Poesieboken
Till Emilia d. 24/12 1893

Poesiboken från förr är en bok där vänner skrev om vänskap med en vers. Kanske inte alltid så roligt som O, grymma öde …
LÄNKAR till texter om POESIBOKEN

http://nwt.se/familj/2016/08/06/o-grymma-odePå ett förgängligt blad man skrifver orden

Om glädje och om delad smärta

Men minnet lefver överallt på jorden

Och bästa minnesboken är vårt hjerta

St. Perstorp d.  24/12  1893.  Helge

Om du uppå lifvets stig hittar en

"Förgät ej mig" bryt den av och läs i den

en hjertlig hesning från din vän

Wiktor Ndin (?) tillegnatt Emilia på sin 18 Födelsedag den 11/1 1894.


UR EN POESIBOK MED TEXT OCH TECKNINGAR A V FLICKSKOLEFLICKOR

1897:

"När du går på ensam stig

och finner en 'Ftfrgät ej mig'

Så tag den upp och läs i den

en hälsning från Din vän. 25.2.97"

Källa: se sid 142

"Utan kärlek, hvad är lifvet?

En natt förutan stärnors ljus,

Ett Eden, plundrat öfvergivet,

Ruiner av ett nedbrändt hus!

Hur långsam då sin bana fyller

Den glädjelösa dag som flyr!

Och ingen stråle skönt förgyller

Den morgondag, som åter gryr."

               Ingegerd

Hjelstaholms prestgård den 15/3 1894