betydelser) 

i samtidskonstens

teoretiska fält

Fundera på :


Kan det vara bra att provocera?

Vad blir du provocerad av i konsten?

Vad känner du inför Sveriges Anna Odell?

Har din uppfattning ändrats genom tiden?


Några exempel på konst som provocerat genom tiderna:

Yves Klein Anthropometries (1958-1960)

Piero Manzoni Artists shit 1961

Odd Nerdrum Mordet på Andreas Baader 1978

Damien Hirst Mother and Child, Divided, 1993

Robert Mapplethorpe Self Portrait 1978

John Duncan Blind date 1980

Dan Wolgers Se Människan 1993

Pål Hollender Buy Bye Beauty 2001

Bjarne Mellgard All Gym Queens Deserve to Die 2000

Joanna Rytel Unfucked Pussy 2001

Lars Vilks Muhammed som rondellhund 2007

André Serrano History of Sex, Lund 2007

Oleg Kulik Interpol 1996

Christoph Büchel Training Ground for Democracy 2007

Santiago Sierra Los penetrados 2008

Aktion

det är en slags performance, med betoning på konstnärens handlande/aktion istället för scen/salong som är mer tydlig inom peformance. Alltså konstnären agerar framför åskådarna, liknande teater, men konstnären behöver inte inta en roll och spelar oftast inte upp en pjäs utan framför ett agerande med sin kropp som ibland liknar mer samtida dansuppvisningar. Konstverket är alltså detta agerande, sedan finns det ofta möjlighet att se det dokumenterat på video eller foto, men det är ett ”live-konstverk” (ett konstverk som upplevs vid utförandet, på plats, vid det tilfället)AltermodernismenESTETIK ...kan vara:

- dialogisk

- politisk

- relationell
dialogisk estetik

Konsthistorikern Grant Kester har formulerat en dialogisk estetik som tar fasta på konsten som en öppen, kollektiv sfär. I boken "Conversation pieces” lyfter han fram konstnärer och filosofer som beskrivit eller förverkligat konsten som en dialog. 

- men bara möten mellan människor som gick på konsthallar

läs  Installation art av Claire Bishop (Tate Publishing)diskursfiktionalism

en nyromantisk inriktning inom konsten," konstnärer som arbetar i en fiktionalistisk tradition vet att lögnen är lika sanningsbärande som sanningen och att verklighet och fiktion är djupt förenade." 


Fiktionalismens tidsålder - Sinziana Ravini

Micro och Fictio


PHYSICAL ONTOLOGY

konstforskning och post-kolonial teori


politisk estetik


postmodernismen


postproducera


är enligt Bourriaud (garage) en vägran att producera nya verk, att vägra den romantiska skapelsemyten – det vill säga skapandet ur intet. Konstnärer som arbetar postproduktivt arbetar egentligen i en readymade-anda, de fokuserar på det som ”redan är”, på reklamens och populärkulturens myter och inte på “det ännu icke”


relationell estetik

begreppet myntades av Nicolas Bourriaud i texten:

”Esthétique relationnelle”, från 1995, konst = ett sätt att mötas. Konstverk som ”försöker skapa relationer mellan människor utanför och över de institutionaliserade relationsformerna


relationell konst

går ut på att konstnären och konsten involverar omgivningen och de människor som befinner sig i den utan åskådare – inget konstverk.


Romantic geografic

"reproducerar såväl romantikens frihetskult som friluftskult. Genom expeditioner till grottor, naturreservat, men också till slumstäder inventerar de det sedda och det upplevda för att sen sätta det i relation till vetenskapliga framsteg och misslyckanden. Här är det svårt att se var allvaret slutar och humorn tar vid, men båda elementen är djupt inbäddade i deras praktik.”      ROMANTIC GEOGRAPHIC SOCIETY ARCHIVES 


rumsocialkritike

https://www.kalmarkonstmuseum.se/exhibition/socialkritiken-1993-2005/


sociala relationer


sociala skulpturen(Beuys idé)


socialkritiken

Rirkrit Tiravanija

känd bla för sitt kök, en utställning där själva konstverket, uppbyggt som ett kök, är det som händer när man kommer och träffas och äter (gratis). Titta på Rirkrit Tiravanijas konst se här


Franz Ackermann


Tomas Hirschhorn   egna webbsidan

sägs ha tagit steget längre i sin konst, på Dokumenta 11 i Kassel, skapade han ett konstverk utanför dokumentas lokaler, ute i en förort, för att skapa nya möten.


Maja Bajevic egna webbsidan


Pierre Huyghes,


Carsten Höller,


Felix Gonzales-Torres


Fanar Al-Tai

Du kan väl ge bort. Lite. pdf

Om Relationell och Dialogisk estetik och hur man arbeta med det

Fanar Al-Tai

Sid 6 från kapitel 3, läs gärna 3.2 också för att få ett konkret exempel.
En dialogisk estetik föreslår en väldigt annorlunda föreställning av konstnären; definierad i termerna öppenhet, lyssnande och en vilja att acceptera beroende och intersubjektiv sårbarhet. Den semantiska produktiviteten av dessa arbeten sker i mellanrummet emellan konstnären och deltagaren.”(Ur texten av Al-Tai)


svårigheter ? Begrepp ? Meningar ?

andra konstnärer verksamma inom Socialkritiken och/eller

Relationell estetik ? Vilka ?
Charles Avery https://grimmgallery.com/artists/charles-avery/

The possibility of an island är ett allegoriskt

mastodontprojekt om en ö som bebos av

människoliknande fåglar och fågelliknande människor https://bonnierskonsthall.se/utstallning/livsformer/Cyprien Gaillard 

motsätter sig modernitetens framstegsbegrepp som har byggt på separation och kategoriseringar och har satt natur, kultur samt historia och nutid i motsatsförhållanden. 

https://grimmgallery.com/artists/charles-avery/

The possibility of an island är ett allegoriskt

mastodontprojekt om en ö som bebos av

människoliknande fåglar och fågelliknande människor :

https://bonnierskonsthall.se/utstallning/livsformer/

Cyprien Gaillard

:

https://acceleratorsu.art/utstallning/cyprien-gaillard/

Från fiktionalismen är det inte långt till Altermodernismen :

https://

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?%20programid=503&artikel=3059691

Andra ord som finns i artikeln :

konstnärliga processen

,

diskurs,

”Vår

tids

mecenatroll

har tagits över av staten, ”/”Passionen för ”det reella”

som så många

dokukonstnärer

lider av, håller på att trängas undan av

passionen för ”det irreella”.”

Dokukonstnärer :

”dokumenterande konstnärer”

Mecenat :

en person som stöder konst/konstnärer ekonomiskt oftast

Diskurs :

betyder vanligtvis "skriven eller talad kommunikation eller

debatt" men kan också vara uttalanden kring ett konstverk av konstnären

för att ge bakgrunden till ett konstverk och ge förklaringar runt tankesätt

som varit till ursprung i konstverket.

konstnärliga processen :

Hur konst ”tillverkats” : kan innehålla

information om ”tiden” (hur lång tid det har tagit), platsen (var man

befunnit sig för att skapa (utomhus/inomhus etc). hantverket/själva ”hur är

det gjort”, men också hur konstnären gått in i skapandet.

Kolla upp att du känner till : Installation

Romantik

Tycker Du att konsten inom fiktionalismen kan ses som politisk ?

Hur tycker Du att den avspeglar/eller inte avspeglar vårt samhälle idag ?

Hur/varför tror Du personligen att den här typen av konst kommit fram i

dag ?

Ord och begrepp inom samtidskonsten. 

Denna gång ska vi titta närmare på begreppet ”Slow art”. Slow art beskrivs

ofta som en ”återgång” till konstens grundvärden; hantverket, det unika

verket. Men anspelar också på att ”ta sig tid” till att göra någonting i en

värld där tid blivit en bristvara. Kritiken svarar att hantverket oftast

utfördes av assistenter till och med den moderna konsten, så det behöver

inte vara ”skapandets rötter” eller ett ”grundvärde” för konsten. Men visst

avspeglar begreppet vår tids problematiska relation till tiden. Eller är det

helt enkelt de nyborgerliga köpstarka krafterna som söker efter ”säkra

kort” för att investera i konst ? Konstverk som man kan ”se” att det är

värde i för att det ”syns” att konstnären lagt ner mycket tid.

Hantverk, tålamod, en närmast meditativ arbetsprocess – låt

oss kalla det för Slow art. För visst är det en frestande etikett

att ta till för återgången till det konstnärliga skapandets rötter,

en jakt på organisk och oförfalskad råvara om man så vill, i

analogi till begreppet Slow food.”

”Man bör tillägga att det råder en allmän stämning av att vi nu

– på 2000-talet – verkligen lever i en värld utan riktningar. Utan

någon som säger: ”så här är det och så här blir det”.

”Och om ingen särskild stil råder blir det också naturligt att

krympa perspektivet och koncentrera sig på den punkt där

man faktiskt är. Det kan ligga en form av trygghet i att luta sig

mot hantverket. Ett tidskrävande och meditativt arbetssätt kan

vara ett sätt att hitta sin plats i en osäker värld.”

”Men att Slow art syns just nu hänger mycket ihop med

högkonjunkturen, med att det är föreställande, berättande och

- inte minst – dekorativ konst som det går utmärkt att sälja.”

Konstnärer :

Fredrik Hofwander :

(

https://www.svenskakonstnarer.se/start/

plus_artist.php?chr=8&aid=2447

)

Anna Camner :

(

https://www.annacamner.com

)

Gunnel Wåhlstrand :

(

http://www.andrehn-schiptjenko.com/gunnel-

wahlstrand-awarded-sten-a-olssons-kulturstipendium-2018/

)

Carl Hammoud :

(

http://www.omkonst.com/07-hammoud-carl.shtml

)

observera den

postmodernistiska parafraseringen på äldre måleri.

Johannes Heldén :

(

https://www.johanneshelden.com/about

)

Astrid Svangren :

(

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/

utstallningar/modernautstallningen-2010/konstnarerna/astrid-svangren/

)

obs texten är utmärkt för att studera klycher inom samtidskonstens språk :

ex: ”problematiserar... måleriet som medium”, ”skapar hon en dialog

mellan bild och objekt”, ”söker hon sig med verkets olika delar ut i

rummet”

Mer :

”Och på tal

om tid - naturligtvis har vi även på årets Carnegie Art

Award en representant för samtidens så populära hantverksmani, eller

”slow-art” som det ibland benämns. Hannu Väisänens (FI) tusentals

miniatyrsfärer i stålblå färg bör naturligtvis tagit en avsevärd tid att

måla, och kanske ler Sol LeWitt i sin himmel över konstnärens

självpåtagna tagelskjorta. Men det förvånande är, åtminstone för oss

som är skeptiska till hantverkets hegemoni över gestaltningen, att

Väisänen faktiskt lyckats balansera handlingens monomani till ett

suggestivt slutresultat; ”Nothing happens by chance” är trots allt en

vacker och intressant målning.”

Ur :

http://www.omkonst.com/10-carnegie-art-award.shtml

Vad tror du? Är ”slow art” :

- ett sätt att återgå till hantverket i konsten ?

- ett uttryck för vad som säljs bäst (till privata konstinköpare)?

- ett återromantiserande av konsten ?

- ett ”påhitt” av konstteoretiker som letar efter nya tendenser och ismer ?

Eller vad uttrycker det enligt dig ?


Ord och begrepp inom samtidskonsten. Del 4

Vi ska i detta avsnitt se närmare på provokation i konsten. Är det bara de

som inte är införstådda med konsten i dag som tar till sig och ropar skandal

när en konstnär provocerar med sin konst ? Eller är det ett sätt att få upp

ögonen på samhällsproblem ? Eller ett sätt att få publicitet ? Många

konstnärer har gjort skandal, men fortsätter inte att provocera på samma

mediala sätt i senare konst. Provokationer finns ju i andra sammanhang,

varför blir den så stötande i konsten, man provocerar ju för att få en

intressant diskussion bland annat.

I Sverige kan vi inte undgå Anna Odells imponerande intåg i

samtidskonsten som började som en skandal, och som provocerade många.

Själv vill jag inte ta ställning i huruvida hennes handlande var bra eller

dåligt. Men man måste se på fler aspekter än det som kom fram i pressen.

Det är svårt att säga om hennes konst blev som hon hade tänkt sig, själv

beskriver hon sig som en ”undersökande” konstnär. Och det är ju en

journalistisk roll hon tagit på sig, fast med ett konstnärligt uttryckssätt som

då är friare än den journalistiska. Var det då värt det ? Debatten omkring

psyk-vården blommade upp efter detta och Anna Odell tycktes ha uppnått

det hon ville med sin konst genom detta. Själva konstverket, videon är

kanske inte kvalitativt i den estetiska formen men mer i de känslor det

framkallar. Själv tycker jag att NUG fick för lite uppmärksamhet. NUG

var konstnärseleven som gick samtidigt med Anna Odell (Konstfack i

Stockholm), hans konstverk (ett av dem) visar en ung man som spray-

målar på en tunnelbanestation. Hans kroppsspråk visar på desperation och

har en burlesk infallsvinkel. Han ses bland annat ”sväva” ut från sista

tunnelbanevagnen i slutet av filmen. Det hela ser inte riktigt ut,

tunnelbanestationen är folktom och helt städad... Är det på riktigt ? Man

undrar om det är viktigt, har han (NUG) inte fått tillåtelse helt enkelt men

är mån om att det ska se ut som om det är vandalisering. Det ligger ju i

spray-målarnas uttryck att det ska vara ”förbjudet” att bryta mot lagen och

att bryta med dessa stela ytor (betongväggar..) som ofta omger de som bor

i förorter.

Se på intervjun med Ernst Billgren och Ida Therén:

https://

www.youtube.com/watch?v=SsY3MKFpHA8

Inslaget handlar mycket om vad är konst ?

Läs artikeln av Susanna Slöör :

http://www.omkonst.com/08-tillstandet-sloor-susanna.shtml

Några exempel på konst som provocerat genom tiderna:

Yves Klein

Anthropometries

(1958-1960) Piero Manzoni

Artists

shit

1961 Odd Nerdrum

Mordet på Andreas Baader

1978 Damien

Hirst

Mother and Child, Divided,

1993 Robert Mapplethorpe

Self

Portrait

1978 John Duncan

Blind date

1980 Dan Wolgers

Se

Människan

1993 Pål Hollender

Buy Bye Beauty

2001 Bjarne

Mellgard

All Gym Queens Deserve to Die

2000 Joanna Rytel

Unfucked Pussy

2001 Lars

Vilks

Muhammed som rondellhund

2007 André Serrano

History

of Sex

, Lund 2007 Oleg

Kulik

Interpol

1996 Christoph Büchel

Training Ground for

Democracy

2007 Santiago Sierra

Los penetrados

2008